Stå upp för kvinnors rättigheter varje dag
Bli månadsgivare »
Swisha en gåva till 90 18 003

Rätten till sin egen kropp i farozonen

Rättigheter som kvinnor kämpat för under decennier hotas när nationalismen stärker sina positioner i Europa. Nationalistiska partier driver en politik som begränsar kvinnors rätt till sina egna kroppar och förpassar kvinnan till hemmet.

Foto: Maja Janevska Ilieva
Foto: Maja Janevska Ilieva

För nationalistiska partier utgör kärnfamiljen och traditionella könsroller ett fundament för nationalstaten. I takt med att nationalismen stärker sina positioner i många europeiska länder ser vi en oroande förskjutning av synen på kvinnors rättigheter. Kvinnans roll reduceras till att garantera folkets och nationens överlevnad genom barnafödande.

Rätten till abort

I Sverige vill Sverigedemokraterna inskränka aborträtten från vecka 18 till vecka 12. Det är då inte alltid som kvinnan ens vet om att hon är gravid. I en majoritet av EU-länderna råder samvetsklausul när det gäller abort. Det betyder att det är lagligt för gynekologer att vägra ge vård som strider mot det egna samvetet – något som slår extra hårt mot aborträtten. I Italien har det lett till att över 70 procent av landets gynekologer vägrar att utföra abort på grund av religiösa eller moraliska skäl. Europarådet har riktat kritik mot landet, som man menar inte lever upp till den egna abortlagen.

Polen har en av Europas striktaste abortlagar. Trots detta ville det nationalistiska partiet Lag och Rättvisa i fjol göra abortlagen ännu mer restriktiv genom att förbjuda abort även om fostret har stora skador. Detta ledde till enorma protester både i Polen och internationellt, vilket ledde till att lagändringen till slut kunde stoppas.

Men åtgärderna för att tvinga kvinnor att fullfölja sina graviditeter till varje pris gäller bara de kvinnor som för nationalisterna representerar det egna folket. I flera länder i Europa – däribland Frankrike, Spanien och Kroatien – förekommer det fortfarande fall av tvångssterilisering av personer med funktionsnedsättning.

Sexuell och reproduktiv hälsa

Det är inte bara aborträtten som hotas av nationalismens framväxt. Rätten och möjligheterna till preventivmedel och dagen-efter-piller varierar stort mellan de olika EU-länderna. Exempelvis har endast 38 procent av kvinnorna i Grekland tillgång till preventivmedel. Motsvarande siffror för kvinnor i Frankrike och Belgien är 90 procent. I Polen är det krav på läkarintyg för dagen-efter-piller, något som är svårt för många kvinnor – inte minst de som bor utanför städerna – att få inom de 72 timmar då pillret har verkan.

Stanna hemma

I linje med den konservativa värdegrund driver de nationalistiska partierna också en politik som syftar till att hålla kvinnor hemma med barnen istället för att fortsätta på arbetsmarknaden. Svenska SD motsätter sig all form av kvotering av föräldraledigheten, som syftar till att öka jämställdheten mellan mammor och pappor. De förespråkar också vårdnadsbidrag och sambeskattning – något som traditionellt missgynnat kvinnor och försvagat deras ekonomiska självständighet.

I nationalismens spår utsätts kvinnor i Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Serbien för påtryckningar att stanna hemma samtidigt som deras villkor på arbetsmarknaden försämras. Ungerns president Victor Órban vill att kvinnor som föder fler barn ska slippa skatt, som ett incitament för ökat barnafödande – och ett sätt att hålla kvinnor hemma. I Nordmakedonien har liknande incitament lovat pengar till kvinnor som föder barn – bidrag som huvudsakligen gick till regioner med etniska nordmakedonier.

Rätten att bestämma

Att bestämma över sin egen kropp borde vara en självklarhet – att bestämma något så livsomvälvande som om, när och hur man skaffar barn. Låt inte nationalisterna ta den rätten från kvinnor i Europa. Använd din röst för kvinnors rättigheter.

8 april 2019

Ge en gåva

Gå vidare »

Vad är SRHR?

Tusentals kvinnor dör varje år för att de inte har tillgång till mödravård, preventivmedel och säkra aborter. Kvinnor dör också för att de utsätts för könsstympning eller föder barn i alldeles för tidig ålder.

Läs mer om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). 

Mer om EU