Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Arbetet för kvinnor, fred och säkerhet i DR Kongo

Demokratiska republiken Kongo har i decennier kantats av väpnade konflikter samtidigt som landets kvinnorättsorganisationer kämpat för en långvarig fred. Ett värdefullt verktyg för kvinnor för att få delta i fredsprocesserna har varit resolution 1325 och kvinnor, fred och säkerhetsagendan.

Lydie Mukasekuru Mungala, 2023 års FBA-stipendiat på Kvinna till Kvinnas kontor i Bukavu, DR Kongo. Foto: Ley Uwera
Lydie Mukasekuru Mungala, 2023 års FBA-stipendiat på Kvinna till Kvinnas kontor i Bukavu, DR Kongo. Foto: Ley Uwera

Den 31 oktober år 2000 antogs FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Det var den första resolutionen att fokusera på kvinnors rättigheter i krig och deras betydelse i fredsprocesser. Sedan dess har flera liknande resolutioner antagits och tillsammans skyddar de kvinnors rättigheter i krig och främjar kvinnors deltagande i fredsarbetet.

I Sverige upprätthålls resolution 1325 av myndigheten Folke Bernadotteakademin som arbetar för fred, säkerhet och utveckling. Varje år delar de ut ett stipendium tillägnat arbetet för kvinnor, fred och säkerhet i Afghanistan, Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo) och Palestina, till minne av jämställdhetsexperten Zaida Catalán som arbetade med frågorna i dessa länder.

Förra året tilldelades Lydie Mukasekuru Mungala i DR Kongo stipendiet för att arbeta med resolution 1325 och kvinnor, fred och säkerhet hos Kvinna till Kvinna – för att fördjupa sina kunskaper i frågorna och bidra till fredsarbetet.

– Stipendiet har gjort att jag kunnat arbeta både som programansvarig och stipendiat. Jag ser det inte som vilket jobb som helst, utan som en chans att bidra till förändring och att hjälpa DR Kongo att bli ett ledande land inom fred och säkerhet.

Strukturellt våld mot kvinnor i DR Kongo

DR Kongo har sedan början av 1990-talet varit drabbat av väpnade konflikter, och sexuellt våld och våld mot kvinnor har varit vanligt förekommande. Flera av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer i landet har på nära håll bevittnat våldet.

Särskilt utsatta är kvinnor i östra delarna av landet där det fortfarande pågår konflikter mellan olika väpnade grupper. Många kvinnor har tvingats på flykt och tvingats lämna sina hem och tillhörigheter bakom sig. När Lydie först började läsa om situationen kändes det omöjligt att ta in.

– Ju mer jag lärde mig om situationen desto mer overkligt kändes det. Men när jag började arbeta på Kvinna till Kvinna fick jag möjlighet att hjälpa kvinnor på riktigt, att förstå de faktiska problemen och vad som orsakar dem. Samtidigt som vi sprider kunskap om det som händer till resten av världen, säger hon.

Vill vara en röst för de som inte blir hörda

I ett år har Lydie bidragit till Kvinna till Kvinnas arbete för kvinnor, fred och säkerhetsagendan i DR Kongo. I slutet av maj tilldelades hon sitt diplom för FBA-stipendiet och firades tillsammans med andra unga aktivister som på olika sätt arbetat för fredsprocessen i landet. Hon är stolt över sitt arbete hos Kvinna till Kvinna men vet att långvarig fred och arbetet för kvinnors rättigheter har en lång väg kvar.

– Arbetet som Kvinna till Kvinna gör är fantastiskt, speciellt med tanke på begränsade resurser. Det är en av få organisationer som stöttar kvinnorörelsen och som skapar möjligheter för politiskt deltagande för kvinnor. Men vi behöver mer stöd för att kunna fortsätta arbetet och stärka kvinnors röster, säger Lydie och fortsätter:

– Vi måste höja rösterna för de kvinnor som inte blir hörda. Det är det som motiverar mig och jag är fast besluten att fortsätta arbetet för att föra deras röster vidare.

 

Kvinna till Kvinna har stöttat kvinnors rättigheter i DR Kongo sedan 2009. Läs mer om vårt arbete »

Fler artiklar