Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Styrning, kontroll och rapportering

Kvinna till Kvinna får finansiellt stöd från myndigheter, institutioner, fonder, organisationer, företag och privata givare.

Om Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna jobbar för kvinnors rättigheter i 20 länder, och stödjer över 100 kvinnorättsorganisationer runtom i världen. Tillsammans  skapar vi trygga platser längs flyktvägar och ser till att våldsutsatta kvinnor får hjälp. Vi ger kvinnor förutsättningar att ta makten över sina egna liv.

Läs mer om Kvinna till Kvinna »

Våra instiftade ändamål är:

  • att genomföra projekt i krigs- och konfliktområden som främjar kvinnors självtillit och självkänsla, kvinnors psykosociala och/eller fysiska hälsa eller medverkar till att främja kvinnors deltagande i uppbyggnaden av ett demokratiskt civilt samhälle.
  • att främja studier och forskning kring effekterna av krig och väpnade konflikter för kvinnor.
  • att föra ut fakta och information kring krigets effekter och skapa opinion för fredlig konfliktlösning med civila metoder.

Dina pengar når fram

92 % av Kvinna till Kvinnas totala intäkter går till verksamhetens ändamål.

Vår verksamhet finansieras av företag, organisationer och privatpersoner, bland annat får vi stöd från Sida, Radiohjälpen och Svenska Postkodlotteriet. Kvinna till Kvinnas verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att din gåva används effektivt och ansvarsfullt. Kvinna till Kvinna är även medlem i Giva Sverige och följer deras etiska krav och koder.

Uppdaterad eller granskad 6 maj 2024
Publicerad 26 oktober 2017