Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Anmäl oegentligheter

Kvinna till Kvinna har nolltolerans mot korruption och arbetar aktivt med att förhindra och stoppa alla slags missförhållanden som kan uppstå inom organisationen. Brott består av korruption, olagliga handlingar, diskriminering, sexuella trakasserier, intressekonflikter och andra typer av oetiskt beteende.

Kvinna till Kvinnas förhållningssätt till korruption är att:

Kvinna till Kvinna definierar korruption som ett missbruk av förtroende, makt eller position som medför otillbörlig vinning för någon, till exempel en person, organisation, ett politiskt parti eller ett företag. Som korruption räknas bland annat mutor och bestickning, utpressning, favorisering och nepotism samt även jäv, förskingring och svindleri. Vill du veta mer, läs vår antikorruptionspolicy.

Om du misstänker någon slags ekonomisk korruption, andra oegentligheter eller har allmänna klagomål på vår organisation eller någon av våra samarbetspartners kan du anmäla detta via formuläret nedan. Välj först vilken kategori ditt ärende faller under och fyll i den information du kan. Du behöver inte fylla i alla fält i formuläret. Du kan naturligtvis vara helt anonym. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt, oavsett om anmälan är anonym eller inte.

Anmäl misstankar om ekonomisk korruption

Om du misstänker ekonomisk korruption, vänligen välj ”Ekonomisk korruption” i menyn nedan. Bara verksamhet finansierad av Kvinna till Kvinna kan utredas av oss.  Anmälningarna hanteras av Kvinna till Kvinnas interna antikorruptionsgrupp bestående av anti-korruptionsrådgivare, ekonomichef samt säkerhetschef. Antikorruptionsgruppen kan även nås på antikorruption@kvinnatillkvinna.se. E-postadressen är skyddad och kan enbart läsas av en begränsad grupp.

Anmäl misstankar om övriga oegentligheter

Om du misstänker övriga oegentligheter som diskriminering, sexuella trakasserier, intressekonflikter och andra typer av oetiskt beteende, vänligen välj ”Övriga oegentligheter” i menyn nedan. Anmälningarna hanteras av Kvinna till Kvinnas biträdande generalsekreterare respektive säkerhetschef.

Anmäl klagomål

Har du andra, mindre känsliga klagomål som inte är kopplade till korruption eller andra oegentligheter beskrivna ovan, vänligen välj “Klagomål” i menyn nedan. Vill du veta mer, läs vår klagomålspolicy. Anmälningarna hanteras av Kvinna till Kvinnas biträdande generalsekreterare.