Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Bli månadsgivare nu

Nu behövs ditt stöd – gör skillnad varje dag!

Bli månadsgivare »
Deltagare i Rwanda Women's Networks program. Foto: Gloria Powell


När du blir månadsgivare bidrar du till alla flickors och kvinnors rätt till självbestämmande och ett liv utan våld. Du möjliggör för kvinnor som utsatts att få:

» Juridiskt stöd och kunskap om sina rättigheter
» Skydd och psykologiskt stöd
» Yrkesutbildning och möjlighet att försörja sig

Bli månadsgivare nu

Världen över utsätts kvinnor för våld just för att de är kvinnor.

Som månadsgivare är du med i kampen varje dag och skapar långsiktig förändring.  Du bidrar med så mycket du vill, så länge du vill.

Bli månadsgivare nu »

Frågor och svar om månadsgivande

 • Varför ge stöd till kvinnor?

  Vi vet att en stark kvinnorörelse är den absolut viktigaste faktorn när ett land stiftar lagar om jämställdhet och kvinnors rättigheter. Det som gör störst skillnad för jämställdheten är alltså att kvinnor organiserar sig.

  Att ge stöd till kvinnor är också ett smart sätt att bidra till hållbar utveckling. Fattigdom, konflikter och naturkatastrofer drabbar hela samhällen. Kvinnor drabbas hårt eftersom de möter diskriminering och har mindre makt och inflytande i samhället. När kvinnor får utbildning och makt över sina liv skapar de ofta en bättre framtid även för sina barn. Det ger långsiktiga effekter i hela samhället.

 • Hur använder vi din månadsgåva?

  Din månadsgåva är ovärderlig. Den hjälper oss att bygga en stabil verksamhet och planera långsiktigt. Vi använder din månadsgåva där behoven är som störst och gör mest nytta.

   

  Tillsammans med våra 140 partnerorganisationer finns vi på plats i 20 krigs- och konfliktdrabbade länder runt om i världen, på några av de platser där det är som tuffast att vara kvinna. Vi arbetar tillsammans för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Kvinna till Kvinna arbetar på flera plan för att uppnå förändring: med myndigheter, i lokalsamhällen och på individnivå.

   

  Lagstiftning: vi och våra partnerorganisationer arbetar både för att förändra lagstiftning och för att lagar ska efterlevas.

   

  Attityder: vi och våra partnerorganisationer arbetar med att förändra attityder kring offer och förövare, och att ifrågasätta destruktiva manlighetsnormer.

   

  Skydd och stöd: vi och våra partnerorganisationer ger direkt skydd och stöd till kvinnor som utsätts eller har blivit utsatta för våld. Kvinnor stärks och stöttas att ta makten över sina liv.

   

   

 • Varför bli månadsgivare via autogiro?

  Att stödja Kvinna till Kvinna varje månad via autogiro är att skapa förutsättningar för en stabil verksamhet och att organisationen kan planera långsiktigt. Autogiro är kostnadseffektivt och kräver minimalt med administration vilket resulterar i att mer pengar går  direkt till arbetet för kvinnors rättigheter i krigs- och konfliktdrabbade länder.

Foto: Maja Brand, 2019, Armenien

Gör min gåva skillnad?

Med ditt stöd kan vi tillsammans med våra partnerorganisationer exempelvis:

för 100 kronor bekosta en natts skyddat boende för en våldsutsatt kvinna i Armenien.
för 300 kronor bekosta ett psykologbesök för en våldsutsatt kvinna i Nordmakedonien.
för 500 kronor bekosta juridisk representation i domstol för en våldsutsatt kvinna i Serbien.

Vårt arbete

Varför ditt stöd behövs

0av 3
kvinnor har utsatts för våld eller övergrepp under sin livstid
0
miljoner flickor gifts bort i barnäktenskap varje år
0
länder har lagmässiga hinder mot kvinnors ekonomiska möjligheter

Dina pengar når fram

Etiskt och effektivt.

Vår verksamhet finansieras av företag, organisationer och privatpersoner, bland annat får vi stöd från Sida, Radiohjälpen och Svenska PostkodLotteriet. Kvinna till Kvinnas verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att din gåva används effektivt och ansvarsfullt.  93 % av Kvinna till Kvinnas totala intäkter går till verksamhetens ändamål. Kvinna till Kvinna är även medlem i Giva Sverige och följer deras etiska krav och koder.