Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Du har aldrig varit viktigare

Bli månadsgivare »

Förändringen börjar med dig

Föreställ dig en värld där kvinnor och flickor lever i trygghet, utan förtryck och våld. Som månadsgivare tar du ställning för en sådan värld. Tillsammans med oss ger du skydd och stöd till de som flyr våldet, juridisk hjälp till de som söker rättvisa, och skapar långsiktig förändring där det behövs som mest.

Gör en insats som gör verkligt avtryck i dag och imorgon. 

Outtröttligt för kvinnors rättigheter i 30 år

1993 startades ett upprop som svar på fruktansvärda vittnesmål om att tusentals kvinnor utsattes för systematiska våldtäkter under krigen på Balkan. Det blev starten för Kvinna till Kvinna. Tillsammans med våra partnerorganisationer jobbar vi än idag med att få ett stopp på våldet.

Är du med oss?

90 konto logga Kvinna till Kvinna

Ja, jag är med »

Kvinna till Kvinna arbetar på flera plan

Stötta kvinnor som flyr undan våldet

Genom våra partnerorganisationer ger vi skyddat boenden och hjälp med juridiskt och psykologiskt stöd.

Stötta kvinnor att ta makten över sina liv

Vi arbetar för att minska ekonomisk ojämställdhet och stötta kvinnor att ta makten över sina liv.

Stötta kvinnorättsförsvarare

Vi ser till att lokala kvinnorättsförsvarare har medel att kunna organisera sig och fortsätta kämpa för förändring i sin kontext.

Förändra lagstiftningar & attityder

Vi finns i maktens korridorer för att påverka makthavare och skapa förändring i grunden; genom skärpt lagstiftning.

Frågor och svar om månadsgivande

 • Varför ge stöd till kvinnor?

  Vi vet att en stark kvinnorörelse är den absolut viktigaste faktorn när ett land stiftar lagar om jämställdhet och kvinnors rättigheter. Det som gör störst skillnad för jämställdheten är alltså att kvinnor organiserar sig.

  Att ge stöd till kvinnor är också ett smart sätt att bidra till hållbar utveckling. Fattigdom, konflikter och naturkatastrofer drabbar hela samhällen. Kvinnor drabbas hårt eftersom de möter diskriminering och har mindre makt och inflytande i samhället. När kvinnor får utbildning och makt över sina liv skapar de ofta en bättre framtid även för sina barn. Det ger långsiktiga effekter i hela samhället.

 • Hur använder vi din månadsgåva?

  Din månadsgåva är ovärderlig. Den hjälper oss att bygga en stabil verksamhet och planera långsiktigt. Vi använder din månadsgåva där behoven är som störst och gör mest nytta.

  Tillsammans med våra 140 partnerorganisationer finns vi på plats i 20 krigs- och konfliktdrabbade länder runt om i världen, på några av de platser där det är som tuffast att vara kvinna. Vi arbetar tillsammans för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Kvinna till Kvinna arbetar på flera plan för att uppnå förändring: med myndigheter, i lokalsamhällen och på individnivå.

  Lagstiftning: vi och våra partnerorganisationer arbetar både för att förändra lagstiftning och för att lagar ska efterlevas.

  Attityder: vi och våra partnerorganisationer arbetar med att förändra attityder kring offer och förövare, och att ifrågasätta destruktiva manlighetsnormer.

  Skydd och stöd: vi och våra partnerorganisationer ger direkt skydd och stöd till kvinnor som utsätts eller har blivit utsatta för våld. Kvinnor stärks och stöttas att ta makten över sina liv.

   

   

 • Varför bli månadsgivare via autogiro?

  Att stödja Kvinna till Kvinna varje månad via autogiro är att skapa förutsättningar för en stabil verksamhet och att organisationen kan planera långsiktigt. Autogiro är kostnadseffektivt och kräver minimalt med administration vilket resulterar i att mer pengar går  direkt till arbetet för kvinnors rättigheter i krigs- och konfliktdrabbade länder.

 • Hur länge är jag månadsgivare?

   

  Du bestämmer själv hur länge och hur mycket du vill bidra med. Du kan när som helst välja att avsluta ditt givande. Du kan även be om sänkning av din månadsgåva. För att avsluta eller göra andra ändringar ber vi dig  kontakta givarservice på givarservice@kvinnatillkvinna.se

   

Vi finns på några av de platser där det är som tuffast att vara kvinna

Kvinna till Kvinna ger kvinnor möjligheten att ta makten över sina egna liv. Med över 100 partnerorganisationer på plats i 20 länder runt om i världen är vi en av världens främsta kvinnorättsorganisationer.


När du blir månadsgivare bidrar du till alla flickors och kvinnors rätt till självbestämmande och ett liv utan våld. Du möjliggör för kvinnor som utsatts att få:

» Juridiskt stöd och kunskap om sina rättigheter
» Skydd och psykologiskt stöd
» Yrkesutbildning och möjlighet att försörja sig

Bli månadsgivare nu

Dina pengar når fram

Vi är stolta över att hela 92 % av Kvinna till Kvinnas totala intäkter går till verksamhetens ändamål.

Vår verksamhet finansieras av företag, organisationer och privatpersoner, bland annat får vi stöd från Sida, Radiohjälpen och Svenska PostkodLotteriet. Kvinna till Kvinnas verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att din gåva används effektivt och ansvarsfullt.  Kvinna till Kvinna är även medlem i Giva Sverige och följer deras etiska krav och koder.