Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Vårt arbete i Europa

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Ukraina

Kvinna till Kvinna jobbar för att säkerställa att jämställdhet, kvinnors deltagande och rättigheter finns på agendan när länder på Balkan söker medlemskap i EU och för att kvinnor ska få delta i de förhandlingsprocesser som sker.

Tillsammans med våra lokala partnerorganisationer kämpar vi för kvinnors mänskliga rättigheter i Europa.

Gruppbilden visar vår partnerorganisation Artpolis i Kosovo. Foto: Majlinda Hoxha

Här jobbar vi:

Bosnien-Hercegovina

För drygt tjugo år sedan avslutades kriget i Bosnien-Hercegovina med ett fredsavtal. Inga kvinnor var med och förhandlade avtalet, och resultatet är att det helt saknar ett genusperspektiv.

Kosovo

Kosovo är ett bra exempel på hur kvinnorörelsen har varit betydande för hela landets väg mot en hållbar fred. Etniska konflikter är utbredda, men kvinnorörelsen har skapat samarbete över de olika grupperingarna. Detta är något som politiska ledare inte har lyckats med, och det är därför viktigt att kvinnoorganisationers arbete får fortsatt stöd.

Nordmakedonien

Kvinnorörelsen i Nordmakedonien växte fram under 90-talets arbete för fred, och för att hjälpa de tusentals flyktingar som kom från Kosovo. I dag arbetar kvinnorättsförvarare i motvind. Det civila samhällets utrymme att agera har starkt begränsats under senare tid och samhället präglas av spänningar mellan etniska grupper.

Serbien

Kvinnoorganisationer i Serbien jobbar både med att stödja våldsutsatta kvinnor och med att arbeta för att de män som utsätter kvinnor för våld ska få sina straff. När du stödjer Kvinna till Kvinna bidrar du till att det viktiga arbetet kan fortsätta.

Ukraina

När kriget bröt ut 2022 aktiverade Kvinna till Kvinna sin katastroffond för att ge akut stöd till kvinnorättsorganisationer och enskilda kvinnorättsförsvarare från Ukraina.

Kvinna till Kvinna i EU

Kvinna till Kvinna har sedan starten, genom partnerorganisationer i länderna på västra Balkan, försökt påverka regeringarna att förbättra lagar och att prioritera jämställdhet och kvinnors mänskliga rättigheter.

Stöd världens kvinnorättskämpar
– ge en gåva.

När du ger en gåva till Kvinna till Kvinna är du med och stöttar kvinnorättskämpars arbete för kvinnors rättigheter i 20 länder. Du väljer själv hur mycket du vill bidra med. Med din hjälp kan vi ge:

» Juridisk hjälp och kunskap om sina rättigheter
» Skydd och psykologiskt stöd
» Yrkesutbildning och möjlighet att försörja sig

Ge en gåva

Läs mer: