Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Vårt arbete i Europa

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Ukraina

Kvinna till Kvinnas partnerorganisation Artpolis i Kosovo.

Kvinna till Kvinnas partnerorganisation Artpolis i Kosovo. Foto: Majlinda Hoxha

Tillsammans med våra lokala partnerorganisationer kämpar vi för kvinnors mänskliga rättigheter i Europa.

Konflikten i Ukraina har pågått sedan 2014, med de första 8 åren inklusive den ryska annekteringen av Krim och kriget i Donbas. Den 24 februari 2022 inledde Ryssland den fullskaliga invasionen av Ukraina, och sedan dess har attacker på marken och luften terroriserat landets medborgare, vilket resulterat i ett förödande antal dödade och skadade civila och miljontals internt fördrivna personer.

Västra Balkan är kontexten tuff: den är kantad av stigande nationalism, korruption och lågt förtroende hos allmänheten. Att säga ifrån kan vara farligt och många aktivister möter våldsamt motstånd. Tillsammans med våra partners förebygger vi våld mot kvinnor och stödjer offer och överlevare. Vi förespråkar fred, försoning och minoriteters rättigheter. Vi arbetar för att säkerställa att jämställdhetsintegrering är en del av länders väg mot EU-medlemskap.

Här jobbar vi:

Bosnien-Hercegovina

För drygt tjugo år sedan avslutades kriget i Bosnien-Hercegovina med ett fredsavtal. Inga kvinnor var med och förhandlade avtalet, och resultatet är att det helt saknar ett genusperspektiv.

Kosovo

Kosovo är ett bra exempel på hur kvinnorörelsen har varit betydande för hela landets väg mot en hållbar fred. Etniska konflikter är utbredda, men kvinnorörelsen har skapat samarbete över de olika grupperingarna. Detta är något som politiska ledare inte har lyckats med, och det är därför viktigt att kvinnoorganisationers arbete får fortsatt stöd.

Nordmakedonien

Kvinnorörelsen i Nordmakedonien växte fram under 90-talets arbete för fred, och för att hjälpa de tusentals flyktingar som kom från Kosovo. I dag arbetar kvinnorättsförvarare i motvind. Det civila samhällets utrymme att agera har starkt begränsats under senare tid och samhället präglas av spänningar mellan etniska grupper.

Serbien

Kvinnoorganisationer i Serbien jobbar både med att stödja våldsutsatta kvinnor och med att arbeta för att de män som utsätter kvinnor för våld ska få sina straff. När du stödjer Kvinna till Kvinna bidrar du till att det viktiga arbetet kan fortsätta.

Ukraina

Kvinna till Kvinna stödjer organisationer som fokuserar på olika kvinnors behov och rättigheter, inklusive HBTQI-personer och kvinnor med funktionsnedsättning.

Kvinna till Kvinna i EU

Kvinna till Kvinna har sedan starten, genom partnerorganisationer i länderna på västra Balkan, försökt påverka regeringarna att förbättra lagar och att prioritera jämställdhet och kvinnors mänskliga rättigheter.

Stöd världens kvinnorättskämpar
– ge en gåva.

När du ger en gåva till Kvinna till Kvinna är du med och stöttar kvinnorättskämpars arbete för kvinnors rättigheter i 20 länder. Du väljer själv hur mycket du vill bidra med. Med din hjälp kan vi ge:

» Juridisk hjälp och kunskap om sina rättigheter
» Skydd och psykologiskt stöd
» Yrkesutbildning och möjlighet att försörja sig

Ge en gåva

Läs mer: