Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinna till Kvinna i Bosnien-Hercegovina

För drygt tjugo år sedan avslutades kriget i Bosnien-Hercegovina. Fredsavtalet, det så kallade Dayton-avtalet, stoppade kriget men cementerade samtidigt de etniska skiljelinjerna i en mycket komplicerad politisk struktur där i princip varje etnisk grupp har kontroll över sina områden.

Kriget i Bosnien-Hercegovina blev synonymt med termen ”etnisk rensning” där cirka 100 000 människor dog och halva befolkningen var tvungen att fly. Utöver den etniska rensningen blev även det sexuella våldet starkt förknippat med kriget i Bosnien-Hercegovina. Uppskattningsvis utsattes minst 20 000 kvinnor för sexuellt våld. Av dessa har endast ett fåtal fått upprättelse och endast ett fåtal förövare är dömda. Våldtäkt och sexuellt våld är fortfarande svårt att tala om och de drabbade blir ofta stigmatiserade.

Landet kämpar fortfarande med följderna av kriget. Misstron mellan befolkningsgrupperna är stor. Samtidigt är den politiska retoriken ofta aggressiv och nationalistisk vilket spär på spänningarna.

Bosnien-Hercegovina står inför många utmaningar. Det måste hantera konsekvenserna av kriget samtidigt som det ska stabilisera sin demokrati och närma sig EU med alla de reformer som krävs för det, bland annat en mycket komplex konstitutionell reform. Landet är fortfarande politiskt instabilt, och diskriminering och våld mot kvinnor, etniska minoriteter, och HBTQI-personer är mycket utbrett.

Kvinnor går samman för fred

Kvinnorättsorganisationer i Bosnien-Hercegovina arbetar på bred front för fred, jämställdhet och kvinnors rättigheter. Det var kvinnorna som först pratade med varandra över konfliktlinjer och som började samarbeta för kvinnors rättigheter.

Arbetet för fred och dialog över konfliktgränser är svårt och kan vara farligt i ett samhällsklimat präglat av stark etno-nationalistisk retorik och politisk manipulation. På samma sätt kan arbetet för kvinnors rättigheter vara svårt och stöta på starkt motstånd i ett patriarkaliskt samhälle som Bosnien-Hercegovina. Kvinna till Kvinnas samarbetspartners rapporterar om ett krympande utrymme för det civila samhället vilket ytterligare försvårar deras arbete. Aktivister som öppet kritiserar makteliten utsätts regelbundet för trakasserier och hot, liksom de som arbetar för HBTQI-personers rättigheter.

Givet det instabila läget i Bosnien-Hercegovina och det modiga arbete som kvinnorättsorganisationer bedriver så är det viktigt att de får fortsatt stöd för sitt arbete för en fredlig utveckling av landet som bygger på jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter.

Kvinna till Kvinna har arbetat i Bosnien-Hercegovina sedan 1994 och har kontor i Sarajevo.

Din gåva är viktig!

Våra partnerorganisationer:

 • Association for Culture and Art CRVENA
 • Association of citizen Vive žene Tuzla 
 • Center for Women’s Rights (CWR)
 • Citizens’ Initiative Mostar (IGM)
 • CURE Foundation
 • Foundation Zenski Centar Trebinje
 • Helsinki Citizens’ Assembly Banja Luka
 • It’s All Witches
 • Lara Foundation
 • Rights for All (Prava za sve)
 • Roma women association Bolja budućnost Tuzla
 • The Association for the Promotion of Urban Culture, Contemporary and Public Art “Rezon”
 • TRIAL International
 • United Women Banja Luka (UW)

Mer om Bosnien-Hercegovina: