Stå upp för kvinnors rättigheter varje dag
Bli månadsgivare »
Ge en SMS-gåva

Kvinna till Kvinna i Bosnien-Hercegovina

För drygt tjugo år sedan avslutades kriget i Bosnien-Hercegovina med ett fredsavtal. Inga kvinnor var med och förhandlade avtalet, och resultatet är att det helt saknar ett genusperspektiv. Det finns fler problem med det så kallade Dayton-avtalet, som att det delat upp landet i en mycket komplicerad politisk struktur med spänningar mellan grupper av olika etnicitet och religion som följd. Arbetet för jämställdhet, demokrati och en stabil fred leds av kvinnorörelsen. De behöver vårt stöd.

Under kriget i Bosnien-Hercegovina i början av 1990-talet utsattes minst 20 000 kvinnor för sexuellt våld. Ett par decennier har gått, men kvinnorna har inte fått upprättelse – de är ofta stigmatiserade och ytterst få förövare är dömda. Jämställdhetslagen i Bosnien-Hercegovina från 2003 är på pappret progressiv men den efterlevs inte. Kvinnorättsaktivister arbetar hårt för att få ett större genomslag. Detsamma gäller kvinnor i politiken; även om vallagen säger att 40 procent av namnen på partilistorna ska vara ”det underrepresenterade könet” så väljs ytterst få kvinnor in.

Efter kriget – och med Daytonavtalet – förstärktes behovet av att identifiera sig med en etnisk grupp, och nationalismen tycks ständigt öka. Samtidigt har religionen fått en större betydelse i samhället, vilket i sin tur leder till att kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter ifrågasätts, och att en traditionell syn på kvinnors roll i samhället som familjens mittpunkt förstärks.

Kvinnor går samman för fred

Samtidigt har kvinnorna allt sedan kriget kommit samman för att arbeta för fred. Det var kvinnorna som först pratade med varandra över fiendelinjer och som började samarbeta för kvinnors rättigheter. Arbetet för fred och dialog och ansvarsutkrävande för krigsbrott är svårt och ibland farligt i ett samhällsklimat präglat av stark etno-nationalistisk retorik och politisk manipulation. Kvinnoorganisationer har även lett arbetet mot diskriminering och våld mot kvinnor.

Aktivister som öppet kritiserar makteliten utsätts regelbundet för trakasserier och hot om våld, liksom de som arbetar för HBTQI-personers rättigheter och för fred. Bosnien-Hercegovina står inför en rad viktiga reformer, bland annat en konstitutionell reform. Landet är fortfarande politiskt instabilt, därför är det viktigt att fortsätta stödja kvinnoorganisationers arbete för att påverka samhällsutvecklingen och bidra till en fredlig utveckling byggd på jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter.

Kvinna till Kvinna har arbetat i Bosnien-Hercegovina sedan 1994.

Din gåva är viktig!

Gå vidare »

Våra partnerorganisationer:

 • Association of Citizens Buducnost, Modrica
 • Centre for Women’s Rights, Zenica
 • CURE Foundation, Sarajevo
 • Forum Zena, Bratunac
 • Helsinki Citizens’ Assembly Banja Luka
 • HO Horizonti, Tuzla
 • Lara Foundation, Bijeljina
 • Rights for All (Prava za sve), Sarajevo
 • TRIAL International, Sarajevo
 • United Women Banja Luka
 • Zenski Centar Trebinje

Mer om Bosnien-Hercegovina: