Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Sexuellt våld mot kvinnor i krig och konflikt

Flyktinglägret Azraq i Jordanien. Foto: Christopher Herwig

Det sexuella våldet ökar i krig och konflikt

Sexuella övergrepp och sexuellt våld mot kvinnor ökar i krig och konfliktsituationer. Det kan handla om våldtäkter, men också om andra typer av sexuellt våld som påtvingade äktenskap, prostitution, sexuellt slaveri och trafficking. Det sexuella våldet drabbar kvinnor på plats i krigsområden, men också de som har flytt från krig riskerar utsättas för övergrepp; i flyktingläger eller trafficking vid gränsområden. Vi har sett att det sexuella våldet har ökat i alla länder där Kvinna till Kvinna är verksamma under pandemin.

Förövarna finns i nära relationer och på båda sidorna av konflikter, men förekommer även i FN:s fredsbevarande trupper. Stereotypa föreställningar om kön gör att kvinnor ofta ses som något att beskydda i krig. Därför används våldtäkt och annan sexuell exploatering av militära styrkor som ett sätt att ’förödmjuka’ fienden. Inte sällan tvingar man män se på när deras hustrur, döttrar eller mödrar våldtas. Våldtäkt och andra övergrepp mot kvinnor och barn används som ett vapen av krigförande parter.

Många män som har sett sina närstående utsättas för sexuella övergrepp tenderar att själva använda våld mot sina familjemedlemmar. Men våldet i nära relationer ökar också av andra anledningar. Det kan till exempel handla om annat trauma, arbetslöshet eller förändrade könsroller i familjen som konsekvens av kriget.

Innehåll

Vad är sexuellt våld i konflikt?

Ikon, frågetecken

”Begreppet konfliktrelaterat sexuellt våld innefattar våldtäkt, sexuellt slaveri, påtvingad prostitution, påtvingad graviditet, påtvingad abort, tvångssterilisering, tvångsäktenskap, och alla andra former av sexuellt våld av jämförbart allvar, utfört mot kvinnor, män, flickor eller pojkar, som är direkt eller indirekt kopplat till en konflikt. […] Termen innefattar också trafficking av människor i syfte att utöva sexuellt våld och/eller exploatering, när detta sker i konfliktsituationer.”

FN:s rapport om konfliktrelaterat sexuellt våld (2022)

Sexuellt våld i krig i dag räknas som krigsbrott – mycket tack vare kvinnoorganisationers kamp. Den internationella brottsmålsdomstolen har fastställt att våldtäkt och sexuellt våld kan räknas som krigsförbrytelser eller folkmord. Trots det är straffriheten fortfarande stor – många förövare går fria. Vi arbetar för att mer resurser ska gå till att ställa förövare inför rätta, och för att de som överlever våldet ska få stöd och hjälp – psykologiskt, juridiskt och ekonomiskt.

Våld i hemmet förvärras under krig och konflikt

  • Manliga soldater som återvänder till hemmet kan vara mer våldsbenägna.
  • Krig och konflikter leder att fler vapen finns i samhället och i hemmen, vilket gör våldet farligare och dödligare.
  • Familjestrukturer splittras i krig, vilket kan göra kvinnor mer utsatta.

Här listar vi 5 konsekvenser av våld mot kvinnor i krig och konflikt »

Stigmatiseringen av det sexuella våldet

Stigmatiseringen av det sexuella våldet gör det svårt för kvinnor att prata om våldet, att söka hjälp och inte minst att få någon typ av upprättelse. Det är inte ovanligt att stötas bort av familjen som en konsekvens av den kollektiva skam som sexuella övergrepp ofta innebär. Ibland kan hela familjer behöva flytta från sina samhällen för att fly undan den kollektiva skammen som finns även i hela samhällen.

Skammen som följer av det sexuella våldet gör det svårt att bedöma hur många kvinnor som verkligen utsätts. Den gör att kvinnor inte alltid vill eller kan rapportera om våldet. Inte sällan hamnar skulden på kvinnorna som fallit offer för våldet. I vissa fall handlar det om att samhället skuldbelägger kvinnor för att ha ”tillåtit sig” bli våldtagna. Den typen av skuldbeläggande resonemang förstärker tystnadskulturen.

1996 började Kvinna till Kvinnas mobila kvinnoklinik rulla i Bosnien-Hercegovina. Kliniken erbjöd preventivmedel och hälsovård men blev även en fredad mötesplats där kvinnor kunde samlas.

Uppropet mot det sexuella våldet

År 1993 startades ett upprop i Sverige som svar på fruktansvärda vittnesmål om att tusentals kvinnor utsattes för systematiska våldtäkter under krigen på Balkan. Ett nätverk bildades i Sverige för att få stopp på våldet, vilket blev starten på det Kvinna till Kvinna som finns idag. Vi och våra partnerorganisationer jobbar än idag med att våldet mot kvinnor i konflikter ska uppmärksammas, erkännas och att kvinnorna som utsätts ska få det stöd och den hjälp de behöver.

Du behövs i kampen
mot det sexuella våldet

Kvinna till Kvinna arbetar för att stötta, stärka och skydda kvinnor som utsatts för sexuellt våld i krig och konflikter. Bland annat genom att ge psykologstöd och juridisk hjälp. Med ditt stöd kan vi fortsätta kämpa tillsammans, för att bygga jämställda samhällen.

Bli månadsgivare nu.

Bli månadsgivare nu.

Christine Mukarukwaya, juridisk rådgivare och volontär, tillsammans med Ninette Umurerwa, nationell verkställande sekreterare. Båda två arbetar för Kvinna till Kvinnas partnerorganisation Haguruka i Rwanda. Foto: Gloria Powell

Vårt arbete mot sexuellt våld

Det finns ingen snabb lösning mot konfliktrelaterat sexuellt våld. Det behövs ett långsiktigt arbete med att stärka kvinnors rättigheter, bryta patriarkala strukturer och bygga jämställda samhällen. Att stärka lagstiftningen på internationell och nationell nivå är viktigt för att brotten ska tas på allvar, förövare ska kunna ställas till svars, och för att bryta stigman och tystnadskultur. Men normer och attityder kring sexuella övergrepp mot kvinnor måste också förändras i grunden, och sluta ses som en oundviklig del av krig och konflikter.

Tillsammans med våra partnerorganisationer arbetar vi med att stärka kvinnors rättigheter, och driver kampen mot sexuellt våld i konflikt genom förebyggande arbete, stöd till överlevare, och arbete för att förändra lagstiftning och förbättra rättsprocesser.

Kvinnor klädda i svart protesterar mot Liberias våldtäktskultur år 2020. Foto: Cheto Jalloh

Hur ser kampen mot sexuellt våld ut i Liberia?

Liberia har brottats med att minska det sexuella våldet sedan inbördeskrigen på 1990- och 00-talen. År 2020 ökade det sexuella våldet markant, på grund av coronapandemin. Våra partnerorganisationer deltog i massiva gatuprotester som fick regeringen att agera.

Presidenten utropade undantagstillstånd med hänvisning till ”en våldtäktsepidemi som mest drabbar barn och unga flickor”. Regeringen skapade även en ”task force” som tog fram förslag på lösningar – bland annat stöd till hjälpcenter, att inkludera förebyggandet av könsbaserat våld i skolundervisningen, utbildning för poliser, och kampanjer på radio och TV för att öka kunskapen.

KAFA organiserade en demonstration för att kräva en lag om våld i hemmet innan lagen trädde i kraft 2014. Foto: KAFA

Hur ser kampen mot sexuellt våld ut i Libanon?

Vår partnerorganisation KAFA (Enough) Violence & Exploitation i Libanon arbetar mot olika former av våld och exploatering mot kvinnor och barn såsom våld i hemmet, fysiska och sexuella övergrepp på barn, sexuellt utnyttjande och människohandel med kvinnor inklusive hemtjänstarbetare.

De erbjuder bland annat en dygnet runt nödlinje för kvinnor som utsatts för våld i hemmet, hemtjänstarbetare och kvinnor som utnyttjas i prostitution, stöd från socialarbetare och psykologer samt juridiskt stöd.

Läs mer om TRIAL Internationals arbete »
Selma Korjenić, programchef för Bosnien-Hercegovina, TRIAL International. Foto: Imrana Kapetanović

Hur ser kampen mot sexuellt våld ut i Bosnien-Hercegovina?

En av våra partnerorganisationer i Bosnien och Hercegovina – TRIAL International – har arbetat mot de bristfälliga rättsprocesserna för konfliktrelaterade sexualbrott. De har uppmärksammat domstolarnas inkonsekventa bedömning och låga straff genom publikationer och dialog med viktiga aktörer i rättssystemet. En framgång har varit att få utbildningscenter för domare och åklagare att inkludera konsekvent dömande vid konfliktrelaterade sexualbrott som en del av sina program.

 

Läs mer om TRIAL Internationals arbete »
Läs mer om ASTRA:s arbete »
Jasmina Krunic arbetar på Kvinna till Kvinnas partnerorganisation ASTRA. Foto: Liliana Garmvild

Hur ser kampen mot sexuellt våld ut i Serbien?

Organisationen ASTRA i Serbien arbetar mot människohandel – genom stöd till offer, utbildning och kunskapskampanjer, forskning och förebyggande arbete. I 20 år har de drivit en nödlinje som både är förebyggande och där offer kan få stöd. De har tagit emot över 50 000 samtal.

 

Läs mer om ASTRA:s arbete »
Foto: Driton Paqarada

Tillsammans med våra partnerorganisationer jobbar vi bland annat med att

  • erbjuda säkert boende för kvinnor och barn på flykt
  • ge psykologiskt stöd till överlevare som bär på trauman
  • ge juridiskt stöd till överlevare för att de ska få upprättelse
  • förebygga barnäktenskap i flyktingläger
  • utbilda om sexuellt våld i krig och kvinnors rättigheter
  • dokumentera och rapportera om det sexuella våldet
  • påverka makthavare för att förebygga våldet och för att förövare ska ställas till svars.

Läs mer om vårt arbete

Lästips

Följ kampen för kvinnors rättigheter

Ta del av nyheter, intervjuer, event och fakta om kvinnors rättigheter – signa upp dig på Kvinna till Kvinnas nyhetsbrev!

Jag samtycker till att mina uppgifter behandlas och lagras i enlighet med GDPR. Läs mer om vår hantering av personuppgifter