Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Sexuellt våld mot kvinnor i krig och konflikt

Flyktinglägret Azraq i Jordanien. Foto: Christopher Herwig

Det sexuella våldet ökar i krig och konflikt

Sexuella övergrepp och sexuellt våld mot kvinnor ökar i krig och konfliktsituationer. Det kan handla om våldtäkter, men också om andra typer av sexuellt våld som påtvingade äktenskap, prostitution, sexuellt slaveri och trafficking. Det sexuella våldet drabbar kvinnor på plats i krigsområden, men också de som har flytt från krig riskerar utsättas för övergrepp; i flyktingläger eller trafficking vid gränsområden. Vi har sett att det sexuella våldet har ökat i alla länder där Kvinna till Kvinna är verksamma under pandemin.

Förövarna finns i nära relationer och på båda sidorna av konflikter, men förekommer även i FN:s fredsbevarande trupper. Stereotypa föreställningar om kön gör att kvinnor ofta ses som något att beskydda i krig. Därför används våldtäkt och annan sexuell exploatering av militära styrkor som ett sätt att ’förödmjuka’ fienden. Inte sällan tvingar man män se på när deras hustrur, döttrar eller mödrar våldtas. Våldtäkt och andra övergrepp mot kvinnor och barn används som ett vapen av krigförande parter.

Många män som har sett sina närstående utsättas för sexuella övergrepp tenderar att själva använda våld mot sina familjemedlemmar. Men våldet i nära relationer ökar också av andra anledningar. Det kan till exempel handla om annat trauma, arbetslöshet eller förändrade könsroller i familjen som konsekvens av kriget.

 

Vad är sexuellt våld i konflikt?

Ikon, frågetecken

”Begreppet konfliktrelaterat sexuellt våld innefattar våldtäkt, sexuellt slaveri, påtvingad prostitution, påtvingad graviditet, påtvingad abort, tvångssterilisering, tvångsäktenskap, och alla andra former av sexuellt våld av jämförbart allvar, utfört mot kvinnor, män, flickor eller pojkar, som är direkt eller indirekt kopplat till en konflikt. […] Termen innefattar också trafficking av människor i syfte att utöva sexuellt våld och/eller exploatering, när detta sker i konfliktsituationer.”

FN:s rapport om konfliktrelaterat sexuellt våld (2022)

Stigmatiseringen av det sexuella våldet

Stigmatiseringen av det sexuella våldet gör det svårt för kvinnor att prata om våldet, att söka hjälp och inte minst att få någon typ av upprättelse. Det är inte ovanligt att stötas bort av familjen som en konsekvens av den kollektiva skam som sexuella övergrepp ofta innebär. Ibland kan hela familjer behöva flytta från sina samhällen för att fly undan den kollektiva skammen som finns även i hela samhällen.

Skammen som följer av det sexuella våldet gör det svårt att bedöma hur många kvinnor som verkligen utsätts. Den gör att kvinnor inte alltid vill eller kan rapportera om våldet. Inte sällan hamnar skulden på kvinnorna som fallit offer för våldet. I vissa fall handlar det om att samhället skuldbelägger kvinnor för att ha ’tillåtit sig’ bli våldtagna. Den typen av skuldbeläggande resonemang förstärker tystnadskulturen.

”På kvällen sa soldaterna till varandra: ’Vem tar vem?’ En av dem befallde mig att duscha. Sen slängde han mig på en soffa, låste fast mina ben och med vapnet tryckt mot mitt huvud sa han: ’Om du skriker eller gör motstånd kommer jag döda dig’. Det var första gången. Jag var oskuld. Jag vet inte hur många gånger han våldtog mig.”

Aida var 15 år när hon tillfångatogs under krigen på Balkan

0%
av världens traffickingoffer utgörs av kvinnor och flickor.
0miljoner
flickor runt om i världen har någon gång i sitt liv upplevt våldtäkt eller annan form av sexuell tvångshandling.
1996 började Kvinna till Kvinnas mobila kvinnoklinik rulla i Bosnien-Hercegovina. Kliniken erbjöd preventivmedel och hälsovård men blev även en fredad mötesplats där kvinnor kunde samlas.

Uppropet mot det sexuella våldet

År 1993 startades ett upprop i Sverige som svar på fruktansvärda vittnesmål om att tusentals kvinnor utsattes för systematiska våldtäkter under krigen på Balkan. Ett nätverk bildades i Sverige för att få stopp på våldet, vilket blev starten på det Kvinna till Kvinna som finns idag. Vi och våra partnerorganisationer jobbar än idag med att våldet mot kvinnor i konflikter ska uppmärksammas, erkännas och att kvinnorna som utsätts ska få det stöd och den hjälp de behöver.

Vårt arbete mot sexuellt våld

I Liberia har våra partnerorganisationer jobbat länge för att uppmärksamma och motverka det sexuella våldet. Under 2020 samlades tusentals personer, inklusive våra partnerorganisationer, i Monrovia för en tre dagars lång protest mot det ökade sexuella våldet under pandemin. Regeringen svarade med att föreslå ett flertal åtgärder, exempelvis att inkludera könsbaserat våld i läroplanerna och att erbjuda rehabilitering för förövare för att motverka fortsatt våld.

En av våra partnerorganisationer i Bosnien och Hercegovina analyserade under 2019 ungefär hundra domstolsbeslut för konfliktrelaterade sexualbrott. De kom fram till att inkonsekvent bedömning från domstolar och låga straff gjorde att det rättsliga stödet för kvinnor som utsatts för våldet många gånger är bristfälligt. Vår partnerorganisation uppmärksammade detta genom publikationer och dialoger med olika aktörer, och lyckades bland annat få träningscenter för domare i landet att inkludera konsekvent dömande vid konflikrelaterade sexualbrott som en del av sina program.

Foto: Driton Paqarada

Tillsammans med våra partnerorganisationer jobbar vi bland annat med att

  • förebygga och förhindra barnäktenskap i flyktingläger
  • ge psykologiskt stöd till överlevare som bär på trauman
  • ge juridiskt stöd till överlevare för att de ska få upprättelse
  • utbilda om sexuellt våld i krig, kvinnors rättigheter och konfliktlösning
  • dokumentera och rapportera det sexuella våldet
  • påverka makthavare för att fler förövare ska ställas till svars.

Läs mer om vårt arbete

Lästips

Missa inte vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om kvinnors rättigheter i världen, lediga jobb och mycket mer.

Jag samtycker till att mina uppgifter behandlas och lagras i enlighet med GDPR. Läs mer om vår hantering av personuppgifter