Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Hjältar i kampen mot trafficking

Sedan starten har de hjälpt över 500 flickor och kvinnor som drabbats av människohandel och deras hjälplinje tar emot tusentals samtal varje år. Möt Kvinna till Kvinnas partnerorganisation ASTRA – Serbiens första anti-traffickingorganisation.

Jasmina Krunic arbetar på Kvinna till Kvinnas partnerorganisation ASTRA, Serbiens första anti-traffickingorganisation. I dag jobbar ASTRA bland annat med utbildning för poliser och socialarbetare, så att myndigheterna ska kunna tillgodose de drabbades rättigheter. Foto: Liliana Garmvild
Jasmina Krunic arbetar på Kvinna till Kvinnas partnerorganisation ASTRA, Serbiens första anti-traffickingorganisation. I dag jobbar ASTRA bland annat med utbildning för poliser och socialarbetare, så att myndigheterna ska kunna tillgodose de drabbades rättigheter. Foto: Liliana Garmvild

Det började som ett litet projekt år 2000 för att analysera situationen vad gäller människohandel, så kallad trafficking, i Serbien. Två år senare öppnade ASTRA en telefonstödlinje dit personer som drabbats kunde ringa för att få hjälp. I dag har organisationen över 10 anställda på kontoret i Belgrad samt ett flertal inhyrda konsulter. ASTRA samarbetar också med andra organisationer runt om i Europa. Tillsammans hjälps de åt att hitta saknade personer. 

Majoriteten av de som utsätts för trafficking i Serbien är kvinnor, enligt ASTRA. Över en tredjedel av dessa är barn. Många som drabbas har varit utsatta för våld i hemmet och har försökt fly från den våldsamma miljön. De kommer då från en utsatt situation till en annan. Det gör att många som befinner sig i trafficking heller inte har någon trygghet att återvända till. 

Lång väg tillbaka 

ASTRA stödjer de flickor och kvinnor som behöver hjälp under lång tid. 

– Det absolut viktigaste att göra först är att bygga ett förtroende, innan man påbörjar någon form av handling, säger Jasmina Krunic, chef för policyarbete och utbildning på ASTRA. 

Det kan ta flera år för kvinnor som utsatts för trafficking att ta sig tillbaka till ett vanligt liv, berättar Jasmina vidare. 

– De måste först och främst förstå att det som hänt dem inte är deras fel, säger hon. 

De flesta som ringer hjälplinjen har redan tagit sig ur en traffickingsituation och de söker hjälp först när de har hittat styrkan att gå vidare. Men att ta kontakt med myndigheterna kan vara en traumatisk upplevelse, ofta blir den som varit utsatt tvungen att berätta sin historia om och om igen, för olika instanser. Under den processen finns ASTRA vid överlevarnas sida de ställer upp med advokat, juridisk rådgivning och terapeut. 

Under åren efter rättsprocessen hjälper ASTRA kvinnan eller flickan att hitta en bra utbildning som leder till en egen inkomst. Målet är att kvinnorna ska skapa sig självständiga liv, där de själva har makten över sin ekonomi och sina beslut. 

Lurad på sociala medier 

Jasmina berättar att i dag sker nästan all rekrytering till trafficking sociala medier: 

Ett vanligt scenario är att en tjej blir erbjuden ett jobb, i till exempel en bar, av en kille i grannbyn. Det är kanske ett riktigt jobb, vilket skapar ett förtroende. Senare erbjuds samma tjej ett liknande jobb i en annan stad eller ett annat land, med bättre betalt. 

Det är då det händer – tjejernas pass beslagtas, de utsätts för övergrepp och kan bli inlåsta och tvingas sälja sex. Det blir också allt vanligare att förövarna använder sig av utpressningsmetoder där de fotar eller filmar tjejerna och hotar att sprida bilderna. 

– Det är inte ovanligt att överlevare berättar att de känner stor skuld och skam. Att de tänker att de borde ha förstått att allt var lögn, säger Jasmina. 

Men det falska löftet om jobb är svårt att inte falla för, många tänker även på andra familjemedlemmar som skulle bli hjälpta av en större inkomst. 

Fattigdom ökar utsattheten 

Personalen på ASTRA ser fattigdom som den största orsaken till att människor hamnar i trafficking. I Serbien lever en fjärdedel av befolkningen i, eller på gränsen till, fattigdomDet gör att många är extra utsatta på arbetsmarknaden. Därför tror ASTRA att det är oerhört viktigt att sprida information om trafficking i förebyggande syfte. I dag jobbar organisationen även med politiskt påverkansarbete för att förändra lagar. ASTRA utbildar även poliser och socialarbetare för att myndigheterna ska bli bättre på att ta emot överlevare och tillgodose deras rättigheter. 

 

Kvinna till Kvinna har arbetat i Serbien sedan 1994 genom att stötta lokala kvinnorättsorganisationer. 

Lästips