Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kafa hjälper överlevare av trafficking

I våras sprängde libanesisk polis ett av de största traffickingnätverken någonsin i Libanon. Kvinnor från Syrien och Irak hade låsts in och tvingats till prostitution under tortyrliknande former. I dag får många av dem hjälp av vår samarbetsorganisation Kafa, som har fått nog av att samhället vägrar se kvinnornas utsatthet.

Vår samarbetsorganisation Kafa kämpar bland annat för att kvinnor som utsatts för trafficking inte ska bli dömda för prostitution. De har i många år jobbat för att lagstadga mot våld mot kvinnor. Denna kampanj var en vanlig syn på gatorna i Beirut 2010. Foto: Kvinna till Kvinna
Vår samarbetsorganisation Kafa kämpar bland annat för att kvinnor som utsatts för trafficking inte ska bli dömda för prostitution. De har i många år jobbat för att lagstadga mot våld mot kvinnor. Denna kampanj var en vanlig syn på gatorna i Beirut 2010. Foto: Kvinna till Kvinna

Det stora traffickingnätverket sprängdes i staden Jounieh norr om Beirut. Minst 75 kvinnor från främst Syrien och Irak hade hållits fångna, tvingats sälja sex och utsatts för tortyrliknande misshandel. I dag får kvinnorna skyddat boende och socialt, rättsligt och psykologiskt stöd av organisationen Kafa, som arbetar mot våld mot kvinnor och exploatering av kvinnor i Libanon.

– Utmaningen för kvinnorna just nu är att försöka återfå en tilltro till livet. Att arbeta med kvinnor som utsatts för trafficking och prostitution tar många år. Det är väldigt svårt att återuppbygga det som en gång har rivits ned, säger Ghada Jabbour, en av Kafas grundare och chef över organisationens traffickingenhet.

Utsatta kriminaliseras

Kvinnor som utsatts för trafficking får ingen hjälp från staten. Idag ligger det på icke-statliga organisationer så som Kafa att se till att kvinnorna får någon som helst hjälp. Deras arbete handlar till stor del om att visa att kvinnor som utsätts för trafficking inte är brottslingar, och att de måste skyddas av lagen. All sorts prostitution är kriminell i Libanon.

Den anti-traffickinglag som uppkom 2011 konstaterar visserligen att den som utsätts för trafficking är offer för ett brott, men fortfarande ligger bevisbördan på de utsatta.

– De måste bevisa att de faktiskt blev tvingade till att prostituera sig, vilket ofta leder till dubbelbestraffning. Först utsätts kvinnorna för trafficking, sedan döms de för prostitution. Det här fallet är första gången de utsatta kvinnorna verkligen betraktas som offer. Det kommer vi att bygga vidare på för att få till en lagändring, säger Ghada Jabbour.

Skuldbelägger kvinnorna

Samtidigt som händelsen bidragit till att många börjar förstå att de utsatta kvinnorna är oskyldiga finns det fortfarande de som lägger skulden på kvinnorna. Mannen som förde dem till Libanon fick framträda i TV och påstod att kvinnorna samtyckte till det som hände dem.

– Det är väldigt farligt att dessa föreställningar sprids. Kvinnorna vi arbetar med har varit extremt utsatta, säger Ghada Jabbour.

Hon menar att väldigt få kvinnor i trafficking och prostitution är där av fri vilja.

–  Kvinnor som rekryteras till prostitution är ofta sårbara, på grund av till exempel deras socioekonomiska situation eller tidigare sexuella övergrepp. Även kvinnor som inte utsätts för trafficking blir ofta utnyttjade.

Hoppfull trots utmaningar

Kafa arbetar för att eliminera alla former av straff för människor som säljer sex och försöker visa på kopplingen mellan prostitution och trafficking, att det är samma efterfrågan som gör dem möjliga. Fokus, menar Ghada, måste ligga på de som gör det möjligt för kvinnor att utsättas, det vill säga sexköparna.

– Vi måste diskutera vad som normaliserar prostitution och varför allting ska kretsa kring mäns sexualitet. Män ska inte få använda sitt ekonomiska och sociala privilegium för att tvinga någon som egentligen inte vill till att ha sex med dem, säger Ghada och poängterar att bristen på jämställdhet i samhället är grundorsaken till trafficking och prostitution.

Hon menar att det handlar om synen på kvinnor som objekt.

– Eftersom det har normaliserats måste vi förändra människors attityd till dessa frågor, och det är en stor utmaning.

Ändå är Ghada Jabbour hoppfull.

– När vi började prata om våld i hemmet för många år sedan tyckte folk att det inte fanns något att prata om. I dag har vi en lag mot våld i hemmet, och media skriver mycket om olika fall där kvinnor utsatts. Vad gäller trafficking och prostitution tycker många att det är självklart att det ska förekomma. Men vi måste öppna upp diskussionen. Händelserna under våren har verkligen gett en ökad kraft åt arbetet för förändring.

Cecilia Samuelsson

Andra artiklar