Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

En värld fri från mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor, eller genusbaserat våld, är ett utbrett problem som påverkar livet för miljontals kvinnor världen över. Faktum är att var tredje kvinna i världen utsätts för våld eller sexuellt våld någon gång under sin livstid. Kvinna till Kvinna jobbar varje dag för att ändra på det.

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt hot mot jämställdhet och kvinnors rättigheter. I krig och konflikter ökar våldet överallt i samhället – även mäns våld mot kvinnor.

Vi vet att hela samhället förlorar när kvinnor utsätts för våld. Eftersom jämlikhet, hållbar fred och säkerhet för alla inte kan uppnås förrän kvinnor är fria från våld och deras grundläggande mänskliga rättigheter respekteras.

 

Vi arbetar för förändring på flera nivåer

Kvinna till Kvinna arbetar mot genusbaserat våld genom att samarbeta med kvinnorättsorganisationer i krig- och konfliktdrabbade områden i världen. Vi arbetar på flera plan för att stoppa våld mot kvinnor; med myndigheter, i lokalsamhällen och på individnivå.

Våra partnerorganisationer arbetar både för att förändra lagstiftning och för att lagar ska efterföljas. Attityder, beteenden och praktisk verksamhet inom till exempel myndigheter och sjukvården måste förändras.

På det lokala planet arbetar organisationerna med att ändra människors attityder kring offer och förövare, och att ifrågasätta destruktiva manlighetsnormer. Mäns våld mot kvinnor är ett brott, inte en privatsak!

På individplanet handlar det om att skydda och stödja kvinnor som utsätts eller har blivit utsatta för våld. Kvinnor stärks och uppmuntras att ta makten över sina liv igen. De kan till exempel behöva psykologiskt stöd, läkarvård och stöd i rättsprocesser. Det är viktigt att hjälpen stärker kvinnornas egen handlingskraft. Vi finns därför vid deras sida i en stödjande, rådgivande roll.

När kvinnors rättigheter i framtiden respekteras kan kvinnor och flickor bidra till utvecklingen av ett fredligt, jämställt och demokratiskt samhälle. Vi arbetar för att den dagen ska komma så fort som möjligt!

Varför genusbaserat våld är ett problem

Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett problem: det finns i alla samhällsklasser, kulturer och samhällen, och det kan få allvarliga konsekvenser för individer – från allvarlig fysisk skada till varaktiga psykiska trauman.

Men det genusbaserade våldet är inte bara ett individuellt problem, det är en systematisk kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter. Våldet tystar kvinnor, hindrar dem från att höja sina röster och kväver kvinnors kamp för förändring.

För att uppnå jämställdhet måste vi få ett slut på mäns våld mot kvinnor. Först när det våldet upphör kommer flickor och kvinnor att kunna delta i samhället på lika villkor som männen.

Tre fakta om genusbaserat våld:

  • Både män och kvinnor kan vara överlevande och förövare av genusbaserat våld. Statistiken visar dock att majoriteten av allt genusbaserat våld begås av män och riktar sig mot kvinnor och tjejer.
  • En stor del av det genusbaserade våldet är sexuellt våld. Sexuellt våld omfattar våldtäkt, sexuella övergrepp och sexuella trakasserier.
  • Kvinna till Kvinna arbetar mot mäns våld mot kvinnor i konfliktdrabbade områden, eftersom kvinnor har ökad risk för att utsättas för våld under och efter konflikter – i allmänhet och i hemmet.

Din gåva är viktig!

Läs mer: