Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Ekonomisk jämställdhet

Foto: Sandra Mandic

Bristen på ekonomisk jämställdhet är ett stort hinder för jämställdhet generellt eftersom det hindrar kvinnor från att ta sig in i politiken, fly från våldsamma relationer och påverka beslut som berör dem.

Globalt har kvinnor fortfarande inte samma ekonomiska rättigheter som män. Så länge de diskrimineras på arbetsmarknaden, inte har egna bankkonton eller sociala skyddsnät, har de inte helt kontrollen över sina egna liv. De får kämpa hårdare för att kunna engagera sig politiskt, de löper större risk för könsbaserat våld och exploatering, och de har mindre möjligheter att ta på sig ledarroller.

Kvinnornas ekonomiska situation i dag

I nästan alla länder runt om i världen är kvinnor i ett ekonomiskt underläge i förhållande till män.

Kvinnor står för merparten av det obetalda arbete som utförs i hemmet. I genomsnitt lägger kvinnor 2,5 gånger mer tid än män på hushållsarbete. De lägger också mycket mer tid på att ta hand om barn och äldre släktingar.

Detta obetalda arbete gör det svårare för många kvinnor att arbeta utanför hemmet. Globalt sett har 50 % av kvinnor en betald anställning jämfört med 80 % av männen. I vissa delar av världen så är klyftorna ännu större. 

De kvinnor som tar sig in på arbetsmarknaden får ofta sämre betalt än männen, deras arbete värderas lägre och de är dåligt skyddade från diskriminering, trakasserier och övergrepp. Globalt sett tjänar kvinnor i genomsnitt bara 77 % av männens löner. De företräds i lägre grad av fackförbund och har oftare informella anställningar.

Ojämlika lagar och institutioner förvärrar läget ytterligare. På vissa platser saknar till exempel kvinnor rätten att äga mark eller att ärva egendom.

Som ett resultat av detta är många kvinnor världen över ekonomiskt beroende av andra och lever i fattigdom.

Vad är ekonomiskt jämställdhet?

Ekonomisk jämställdhet handlar om att förbättra kvinnors ekonomiska rättigheter och möjligheter att, bland annat:

  • ha bra och trygga arbeten
  • få äga, ärva och ha kontroll över kapital, mark och andra resurser
  • få erkännande för det obetalda omsorgs- och hushållsarbetet och dela det ansvaret med andra
  • få delta och påverka ekonomiskt beslutsfattande på alla nivåer – personligt, lokalt, statligt och globalt.

Stärk kvinnors ekonomiska rättigheter

När du blir månadsgivare är du med och stöttar det internationella arbetet för att stärka alla flickors och kvinnors ekonomiska rättigheter. Med din hjälp kan vi och våra partnerorganisationer:

» Arbeta för fungerande barnomsorg för alla
» Förbättra arbetsvillkoren för kvinnor
» Motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Bli månadsgivare

Varför är ekonomisk jämställdhet viktigt?

Det ökar kvinnors makt och handlingskraft och ger dem frihet att bestämma över sina liv, sina kroppar och sin framtid.

Det påverkar också kvinnornas politiska engagemang och möjlighet att vara med och bestämma. När kvinnor inte längre behöver kämpa för att uppfylla sina grundläggande behov så är det lättare att engagera sig i civilsamhället och delta i politiken.

En egen försörjning och makt över sin ekonomi underlättar för kvinnor att lämna våldsamma relationer. Det är mycket svårare för en kvinna som är ekonomiskt beroende av sin partner.

Foto: Sandra Mandic

Återvinning av begagnade textilier

RETEX är ett projekt som drivs av vår partnerorganisation Women’s Centre Uzice i Serbien.

De återvinner begagnade textilier, skapar helt nya produkter som sängkläder, förkläden, olika prydnadsföremål och leksaker, och distribuerar dem till försäljning i hela landet. De anställer kvinnor från särskilt utsatta grupper – inklusive överlevare av våld och kvinnor med funktionsnedsättningar.

RETEX samarbetar också med Serbiens nationella arbetsförmedling som tillhandahåller en del av lönerna till deras anställda.

Jag vill stötta »
Olive och Gisele från vår partnerorganisation Rwanda Women's Network. Foto: Kvinna till Kvinna/Aline Niwenshuti

Stötta arbetet för kvinnors rättigheter

Vill du stoppa mäns våld och stötta kvinnor att kunna ta makten över sina liv? Tack vare ditt och andras stöd kan Kvinna till Kvinna fortsätta arbetet för jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Det finns olika sätt att bidra på och du väljer vad som passar dig bäst – var med och skapa förändring!

 

Jag vill stötta »

Hur arbetar vi för att stärka ekonomisk jämställdhet?

Tillsammans med partnerorganisationer arbetar vi för ekonomisk jämställdhet och kvinnors ekonomiska rättigheter i mer än 20 konfliktdrabbade länder.

Kvinna till Kvinna och våra partnerorganisationer arbetar gentemot till exempel Världsbanken för att stärka deras genusperspektiv och jämställdhetsstrategi.

Våra partners arbetar för att förbereda kvinnor för arbetsmarknaden genom att informera om deras rättigheter och stötta dem med utbildning och ledarskapsträning.

Våra partners gör det också lättare för kvinnor att arbeta utanför hemmet genom att verka för strukturella förändringar, såsom barnomsorg och skattereformer. De utmanar traditionella idéer och sociala normer, som till exempel uppfattningen att en kvinna bör stanna i hemmet och att det är hon som ska ansvara för barnen.

För att stötta de kvinnor som redan yrkesarbetar jobbar våra partners för att kvinnor ska få lika betalt för lika arbete, socialt skydd inklusive barnomsorg, bättre arbetsförhållanden och jämlika möjligheter till att avancera och befordras i sitt arbete.

Slutligen sätter de press på regeringar och myndigheter för att ändra de lagar som diskriminerar kvinnor och som förvärrar deras ekonomiska situation.

Challenging the norm—global stories of women’s economic empowerment

I vår rapport Challenging the norm belyser vi kvinnorättsorganisationers och feministiska nätverks arbete att öka ekonomisk jämställdhet och ekonomisk egenmakt i konfliktdrabbade områden.

Läs mer och ladda ner rapporten »

Berättelser