Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Selma Korjenić, TRIAL International, Bosnien-Hercegovina. Foto: Imrana Kapetanović

Kvinna till Kvinna värnar om dina personuppgifter och gör allt för att behandla dem på rätt sätt. Här berättar vi om vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi gör det, hur vi tar hand om dem och hur länge vi behåller dem. Här beskriver vi också vilken laglig grund vi stödjer oss på, vilka rättigheter du har och hur du går till väga för att göra dessa gällande.

 • Varför vi behandlar dina personuppgifter

  Vi kommunicerar med dig som är engagerad i Kvinna till Kvinna som givare eller nyhetsbrevsprenumerant. För att kunna kommunicera, ta emot din gåva eller agera för att kunna göra detta, behöver vi tillgång till några av dina personuppgifter. Ibland är vi till och med tvungna till detta enligt lag, det kan till exempel handla om att vi är skyldiga att ha en korrekt bokföring. Uppgifterna lagras så länge förpliktelserna kräver det och vi får inte använda dem för något annat ändamål. Bra att veta är att om du väljer att inte lämna dina personuppgifter har vi inte möjlighet att kommunicera med dig eller ta emot din gåva.

   

  Kvinna till Kvinnas kund- och givarregister uppdateras löpande för att säkerställa att registret håller god kvalitet. Uppdatering sker bland annat genom att hämta uppgifter via offentliga källor som till exempel Skatteverket och andra enskilda adressleverantörer.  Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning, GDPR.

   

  Precis som andra företag och organisationer har vi ett intresse av att marknadsföra oss själva och våra produkter till de personer som är intresserade av eller vill stödja Kvinna till Kvinnas verksamhet. Därför sparar vi även dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Personuppgifterna som används inför och under själva marknadsföringen är vanliga uppgifter som i många fall finns tillgängliga i offentliga register. Det kan till exempel röra sig om ditt namn, postadress och telefonnummer.

   

  Om du själv har angett en e-postadress eller ett telefonnummer via något av våra formulär eller gett en gåva via Swish kan vi komma att kontakta dig via post, e-post, telefon och sms. Det gör vi för att exempelvis tacka för en gåva, vidare bearbetning eller för annan marknadskommunikation så som sociala medier. Om vi kontaktar dig via sms gör vi det från 076-514 63 03, om vi kontaktar dig via telefon gör vi det från 08-588 89 158, 076-381 25 34 och 076-381 25 79 och om vi kontaktar dig via e-post slutar adressen alltid på @kvinnatillkvinna.se eller @epost.kvinnatillkvinna.se.

   

  Från lagens sida finns något som kallas för “berättigat intresse”. Det innebär att företaget/organisationen har rimliga skäl att agera på ett visst sätt. När det kommer till att samla in personuppgifter anser Kvinna till Kvinna att vi har just detta för att marknadsföra oss själva och våra produkter. Men du har alltid rätt att själv bestämma genom att säga ja eller nej till erbjudanden, exempelvis via e-post eller telefonsamtal.

   

  Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Vi samlar in information om hur besökare använder våra webbplatser och applikationer. Detta kan inkludera loggdata från ditt besök på vår webbplats; analysdata om dina användningsmönster och prestandan för vår webbplats; och teknisk information om din webbläsare. Läs mer om hur vi använder kakor här.

   

 • Om vi delar dina personuppgifter

  Ibland är det nödvändigt för oss att dela personuppgifter med andra för att kunna hålla igång en löpande relation till dig. Det kan exempelvis röra sig om uppdateringar i vårt kund- och givarregister eller för att kunna kommunicera. I de fall när vi delar personuppgifter har vi säkerställt att vår partner, ex Meta följer  GDPR (general data protection regulation), genom ett skriftligt avtal. För eventuellt vidare behandling av dina personuppgifter som görs av Meta är Meta själva personuppgiftsansvariga för. Har du frågor om detta, kontakta Meta.

   

   

 • Så länge sparar vi dina personuppgifter

  Som givare lagrar vi dina uppgifter som längst i 36 månader efter det att du gav din senaste gåva.

   

  Om du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev och lämnat ditt medgivande till att vi behandlar dina uppgifter så behåller vi dem tills du avregistrerar dig från vårt nyhetsbrev.

   

   

 • Du kan tacka nej till direktmarknadsföring

  I syfte att få mer kunskap om dig som givare och för att kunna ge relevant marknadsföring, kommunikation och erbjudanden till dig kan Kvinna till Kvinna komma att behandla dina personuppgifter genom så kallad profilering, exempelvis selektering eller segmentering. Du har rätt att säga nej till att få brev, e-post, sms eller andra utskick med uppmaningar om att skänka en gåva.

   

  Vill du inte ha fortsatt direktmarknadsföring från oss kan du kontakta givarservice@kvinnatillkvinna.se eller ringa oss på 08-588 891 58 och be oss lägga in en spärr. Du kan även spärra dig från adresserad direktreklam i brevlådan genom NIX adresserat på swedma.se/reklamsparr/nix-adresserat/.

 • Om du är spärrad mot reklam

  Om du har meddelat oss att du inte vill ha vår marknadsföring måste vi kunna uppfylla detta. Därför behöver vi spara dina personuppgifter i vår spärrlista, annars kan vi inte veta att du inte vill ha vår reklam i fortsättningen. De uppgifter vi sparar är namn och postadress. Av respekt för din integritet kommer vi inte att kontrollera att du bor kvar på adressen, därför måste du själv komma ihåg att uppdatera uppgifterna om du flyttar. Vi behandlar uppgifterna med stöd av att detta är rättsligt tvingande. Om du inte vill finnas med i vår spärrlista: anmäl dig till NIX adresserat.

   

  Vi sparar dina uppgifter så länge vi behöver känna oss trygga och säkra på att dina personuppgifter inte används av oss för direktmarknadsföring.

 • Här lagrar vi dina uppgifter

  Vi strävar alltid efter att lagra och behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Bara i undantagsfall kan dina personuppgifter överföras och behandlas i ett land utanför EU/EES genom våra leverantörer eller biträden. I dessa fall har vi garantier för att personuppgifterna skyddas genom det som Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) beskriver som adekvata skyddsåtgärder.

 • Du har rättigheter

  Rätt till tillgång Du kan när som helst kontakta oss och be om ett utdrag över hur vi behandlar – eller har behandlat – dina personuppgifter.

   

  Rätt till rättelse Du kan när som helst kontakta oss för att ändra felaktiga personuppgifter eller för att komplettera ofullständiga personuppgifter.

   

  Rätt att bli bortglömd Du kan när som helst be oss radera dina personuppgifter. Men även om du ber oss radera dina personuppgifter kan det finnas tillfällen när vi behöver spara vissa personuppgifter. Till exempel när lagen kräver att vi gör det eller om det krävs för att kunna försvara våra rättsliga intressen. Men – i dessa fall blockerar vi användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd för.

   

  Rätt till att begränsa behandling Du har rätt att begära att hanteringen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis i väntan på att felaktiga uppgifter kontrolleras och eventuellt korrigeras. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vi måste också informera dig om när begränsningen av behandlingen av dina personuppgifter upphör.

   

  Rätt att göra invändningar Du kan när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter, till exempel för direktmarknadsföring. Detta innebär även om vi vill göra en profilering av dig för sådana syften. Om du invänder mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring måste vi omedelbart upphöra med detta. Notera! Om det är du som kontaktar oss för att få mer information om våra tjänster är det inte exempel på direktmarknadsföring.

   

  Rätt till dataportabilitet Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig – detta kallas dataportabilitet. Denna rätt gäller bara personuppgifter som du själv har gett oss och som behandlas automatiskt av oss för att kunna fullgöra avtalet med dig – eller för att du har gett ditt samtycke.

 • Om du har klagomål

  Om du har synpunkter eller klagomål rörande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på givarservice@kvinnatillkvinna.se eller på telefon 08-588 891 58. Vi hjälper dig gärna. Om vi mot all förmodan inte skulle lyckas att hitta en lösning tillsammans kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

   

  Kontaktuppgifter Kvinna till Kvinna:

  Epost: givarservice@kvinnatillkvinna.se
  Telefon: 08-588 891 58

   

  Kontaktuppgifter Integritetsskyddsmyndigheten
  Box 8114
  104 20 Stockholm

  E-post: imy@imy.se
  Växel: 08-657 61 00
  Web: imy.se

 • Ändringar av hantering av personuppgifter

  När vi gör mindre ändringar i vår integritetspolicy kommuniceras detta på kvinnatillkvinna.se. Väsentliga förändringar kring hur din data hanteras sker genom e-post (om vi har din e-postadress), sms eller brev. Om du har synpunkter på vår hantering av personuppgifter till följd av ändringen är du välkommen att kontakta vår givarservice på givarservice@kvinnatillkvinna.se.

Uppdaterad eller granskad 15 maj 2024
Publicerad 27 oktober 2017