Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinnor på flykt

Foto: Christopher Herwig

Våld och hot mot kvinnor på flykt

En kvinna på flykt löper särskild risk att utsättas för olika typer av våld och övergrepp. I konflikt är det inte ovanligt att sexuellt våld används som ett vapen, något som också drabbar kvinnor och flickor på flykt. De riskerar att utsättas av verbalt, fysiskt och sexuellt våld av människosmugglare. Knapra levnadsvillkor i flyktingläger har också särskild påverkan på kvinnor, som blir extra sårbara när faciliteter så som låsbara duschar och toaletter saknas eller belysningen är dålig. Hotet om våld är hela tiden närvarande för kvinnor på flykt, som dessutom har begränsade möjligheter att undkomma sin gärningsman. De skyddsbostäder som finns för våldsdrabbade kvinnor i konfliktsituationer är förhållandevis få, och svåra att tillgå för kvinnor på flykt.

Kvinnors hälsa på flykt

Kvinnors hälsa och behov osynliggörs ofta i flyktsituationer. Det kan handla om bristande tillgång till mensskydd och preventivmedel, vilket hotar deras hälsa och gör att oönskade graviditeter ökar. Kvinnor på flykt har dessutom ofta inte tillgång till säkra aborter eller tillräcklig förlossningsvård. Kvinnors behov glöms också bort i nödstödet till människor på flykt. Kvinnor som flydde till Armenien eller Azerbajdzjan från Nagorno-Karabach när konflikten blossade upp där år 2020 vittnade till exempel om nödpaket som innehöll cigaretter till männen, men inte basala hygienprodukter så som tamponger för kvinnor.

 

Ekonomisk utsatthet

Att befinna sig på flykt innebär också en stor ekonomisk osäkerhet. Många kvinnor i världens flyktingläger utnyttjas i utbyte mot mat och enkla varor. När människor tvingas fly delas ofta familjer upp, och kvinnor och barn hamnar i en stor ekonomisk utsatthet när de är separerade från mannen som setts som familjeförsörjare. Kvinnor och inte sällan också barn kan tvingas jobba lågavlönat och under direkt farliga förhållanden för att kunna försörja sig. Det förekommer att kvinnor och barn arbetar under slavliknande förhållanden och utsätts för våld och övergrepp av sin arbetsgivare. Den stora ekonomiska utsattheten som drabbar civilbefolkningen vid konflikter leder också till att barnäktenskapen och tvångsäktenskapen ökar, och att barn (och då i högre grad flickor) inte får gå i skolan.

Hur stödjer Kvinna till Kvinna kvinnor på flykt

Kvinna till Kvinna jobbar tillsammans med våra partnerorganisationer för att stötta kvinnor på flykt. Vi arbetar för att uppmärksamma kvinnors särskilda utsatthet på flykt och kämpar för att deras rättigheter inte ska kränkas. Vi ger finansiellt och annat stöd till våra partnerorganisationer som arbetar på platser där många kvinnliga flyktingar befinner sig. De gör ett viktigt jobb med att se och möta kvinnornas specifika behov i flyktsituationen.

I Libanon finns många människor som har flytt från Palestina och Syrien. Många bor i flyktingläger och får utstå diskriminering på grund av sin flyktingstatus. I många fall är staten oförmögen att tillgodose kvinnors behov vad gäller såväl sjukvård som utbildning. Här jobbar en av våra partnerorganisationer bland annat med att erbjuda gratis gynekologisk vård till kvinnor i Bori el Barajneh-lägret. De håller också informationssessioner om mens och sexuell- och reproduktiv hälsa för kvinnor och flickor i lägret.

I Armenien och Azerbajdzjan har många flytt från konflikten i Nagorno-Karabach. I Armenien samlade en av våra partnerorganisationer in pengar för att kunna donera bland annat hygienkit och kläder till familjer som kom till Yerevan efter konflikten blossade upp 2020. De såg också till att kvinnor och barn hade tillgång till både rättsligt och psykologiskt stöd.

Summering:

  • Flickor på flykt riskerar att bli bortgifta med äldre män på grund av familjens ekonomiska utsatthet.
  • Flickor på flykt berövas sin rätt till utbildning på grund av ekonomisk utsatt för familjen men också på grund av bland annat bristande tillgång till mensskydd.
  • Kvinnor och flickors specifika behov osynliggörs och nedprioriteras i flyktsituationen.
  • Kvinnor och flickor riskerar att utsättas för våld och övergrepp av militära styrkor och människosmugglare, men även av män i sin närhet.

Bli månadsgivare

Vill du vara med och bygga hållbar fred och motverka våld? Då kan du bli månadsgivare!

När du blir månadsgivare är du med och långsiktigt stöttar kvinnorättskämpars arbete för kvinnors rättigheter i 20 krigs- och konfliktdrabbade länder. Du väljer själv hur mycket du vill bidra med.

» Juridisk hjälp och kunskap om sina rättigheter
» Skydd och psykologiskt stöd
» Yrkesutbildning och möjlighet att försörja sig

Bli månadsgivare nu

Långsiktiga risker för kvinnor på flykt

  • Kvinnor som har flytt kan komma att försättas i en långvarig ekonomisk otrygghet som konsekvens av sin ekonomiska utsatthet under flykten och begränsade möjligheter till trygga anställningar.
  • Traumat från övergrepp och våld blandat med trauma från flyktsituationen kan bidra till långvarig psykisk ohälsa hos kvinnor som har flytt. Det kan också vara särskilt svårt för kvinnor som har flytt att få rätt hjälp och stöd.
  • Även långsiktigt osynliggörs kvinnors specifika behov och hinder i olika behovsanalyser, vilket bland annat kan visa sig genom att kvinnor i lägre utsträckning har möjlighet att ta del av etableringsinsatser för nyanlända

Läs mer: