Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinna till Kvinna stödjer kvinnor på flykt

År 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt undan förföljelse, konflikt, våld eller för att deras mänskliga rättigheter kränkts. I snitt tvingades 25 personer fly sitt hem varje minut, enligt FN:s flyktingorgan. Många av dem var kvinnor.

Trots enorma utmaningar får kvinnor på flykt hjälp av andra kvinnor. Vi och våra partnerorganisationer finns på plats i Syriens grannländer, såsom Libanon och Jordanien, och ger våldsutsatta kvinnor psykologiskt stöd. Många lever med trauman och har inte sovit ordentligt på många år. Med hjälp av din gåva kan kvinnor som har blivit misshandlade eller utkastade av sina familjer få juridiskt stöd.

Många människor på flykt från Syrien tvingas bo många år i jordanska läger, där är framför allt kvinnorna ofta skyddslösa och utsatta. Foto: Christopher Herwig
Många människor på flykt från Syrien tvingas bo många år i jordanska läger, där är framför allt kvinnorna ofta skyddslösa och utsatta. Foto: Christopher Herwig

Kvinnor på flykt ska kunna försörja sig och sina barn!

Många kvinnor utnyttjas i utbyte mot mat och enkla varor i världens flyktingläger. Det beror på att det ofta är mannen som flyr vidare för att hitta en mer permanent plats att leva på för hela familjen. Kvinnorna och barnen blir kvar. Och blir kvar i åratal. Kvinnan tvingas försörja sig själv och barnen med låglönejobb, ibland under slavliknande förhållanden.

Med hjälp av ditt bidrag kan kvinnor på flykt få yrkesutbildning och möjlighet till dräglig försörjning.

En 12-åring ska inte behöva gifta sig

Många flickor på flykt gifts bort i förhoppning om att de ska försörjas av en äldre man. Barnäktenskap ökar drastiskt i samband med fattigdom, konflikt och flykt.

Du kan vara med och ta ställning mot barnäktenskap. Visa att du bryr dig även efter att medias strålkastare har slocknat. Tillsammans stödjer vi de som kämpar på plats.

Fakta:

  • Kvinnor på flykt löper stor risk för att utsättas för våld.
  • Antalet barnäktenskap ökar i samband med krig och konflikter. Många flickor i fattiga familjer gifts bort.
  • Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation Lecorvaw stödjer syriska kvinnor på flykt. 350 kvinnor nås av deras aktiviteter varje månad.

Visste du att…

… de flesta som flyr kommer till ett grannland. Till exempel har Libanon, i förhållande till sin befolkningsstorlek, tagit emot flest människor på flykt i världen. 1 av 6 invånare är flykting under UNHCR:s åtagande. I Jordanien är samma siffra 1 av 14 personer. Källa: UNHCR

Läs mer:

Din gåva är viktig!