Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinnor på flykt

Foto: Christopher Herwig
Unga volontärer från Dacia Center hjälper till att lasta ur humanitära hjälppaket till kvinnor och barn som flytt från Ukraina. Foto: Medlem i National Coalition ”Life without Violence”

Kvinnors situation på flykt och i humanitära kriser:

 • Kvinnor föder barn också i kriser och på flykt. Varje dag under 2020 dog runt 800 kvinnor från orsaker relaterade till graviditet och förlossning, vilket innebär att en kvinna dog ungefär varannan minut. Dessa orsaker kunde ha förebyggts. Under majoriteten av dessa dödsfall befann sig kvinnorna och flickorna i humanitära kontexter.
 • Att fly från en konflikt är en kamp för överlevnad som är särskilt svår för gravida kvinnor och småbarnsmammor. Trauma och undernäring är stora risker som kan leda till missfall eller för tidigt födda barn.
 • Kvinnor och flickor löper större risk för trakasserier och våld i flyktingläger.
 • Barnäktenskapen blir fler i krig och konflikt. När fattigdomen och utsattheten ökar blir flickor i fattiga familjer bortgifta.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har många organisationer behövt ställa om sitt arbete för att kunna möta behoven. En av dem är paraplyorganisationen National Coalition ”Life without Violence” i Moldavien. Läs mer om deras arbete »

Våld och hot mot kvinnor på flykt

En kvinna på flykt löper särskild risk att utsättas för olika typer av våld och övergrepp. I konflikt är det inte ovanligt att sexuellt våld används som ett vapen, något som också drabbar kvinnor och flickor på flykt. De riskerar att utsättas av verbalt, fysiskt och sexuellt våld av människosmugglare. Knapra levnadsvillkor i flyktingläger har också särskild påverkan på kvinnor, som blir extra sårbara när faciliteter så som låsbara duschar och toaletter saknas eller belysningen är dålig. Hotet om våld är hela tiden närvarande för kvinnor på flykt, som dessutom har begränsade möjligheter att undkomma sin gärningsman. De skyddsbostäder som finns för våldsdrabbade kvinnor i konfliktsituationer är förhållandevis få, och svåra att tillgå för kvinnor på flykt.

Kvinnors hälsa på flykt

Kvinnors hälsa och behov osynliggörs ofta i flyktsituationer. Det kan handla om bristande tillgång till mensskydd och preventivmedel, vilket hotar deras hälsa och gör att oönskade graviditeter ökar. Kvinnor på flykt har dessutom ofta inte tillgång till säkra aborter eller tillräcklig förlossningsvård. Kvinnors behov glöms också bort i nödstödet till människor på flykt. Kvinnor som flydde till Armenien eller Azerbajdzjan från Nagorno-Karabach när konflikten blossade upp där år 2020 vittnade till exempel om nödpaket som innehöll cigaretter till männen, men inte basala hygienprodukter så som tamponger för kvinnor.

 

Ekonomisk utsatthet

Att befinna sig på flykt innebär också en stor ekonomisk osäkerhet. Många kvinnor i världens flyktingläger utnyttjas i utbyte mot mat och enkla varor. När människor tvingas fly delas ofta familjer upp, och kvinnor och barn hamnar i en stor ekonomisk utsatthet när de är separerade från mannen som setts som familjeförsörjare. Kvinnor och inte sällan också barn kan tvingas jobba lågavlönat och under direkt farliga förhållanden för att kunna försörja sig. Det förekommer att kvinnor och barn arbetar under slavliknande förhållanden och utsätts för våld och övergrepp av sin arbetsgivare. Den stora ekonomiska utsattheten som drabbar civilbefolkningen vid konflikter leder också till att barnäktenskapen och tvångsäktenskapen ökar, och att barn (och då i högre grad flickor) inte får gå i skolan.

Hur stödjer Kvinna till Kvinna kvinnor på flykt

Kvinna till Kvinna jobbar tillsammans med våra partnerorganisationer för att stötta kvinnor på flykt. Vi arbetar för att uppmärksamma kvinnors särskilda utsatthet på flykt och kämpar för att deras rättigheter inte ska kränkas. Vi ger finansiellt och annat stöd till våra partnerorganisationer som arbetar på platser där många kvinnliga flyktingar befinner sig. De gör ett viktigt jobb med att se och möta kvinnornas specifika behov i flyktsituationen.

I Libanon finns många människor som har flytt från Palestina och Syrien. Många bor i flyktingläger och får utstå diskriminering på grund av sin flyktingstatus. I många fall är staten oförmögen att tillgodose kvinnors behov vad gäller såväl sjukvård som utbildning. Här jobbar en av våra partnerorganisationer bland annat med att erbjuda gratis gynekologisk vård till kvinnor i Bori el Barajneh-lägret. De håller också informationssessioner om mens och sexuell- och reproduktiv hälsa för kvinnor och flickor i lägret.

I Armenien och Azerbajdzjan har många flytt från konflikten i Nagorno-Karabach. I Armenien samlade en av våra partnerorganisationer in pengar för att kunna donera bland annat hygienkit och kläder till familjer som kom till Yerevan efter konflikten blossade upp 2020. De såg också till att kvinnor och barn hade tillgång till både rättsligt och psykologiskt stöd.

Bli månadsgivare och
stötta kvinnor på flykt

1 av 5 kvinnor på flykt utsätts för sexuellt våld. För kvinnor som lever i krig och konflikt är våldtäkter, trafficking och tvångsäktenskap ständigt närvarande hot. Kvinna till Kvinna arbetar för att stärka och skydda kvinnor och med ditt stöd kan vi fortsätta kämpa tillsammans.

Bli månadsgivare nu. Dina pengar går bland annat till skyddade boenden, psykologstöd och juridisk hjälp.

Bli månadsgivare nu.

Omedelbara risker för flickor och kvinnor på flykt

 • Flickor på flykt riskerar att bli bortgifta med äldre män på grund av familjens ekonomiska utsatthet.
 • Flickor på flykt berövas sin rätt till utbildning på grund av ekonomisk utsatt för familjen men också på grund av bland annat bristande tillgång till mensskydd.
 • Kvinnor och flickors specifika behov osynliggörs och nedprioriteras i flyktsituationen.
 • Kvinnor och flickor riskerar att utsättas för våld och övergrepp av militära styrkor och människosmugglare, men även av män i sin närhet.

Långsiktiga risker för kvinnor på flykt

 • Kvinnor som har flytt kan komma att försättas i en långvarig ekonomisk otrygghet som konsekvens av sin ekonomiska utsatthet under flykten och begränsade möjligheter till trygga anställningar.
 • Traumat från övergrepp och våld blandat med trauma från flyktsituationen kan bidra till långvarig psykisk ohälsa hos kvinnor som har flytt. Det kan också vara särskilt svårt för kvinnor som har flytt att få rätt hjälp och stöd.
 • Även långsiktigt osynliggörs kvinnors specifika behov och hinder i olika behovsanalyser, vilket bland annat kan visa sig genom att kvinnor i lägre utsträckning har möjlighet att ta del av etableringsinsatser för nyanlända

Läs mer:

Uppdaterad eller granskad 4 march 2024