Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Gaza: Situationen för kvinnor och flickor

Den våldsamma händelseutvecklingen i Gaza har resulterat i att tusentals civila fått sätta livet till. Våra partnerorganisationer på plats vittnar om att läget är katastrofalt. Det är stor förödelse och det ligger döda människor på gatorna och ambulanserna kommer inte fram. Människor har flytt sina hem i panik och tillgång till vatten, mat, medicin och el är extremt begränsad. Att medvetet rikta in sig på civila och utföra oproportionerliga och urskillningslösa attacker som dödar eller skadar civila är ett krigsbrott och brott mot folkrätten. Det som nu måste till är ett omedelbart eldupphör, och att snarast erbjuda skydd och hjälp för de civila som drabbats.

 

Hur drabbas kvinnor?

De som nu drabbas hårdast är som alltid de mest utsatta grupperna; kvinnor, flickor, äldre, personer med funktionsnedsättningar och barn.

  • Kvinnor har som alltid mindre resurser och ansvarar ofta för familjens barn och gamla. De har därför svårare att evakuera eller komma iväg och söka skydd.
  • En kvinna på flykt löper också särskild risk att utsättas för olika typer av våld och övergrepp.
  • Sexuella övergrepp och sexuellt våld mot kvinnor ökar i krig och konfliktsituationer.

Ditt stöd behövs nu

Vi finns på plats

Kvinna till Kvinna finns på plats och verkar i regioner som konstant drabbas av kriser och katastrofer och stödjer sedan länge lokala kvinnorättsorganisationer i Palestina. Även om vi är en organisation som jobbar långsiktigt har vi genom våra lokala partnerorganisationer möjlighet att vidta snabba insatser för att rädda liv, evakuera, skydda rättigheter och hjälpa samhällen i återuppbyggnaden vid akuta situationer.

Vi behöver din hjälp! Våra partnerorganisationer på plats är i behov av extra stöd. Bli månadsgivare och stötta vårt arbete långsiktigt eller ge en gåva. Ditt stöd betyder allt!

Ditt stöd behövs nu

Långsiktigt engagemang är avgörande! Att du som månadsgivare bidrar till hela vår verksamhet och inte enskilda länder eller projekt hjälper oss att kunna genomföra snabba insatser och rikta din gåva dit det behövs som mest just nu.

Pengarna når fram

Etiskt och effektivt.

Vår verksamhet finansieras av företag, organisationer och privatpersoner, bland annat får vi stöd från Sida, Radiohjälpen och Svenska Postkodlotteriet. Kvinna till Kvinnas verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att din gåva används effektivt och ansvarsfullt.  93 % av Kvinna till Kvinnas intäkter går till verksamhetens ändamål. Kvinna till Kvinna är även medlem i Giva Sverige och följer deras etiska krav och koder.