Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Röster från Palestina: “Situationen i Gaza är katastrofal”

Under den senaste månaden har situationen i Gaza fortsatt att förvärras. Rapporter från Kvinna till Kvinnas kollegor och partnerorganisationer på plats vittnar om hur samhället kämpar för att överleva under de pågående attackerna och hur kvinnor, barn och andra utsatta grupper är de som drabbats hårdast av krisen.

Kvinnor i Gaza, 8 oktober, 2023. Foto: Mohammed Zaanoun/Activestills
Kvinnor i Gaza, 8 oktober, 2023. Foto: Mohammed Zaanoun/Activestills

Under en månads tid har världen sett på hur kriget mellan Israel och Hamas fortsätter att eskalera, och på den katastrofala humanitära krisen som just nu sker i Gaza. Sedan Hamas fruktansvärda attack mot Israel den 7 oktober 2023, som dödade 1400 israeler, har israeliska militären utfört otaliga motattacker mot Gaza med allvarliga konsekvenser för den civila befolkningen. Attackerna utförs både mot militära och civila mål, och det finns ingenstans för människor i Gaza att ta skydd.

– Situationen för civila i Gaza är just nu katastrofal medan resten av världen ser på. Förnödenheter som mat, vatten, medicin och elektricitet håller på att ta slut. Att kapa elektricitet och vatten till Gaza, och samtidigt blockera möjligheten att skicka in bränsle, mat – allt förutom knappt humanitärt stöd, bland annat medicin, är rent av kollektiv bestraffning och ett krigsbrott, säger Kvinna till Kvinnas personal.

Till och med 8 november har fler än 10 000 palestinier omkommit, över  25 000 personer rapporteras vara skadade, och många är fortfarande fast under rasmassorna efter bombningar. Samtidigt fortsätter situationen att försämras för människor fast i Gaza, med knapp tillgång till mat, medicin, bränsle eller drickbart vatten. Kvinna till Kvinna har sedan attackerna började uppmanat till omedelbart eldupphör för att stoppa våldet och att alla parter ska följa internationell lag, och trycker på det faktum att den kollektiva bestraffningen av palestinier är oacceptabel.

Fruktansvärd situation för kvinnor och flickor i Gaza

Kvinna till Kvinna har länge samarbetat med lokala palestinska kvinnorättsorganisationer för att stötta kvinnors rättigheter. I en region som länge varit påverkad av konflikter och Israels ockupation av Palestina arbetar våra partnerorganisationer för att stärka mänskliga rättigheter, förebygga och arbeta mot mäns våld mot kvinnor, ge psykosocialt stöd till kvinnor och flickor och stötta kvinnors ekonomiska egenmakt och deltagande i samhället. Under den pågående krisen har de alla ställt om för att ge humanitärt stöd till de som behöver.

Den senaste månaden har både Kvinna till Kvinnas kollegor och partnerorganisationer på plats vittnat om hur grupper som kvinnor, flickor, små barn, personer med funktionsnedsättning och äldre är de som drabbas hårdast av krig och konflikt. Sedan den 7 oktober har mer än 6000 kvinnor och flickor i Gaza förlorat sina liv, och 1,5 miljoner har förlorat sina hem.

– Kvinnor och barn är oerhört påverkade [av situationen i Gaza]. Högst antal dödsfall finns bland kvinnor och barn. Många kvinnor och barn har dessutom skadats allvarligt under de konstanta attackerna. Hela familjer har dödats, säger en kollega på Kvinna till Kvinna.

– De flesta bomber faller över civila hem, sjukhus, skolor, kyrkor och moskéer… Allt är måltavlor.

Saknar livsviktiga förnödenheter

Ökat våld är bara en av de många osäkerheter och hot som kvinnor och flickor står inför. De blir också extra utsatta av brist av vatten, elektricitet och medicin samt när tillgången till vård, inklusive mödra- och barnavård, försämras eller i värsta fall försvinner. Detta leder till ökad stress och trauma för många kvinnor.

– Kvinnor och flickor saknar inte bara vatten och mat, utan även hygienartiklar och chansen till avskildhet, säger hon. Hon berättar även om situationen för de kvinnor som nu är på flykt.

– Tusentals kvinnor har förlorat sina hem och arbeten. Flera kvinnor på flykt har inte längre någon plats att ta hand om och uppfostra sina överlevande barn. Många gravida kvinnor som är kvar i Gaza är utan tillgång till mat, vatten eller medicin och har inget annat val än att förlösa sina barn under operationer utan bedövning.

Förlorade kollegor och närstående

Kvinna till Kvinnas personal och partnerorganisationer är inte bara vittnen till den humanitära katastrofen i Gaza. De fruktar för sina egna liv och sörjer förlorade kollegor och närstående som har dödats, medan attackerna från israelisk militär fortsätter.

– Våra partnerorganisationer i Gaza står inför fruktansvärda situationer och lever under samma förhållanden som resten av befolkningen. De riskerar att bli dödade vilken stund som helst. Tyvärr har vi redan förlorat fyra kollegor från partnerorganisationer och deras familjemedlemmar, säger Kvinna till Kvinnas personal.

– De [kollegor på partnerorganisationer] försöker vara så starka de kan för att stötta varandra. Men ibland förlorar de orken att göra något alls – de står inför konstant risk att bli traumatiserade eller dödade.

Att få regelbundna uppdateringar från partnerorganisationer har varit svårt under de upprepade internetavbrotten i Gaza. Det har gjort att befolkningen till och från är helt isolerad och många utanför Gaza känner sig desperata efter nyheter om kollegor, vänner och familj i regionen.

– Vi är i kontakt med våra kollegor [partnerorganisationer] när det är möjligt att nå dem – för att säkerställa att de fortfarande lever. Men vi kan inte få tag på dem på daglig basis, säger hon.

”Vi kan inte tänka på framtiden nu”

Medan den humanitära krisen fortsätter förvärras och vi nås av nyheter om att partnerorganisationer är fast i Gaza, upplever även Kvinna till Kvinnas personal på plats i närliggande områden en oerhörd stress och rädsla.

– Östra Jerusalem och Västbanken är till och från under lockdown, och utsätts också av attacker från israelisk militär. De har stängt gränserna till flera städer och det sker alla möjliga sorters våld och brott mot mänskliga rättigheter gentemot palestinier, säger Kvinna till Kvinnas personal.

Många lever i konstant skräck och osäkerhet, för sina familjer och för framtiden. En kollega berättar om vad de upplever just nu.

– Vi lever i en oerhörd stress och rädsla men vi försöker vårt bästa för att fortsätta vårt arbete, både för våra partnerorganisationer och oss själva.

– Vi kan inte tänka på framtiden just nu, det är för osäkert och hemskt att tänka på. Vi kan inte se någon framtid, vare sig för våra barn eller vårt land. Vi kan bara leva dag för dag, säger hon.

Omedelbart eldupphör och krav på fortsatt stöd

Den senaste månaden har visat hur den fortsatta upptrappningen av kriget oundvikligen skadar civila, och utsatta grupper som kvinnor och barn blir oproportionerligt påverkade. Kvinna till Kvinna fortsätter tillsammans med partnerorganisationer att kräva ett omedelbart eldupphör som sätter stopp för våldet. Den pågående humanitära krisen understryker också behovet av fredlig och långvarig lösning för den militära ockupationen av de ockuperade palestinska områdena och blockaden av Gaza.

– Tystnaden är enorm från internationella regeringar och det förvärrar bara situationen i Gaza, säger en kollega på Kvinna till Kvinna.

– Vi vädjar till det internationella samfundet att stå tillsammans med palestinier och att ta en rättvis och human ställning; för att uppmärksamma palestiniers lidande, nu och under ockupationen.

Det är av största vikt att erbjuda stöd till civilsamhället som stöttar utsatta grupper och palestinier som behöver hjälp för att bygga upp samhället igen. Trots detta har flera länder nu beslutat att pausa biståndet till Palestina – ett beslut som ofrånkomligt kommer leda till en förvärrad situation för våldsutsatta kvinnor, otillräckligt stöd till överlevare och göra det omöjligt för civilsamhället att möta det behovet som nu finns.

– Vi uppmanar det internationella samfundet att sätta press på länder att inte stoppa sitt stöd för Palestina – och i stället öka sitt stöd både för humanitära behov och utveckling.