Swisha en gåva till 90 18 003

Kvinnor, fred och säkerhet

Krig och konflikter slår familjer och samhällen i spillror. Kvinnor och flickor drabbas av våld och fattigdom på ett annat sätt än män under och efter konflikter. När kriget tagit slut dröjer sig våldet mot kvinnorna ofta kvar. Trots det får kvinnor alldeles för sällan vara med och bestämma i fredsförhandlingar. Lyckligtvis finns det de som arbetar för fred i alla världens krig och väpnade konflikter. Du kan vara med och stödja dem!

Kvinnor måste få vara med och bestämma i fredsförhandlingar! När kvinnor får inflytande blir freden mer hållbar. Kvinnor tar oftare beslut om barnomsorg, skola och möjligheter till försörjning. Det gynnar hela samhället. Kvinnor kräver också ofta kvinnliga poliser, att genusbaserat våld blir straffbart och att de som utsätts för våld får hjälp och stöd.

Tillsammans kräver vi att fler kvinnor ska få tillträde till fredsförhandlingar.

 

Jämställdhet bidrar till fred

Ett genusperspektiv på fred innebär att alla människor får sina olika behov tillgodosedda. Alla som arbetar för fred, FN:s fredsbevarande insatser, civila samhället och humanitära organisationer, ska ha ett genusperspektiv på sitt arbete. I grund och botten handlar det om att jämställdhet förebygger krig och bidrar till fred.

På Balkan arbetar kvinnoorganisationer fortfarande, sen 25 år, mot de machoideal, den nationalism och extremism som lever kvar efter krigen. Här kan även du hjälpa till!

 

Sexuellt våld i konflikt är ett brott!

Tack vare kvinnoorganisationers kamp kan sexuellt våld i krig idag räknas som krigsbrott. Trots det går förövare alltför ofta fria. De som överlever våldet får sällan stöd och hjälp. Det tog 15 år, men i Kosovo finns nu en lag som säger att de som utsattes för sexuellt våld under kriget ska kunna få ekonomiskt stöd, precis som krigsveteraner får. Din gåva når fram och vårt arbete gör skillnad.

 

Bli månadsgivare

Vill du vara med och bygga hållbar fred och motverka våld? Då kan du bli månadsgivare!

Bli månadsgivare

Visste du att…

Stor del av Kvinna till Kvinnas arbete handlar om att påverka beslutsfattare och makthavare. År 2000 presenterade vi rapporten ”Engendering the Peace Process”, där konsekvenserna för avsaknaden av ett genusperspektiv framfördes. Otroligt nog var det här första gången någonsin som det gjordes en genusanalys av ett fredsavtal!

Samma år antogs FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionen är den första i sitt slag att ta upp kvinnors villkor i krig och betydelse för fred. Vår rapport ”Engendering the Peace Process” var ett av underlagen till resolutionen.

År 2017 bestod agendan av åtta resolutioner som bland annat slår fast att sexuellt våld i konflikt ska stoppas, att kvinnor har rätt att delta i allt beslutsfattande om fred och säkerhet, att alla fredsinsatser ska se till kvinnors och mäns olika behov av säkerhet, och att kvinnors kamp mot våldsam extremism ska stärkas och uppmärksammas.

Läs mer:

Din gåva är viktig!

Läs mer om oss »