Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinnor, fred och säkerhet

Krig och konflikter slår familjer och samhällen i spillror. Kvinnor och flickor drabbas av våld och fattigdom på ett annat sätt än män under och efter konflikter. Kvinnor och flickor löper exempelvis större risk för trakasserier och våld i flyktingläger. Men även det sexuella våldet ökar och när kriget tagit slut dröjer sig våldet mot kvinnorna ofta kvar. Trots det får kvinnor alldeles för sällan vara med och bestämma i fredsförhandlingar.

Bli månadsgivare

Vill du vara med och bygga hållbar fred och motverka våld? Då kan du bli månadsgivare!

När du blir månadsgivare är du med och långsiktigt stöttar kvinnorättskämpars arbete för kvinnors rättigheter i 20 länder. Du väljer själv hur mycket du vill bidra med.

» Juridisk hjälp och kunskap om sina rättigheter
» Skydd och psykologiskt stöd
» Yrkesutbildning och möjlighet att försörja sig

Bli månadsgivare

Våld i hemmet förvärras:

 • Manliga soldater som återvänder till hemmet kan vara mer våldsbenägna.
 • Krig och konflikter leder att fler vapen finns i samhället och i hemmen, vilket gör våldet farligare och dödligare.
 • Familjestrukturer splittras i krig, vilket kan göra kvinnor mer utsatta.

Kvinnors situation på flykt och i humanitära kriser:

 • Kvinnor föder barn också i kriser och på flykt. Varje dag dör fler än 500 kvinnor och flickor i katastrofområden under graviditeten eller i samband med förlossning, framförallt på grund av brist på barnmorskor och osäkra aborter.
 • Att fly från en konflikt är en kamp för överlevnad som är särskilt svår för gravida kvinnor och småbarnsmammor. Trauma och undernäring är stora risker som kan leda till missfall eller för tidigt födda barn.
 • Kvinnor och flickor löper större risk för trakasserier och våld i flyktingläger.
 • Barnäktenskapen blir fler i krig och konflikt. När fattigdomen och utsattheten blir större blir flickor i fattiga familjer bortgifta.

 

Läs mer om hur kvinnor drabbas i katastrofer

Sexuellt våld i konflikt är ett brott

Sexuellt våld i krig idag räknas som krigsbrott ­– mycket tack vare kvinnoorganisationers kamp. Den internationella brottsmålsdomstolen ICC i Haag har fastställt att våldtäkt och sexuellt våld kan räknas som krigsförbrytelser under väpnade konflikter och folkmord i fredstid.* Trots det är straffriheten för sexuellt våld i konflikt fortfarande stor – många förövare går fria. Vårt arbete fortsätter för att tillräckliga resurser ska ges till att ställa förövare inför rätta. De som överlever våldet får sällan stöd och hjälp. Det tog 15 år, men i Kosovo finns nu en lag som säger att de som utsattes för sexuellt våld under kriget ska kunna få ekonomiskt stöd, precis som krigsveteraner får.

*Uppsala Universitet NCK

Det sexuella våldet ökar

 • I flera konflikter har våldtäkt används systematiskt som en strategi, för att skapa kaos, demoralisera och splittra samhällen.
 • 1 av 5 kvinnor på flykt har utsatts för sexuellt våld.
 • Människohandeln för sexuella ändamål ökar i krig.
 • Sexuellt våld i krig kan skapa eller förvärra en acceptans i samhället för våldtäkt i fredstid.
Zaatari flyktingläger i Jordanien. Foto: Christopher Herwig

FN:s resolution 1325

Stor del av Kvinna till Kvinnas arbete handlar om att påverka beslutsfattare och makthavare. År 2000 presenterade vi rapporten ”Engendering the Peace Process”, där konsekvenserna för avsaknaden av ett genusperspektiv framfördes. Otroligt nog var det här första gången någonsin som det gjordes en genusanalys av ett fredsavtal!

Samma år antogs FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionen är den första i sitt slag att ta upp kvinnors villkor i krig och betydelse för fred. Vår rapport ”Engendering the Peace Process” var ett av underlagen till resolutionen. År 2017 bestod agendan av åtta resolutioner som bland annat slår fast att sexuellt våld i konflikt ska stoppas, att kvinnor har rätt att delta i allt beslutsfattande om fred och säkerhet, att alla fredsinsatser ska se till kvinnors och mäns olika behov av säkerhet, och att kvinnors kamp mot våldsam extremism ska stärkas och uppmärksammas.

Berättelser

Mer om vårt arbete