Stå upp för kvinnors rättigheter varje dag
Bli månadsgivare »
Ge en SMS-gåva

Kvinnor, fred och säkerhet

Krig och konflikter slår familjer och samhällen i spillror. Kvinnor och flickor drabbas av våld och fattigdom på ett annat sätt än män under och efter konflikter. När kriget tagit slut dröjer sig våldet mot kvinnorna ofta kvar. Trots det får kvinnor alldeles för sällan vara med och bestämma i fredsförhandlingar. Lyckligtvis finns det de som arbetar för fred i alla världens krig och väpnade konflikter. Du kan vara med och stödja dem!

Kvinnor måste få vara med och bestämma i fredsförhandlingar! När kvinnor får inflytande blir freden mer hållbar. Kvinnor tar oftare beslut om barnomsorg, skola och möjligheter till försörjning. Det gynnar hela samhället. Kvinnor kräver också ofta kvinnliga poliser, att genusbaserat våld blir straffbart och att de som utsätts för våld får hjälp och stöd.

Tillsammans ställer vi krav på att fler kvinnor ska få tillträde till fredsförhandlingar.

Jämställdhet bidrar till fred

Ett genusperspektiv på fred innebär att alla människor får sina olika behov tillgodosedda. Alla som arbetar för fred, FN:s fredsbevarande insatser, civila samhället och humanitära organisationer, ska ha ett genusperspektiv på sitt arbete. I grund och botten handlar det om att jämställdhet förebygger krig och bidrar till fred.

På Balkan arbetar kvinnoorganisationer fortfarande, sen 25 år, mot de machoideal, den nationalism och extremism som lever kvar efter krigen. Här kan även du hjälpa till!

Sexuellt våld i konflikt är ett brott!

Tack vare kvinnoorganisationers kamp kan sexuellt våld i krig idag räknas som krigsbrott. Trots det går förövare alltför ofta fria. De som överlever våldet får sällan stöd och hjälp. Det tog 15 år, men i Kosovo finns nu en lag som säger att de som utsattes för sexuellt våld under kriget ska kunna få ekonomiskt stöd, precis som krigsveteraner får. Din gåva når fram och vårt arbete gör skillnad.

Visste du att…

FN:s säkerhetsråd har beslutat att skydda och stärka kvinnors inflytande i krig och konflikt.

Kvinnor, fred och säkerhetsagendan antogs år 2000 och startade i och med resolution 1325. År 2017 bestod agendan av åtta resolutioner som bland annat slår fast att sexuellt våld i konflikt ska stoppas, att kvinnor har rätt att delta i allt beslutsfattande om fred och säkerhet, att alla fredsinsatser ska se till kvinnors och mäns olika behov av säkerhet, och att kvinnors kamp mot våldsam extremism ska stärkas och uppmärksammas.

Läs mer:

Din gåva är viktig!

Gå vidare »

Läs mer om oss »