Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Solidarity is our only weapon

Kvinna till Kvinna har sedan ett decennium tillbaka regelbundet undersökt villkoren för världens kvinnorättsförsvarare. Solidarity is our only weapon bygger på en enkät som 334 kvinnorättsförsvarare från 74 länder svarat på om sina arbetsvillkor: Vilka hot utsätts de för, hur säkra känner de sig och hjälper eller stjälper regimerna i deras länder dem?

Hat och hot mot kvinnorättsförsvarare riktas ofta mot kvinnans ”heder”, moderskap och hennes familj. För att orka fortsätta arbeta lyfter många av kvinnorättsaktivisterna behovet av solidaritet inom den feministiska rörelsen.

“Det vapen vi har är solidariteten mellan oss. Vi måste inte alltid tycka lika, eller vara överens om allt, för att enas i solidaritet. (…) Bara ett enda ord av stöd kan få saker att hända.”
– syrisk kvinnorättsförsvarare

Ladda ner hela rapporten här (Engelska)