Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kriget i Ukraina – en katastrof för landets kvinnor

”Vi fördömer kraftfullt Rysslands oprovocerade invasion av Ukraina”, säger Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare på Kvinna till Kvinna. Kriget är en katastrof för landets civilbefolkning och de kvinnor som arbetar för fred har anledning att frukta för sina liv.” 

Ukraina är ett land som varit påverkat av krig sedan 2014. Den väpnade konflikten i östra Ukraina har pågått sedan 2014 och krävt minst 14 000 människors liv, och lett till miljontals internflyktingar. Ukrainas kvinnor lever sedan länge med krigets följder. De kvinnor som de senaste åtta åren har arbetat med fredsbyggande i östra Ukraina för att försöka lösa konflikten har mötts med hat, hot och misstänksamhet.

Rysslands invasion skapar nu en enorm humanitär kris och miljoner människor på flykt. Nu är det viktigt med stöd till lokala kvinnoorganisationer som både kan stötta akut och säkra kvinnors rättigheter under konflikten genom exempelvis våldsförebyggande arbete, genusperspektiv på det humanitära stödet och att kvinnor kan komma till tals i beslutsfattandet. Kvinna till Kvinna arbetar nu med att stödet till kvinnoorganisationer på plats ska öka, både kort- och långsiktigt.

Nagorno-Karabach, 2020

Ditt stöd är viktigare än någonsin

Krig slår familjer och samhällen i spillror. Kvinnor och flickor drabbas av våld och fattigdom på ett annat sätt än män under och efter konflikter. Kvinna till Kvinna finns på plats i konfliktdrabbade länder för att ge stöd och skydd till kvinnor. Men också för att påverka beslutsfattare och makthavare att öka kvinnors inflytande.

Genom att stödja vår katastroffond ger du oss möjlighet att rikta hjälp dit det behövs som bäst just nu.

Så här enkelt stödjer du vår katastroffond:

Frågor och svar om katastroffonden

 • Varför en katastroffond?

  Kvinna till Kvinna finns på plats och verkar i regioner som konstant drabbas av kriser och katastrofer. Även om vi är en organisation som jobbar långsiktigt har vi genom våra partnerorganisationer möjlighet att vidta snabba insatser för att rädda liv, evakuera, skydda rättigheter och hjälpa samhällen i återuppbyggnaden vid akuta situationer. Vi jobbar långsiktigt men har ibland behov av att kunna tilldela akuta medel vid oförutsedda händelser eller katastrofer i de regioner och länder där vi verkar. Med en katastroffond kan Kvinna till Kvinna snabbt aktivera sådana medel. Vi ser också att en katastroffond kan förstärka Kvinna till Kvinnas position som en organisation som arbetar i krigs- och konfliktdrabbade områden.

 • Hur fungerar katastroffonden?

  Kvinna till Kvinna har rätt att använda medel ur katastroffonden när vi behöver agera snabbt för att möjliggöra snabba insatser i en region där vi verkar. Medel och stöd ur katastroffonden prioriteras alltid till länder och regioner där behoven är som störst just nu.

 • Om jag skänker pengar till Kvinna till Kvinnas katastroffond – går det till Ukraina då?

  Kvinna till Kvinna använder medel ur katastroffonden när vi behöver agera snabbt för att möjliggöra insatser i en region där vi verkar. Medel och stöd ur katastroffonden prioriteras alltid till länder och regioner där behoven är som störst för tillfället.

   

  Katastroffonden används just nu för att stötta kvinnorättsförsvarare och organisationer i och omkring Ukraina. Vi arbetar löpande med att kartlägga behoven för att kunna fördela pengarna på bästa sätt. 

   

  Läs mer här och här om mottagarna som hittills fått stöd via katastroffonden.

 • Har Kvinna till Kvinna verksamhet i Ukraina?

  Just nu har vi inte verksamhet i Ukraina, hur många och vilka länder vi kan jobba i beror på vad vi har för finansiering för vårt arbete. Vi hade kontor i Kyiv och stöttade partnerorganisationer fram till 2020, efter det hade vi tyvärr inte tillräckligt med finansiering för att fortsätta vårt arbete där på plats. Vi har dock hållit kontakten med våra tidigare anställda och de organisationer vi arbetat med, och har nu kanaliserat stöd från vår katastroffond till kvinnorättsorganisationer på plats.

 • Hur var det att jobba med kvinnors rättigheter före kriget och vad händer nu?

  Ukraina är ett land som varit påverkat av krig sedan 2014. Den väpnade konflikten i östra Ukraina har pågått sedan 2014 och krävt minst 14 000 människors liv, och lett till miljontals internflyktingar. Ukrainas kvinnor lever sedan länge med krigets följder. De kvinnor som de senaste åtta åren har arbetat med fredsbyggande i östra Ukraina för att försöka lösa konflikten har mötts med hat, hot och misstänksamhet.

Dina pengar når fram

Etiskt och effektivt.

Vår verksamhet finansieras av företag, organisationer och privatpersoner, bland annat får vi stöd från Sida, Radiohjälpen och Svenska PostkodLotteriet. Kvinna till Kvinnas verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att din gåva används effektivt och ansvarsfullt.  94 % av Kvinna till Kvinnas totala intäkter går direkt till verksamhetens ändamål. Kvinna till Kvinna är även medlem i Giva Sverige och följer deras etiska krav och koder.