Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Frågor och svar om katastroffonden

 • Varför en katastroffond?

  Kvinna till Kvinna finns på plats och verkar i regioner som konstant drabbas av kriser och katastrofer. Även om vi är en organisation som jobbar långsiktigt har vi genom våra partnerorganisationer möjlighet att vidta snabba insatser för att rädda liv, evakuera, skydda rättigheter och hjälpa samhällen i återuppbyggnaden vid akuta situationer. Vi jobbar långsiktigt men har ibland behov av att kunna tilldela akuta medel vid oförutsedda händelser eller katastrofer i de regioner och länder där vi verkar. Med en katastroffond kan Kvinna till Kvinna snabbt aktivera sådana medel. Vi ser också att en katastroffond kan förstärka Kvinna till Kvinnas position som en organisation som arbetar i krigs- och konfliktdrabbade områden.

 • Hur fungerar katastroffonden?

  Kvinna till Kvinna har rätt att använda medel ur katastroffonden när vi behöver agera snabbt för att möjliggöra snabba insatser i en region där vi verkar. Medel och stöd ur katastroffonden prioriteras alltid till länder och regioner där behoven är som störst just nu.

 • Vilka har fått stöd via katastroffonden?

  UKRAINA

  Sedan Kvinna till Kvinna startade upp sin katastroffond i mars 2022 så har sju kvinnorättsförsvarare och organisationer i Ukraina fått stöd.

  Stödet har bland annat gått till att:

  – omvandla skyddade boenden till nödboenden för internflyktingar.

  – stötta kvinnliga fredsaktivister och deras insatser i landet.

  – tillhandahålla nödvändiga humanitära och medicinska förnödenheter.

  – evakuera partnerorganisationer och extra utsatta personer från ockuperade områden.

  – stödja kvinnliga medlare som arbetar i mobila team tillsammans med psykologer i västra Ukraina och ger psykologiskt stöd, förespråkar människors behov och hjälper till att lösa konflikter och organisera community-baserade dialoger.

   

  SYRIEN

  Efter jordbävningarna i Syrien i februari 2023 har Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer drabbats hårt. Vi har delat ut medel från katastroffonden till sex partnerorganisationer som just nu har enorma behov. Genom stödet kan de tillgodose de mest grundläggande behoven såsom tillgång till skydd. Många behöver också psykosocialt stöd efter att ha förlorat sina hem och anhöriga. Flera center är totalförstörda och behöver byggas upp på nytt. Denna katastrof har drastiskt förvärrat en redan svår humanitär kris för kvinnor och flickor i landet.

   

  TUNISIEN

  En av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer i Tunisien har fått stöd via katastroffonden i februari 2023. Efter president Kaïs Saïeds rasistiska uttalande och beordrande av säkerhetsstyrkor att stoppa all illegal invandring och utvisa alla migranter som bor olagligt i Tunisien är läget mycket spänt. Vår partnerorganisation ger nu extra stöd till ett hundratal migrantkvinnor och deras barn och erbjuder hjälp med boende, mat, psykosocialt stöd i form av gruppterapi, sjukvård och läkemedel vid behov och juridiskt stöd.

   

  RWANDA

  I början på maj 2023 drabbades norra och västra Rwanda av kraftiga regnfall som resulterade i svåra översvämningar och jordskred. 130 personer omkom och många skadades. Över 5 000 hem totalförstördes och försatte tusentals personer i hemlöshet. Tre av våra partnerorganisationer i området har fått stöd via katastroffonden för att kunna möta de akuta behoven på plats.

   

  PALESTINA

  I juli 2023 genomfördes en av Israels största militära operationer på flera år på den ockuperande Västbanken. Ett flyktingläger i Jenin utsattes för militärräder och drönarattacker och även Jenins stadskärna påverkades. Katastroffonden aktiverades för att möjliggöra humanitärt stöd till kvinnor och barn i området.

   

  ARMENIEN

  I början av oktober 2023 aktiverade vi katastroffonden för att ge stöd till våra partnerorganisationer i Armenien efter att över 100 000 invånare i Nagorno-Karabach tvingats fly. Efter 30 år som självutnämnd republik upphör nu Nagorno-Karabach att existera vid årsskiftet, men det betyder inte på något sätt att konflikten är över. Som alltid i tider av kris och konflikt riskerar flickors och kvinnors rättigheter att hamna längst ner på agendan. Stödet går till mat, filtar, medicin och mensskydd.

Nagorno-Karabach, 2020

Ditt stöd är viktigare än någonsin

Krig, konflikter och naturkatastrofer slår familjer och samhällen i spillror. Kvinnor och flickor drabbas av våld och fattigdom på ett annat sätt än män under och efter konflikter. Kvinna till Kvinna finns på plats i konfliktdrabbade länder för att ge stöd och skydd till kvinnor. Men också för att påverka beslutsfattare och makthavare att öka kvinnors inflytande.

Genom att stödja vår katastroffond ger du oss möjlighet att rikta hjälp dit det behövs som bäst just nu.

Så här enkelt stödjer du vår katastroffond:

Hit har stöd från Katastroffonden gått

Dina pengar når fram

92 % av Kvinna till Kvinnas totala intäkter går till verksamhetens ändamål.

Vår verksamhet finansieras av företag, organisationer och privatpersoner, bland annat får vi stöd från Sida, Radiohjälpen och Svenska Postkodlotteriet. Kvinna till Kvinnas verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att din gåva används effektivt och ansvarsfullt. Kvinna till Kvinna är även medlem i Giva Sverige och följer deras etiska krav och koder.