Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Partners framför EU-parlamentet i Bryssel, Belgien. Foto: Johanna de Tessieres

Kvinna till Kvinna i EU

EU är en viktig aktör för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Kvinna till Kvinna och våra partnerorganisationer arbetar för att kvinnors rättigheter ska komma högt på agendan.

Kvinna till Kvinnas arbete

 • Varför jobbar Kvinna till Kvinna och våra partnerorganisationer mot EU?

  Flera av Kvinna till Kvinnas verksamhetsländer strävar efter medlemskap i EU. För att vara medlem i EU krävs en viss nivå av respekt för mänskliga rättigheter, rättsäkerhet, demokratiska institutioner och jämställdhet. Detta skapar en möjlighet att påverka de nationella beslutsfattarna i dessa länder genom påtryckningar från EU:s håll. Då många länder håller EU-medlemskapet högt på sina agendor blir de tvungna att lyssna till de aktörer som kräver att situationen för kvinnor förbättras, för att medlemskapet ska bli möjligt.

 • Hur jobbar Kvinna till Kvinna i EU?

  Tillsammans med partnerorganisationer från västra Balkan, Södra Kaukasien och Ukraina besöker vi med jämna mellanrum EU:s institutioner och beslutsfattare i Bryssel.

  Vi och våra partnerorganisationer:

  – Granskar hur kandidatländer lever upp till EU:s anslutningskriterier
  – Följer olika EU-processer och ger input ur ett jämställdhetsperspektiv
  – Bevakar implementeringen av olika agendor
  – Informerar om lokala kvinnorättsorganisationers prioriteringar och behov
  – Påverkar regeringar i våra verksamhetsländer att förbättra lagar

  Kvinna till Kvinna jobbar främst mot EU-kommissionen som ansvarar för EU:s utvecklingspolitik och bistånd runtom i världen samt representerar EU i den internationella utvecklingspolitiken. De har även hand om EU:s utvidgningspolitik. Vi arbetar även mot Europeiska utrikestjänsten som sköter EU:s diplomatiska förbindelser med omvärlden samt driver EU:s utrikes- och säkerhetspolitik.

 • Hur länge har Kvinna till Kvinna arbetat i EU?

  Kvinna till Kvinna, och särskilt vårt team på Västra Balkan, har under mer än ett decennium arbetat för att integrera ett genusperspektiv i EU:s anslutningsprocesser. Sedan 2022 har Kvinna till Kvinna ett kontor i Bryssel.

 • Är Kvinna till Kvinnas arbete kopplat till EU-valet?

  Kvinna till Kvinnas arbete i EU är inte direkt kopplat till EU-valet som äger rum 6–9 juni 2024. Kvinna till Kvinna fokuserar på EU:s utvidningspolitik i vårt påverkansarbete, vilket gör att vi främst arbetar mot EU-kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och medlemsstater.

  Läs mer om EU-valet på Valmyndighetens hemsida eller Europaparlamentets hemsida för EU-valet

Jämställdhet och kvinnors rättigheter i EU

 • Hur arbetar EU med jämställdhet och kvinnors rättigheter?

  EU arbetar med jämställdhet och kvinnors rättigheter genom exempelvis:

  – Lagstiftning för att främja jämställdhet på arbetsplatsen.
  – Stöd till medlemsländer för att bekämpa våld mot kvinnor och diskriminering.
  – Initiativ för att öka kvinnors representation inom politiken och näringslivet.

  EU är världens största biståndsgivare och har därmed en viktig roll i att främja jämställdhet och kvinnors rättigheter globalt. EU:s delegationer runt om i världen, liksom EU:s utrikestjänst, har också en viktig roll i att lyfta kvinnors rättigheter i dialoger med andra länder och aktörer.

 • Vilka är de mänskliga rättigheterna enligt EU?

  Enligt EU omfattar de mänskliga rättigheterna bland annat rätten till liv, frihet och personlig säkerhet, rätten till rättvis rättegång, rätten till respekt för privat- och familjeliv, yttrandefrihet, religionsfrihet, samt rättigheter relaterade till arbete, utbildning och hälsa.

  Läs EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

 • Hur kan jag som privatperson stå upp för kvinnors rättigheter i EU?

  Du kan påverka EU och sätta kvinnors rättigheter på agendan genom att rösta på parlamentariker och partier som prioriterar kvinnors rättigheter.

  Läs mer om EU-valet på Valmyndighetens hemsida eller Europaparlamentets hemsida för EU-valet

Publicerad 23 maj 2024