Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinna till Kvinna i EU

Ett antal länder på västra Balkan strävar efter medlemskap i EU. För att vara medlem i EU krävs en viss nivå av respekt för mänskliga rättigheter, rättsäkerhet, demokratiska institutioner och även jämställdhet. Detta skapar en möjlighet att påverka de nationella beslutsfattarna i Balkan-länderna, genom påtryckningar från EU:s håll. Eftersom de flesta länderna på Balkan håller EU-medlemskapet högt på sina agendor blir de tvungna att lyssna till de aktörer som kräver att situationen för kvinnor förbättras, för att medlemskapet ska bli möjligt.

Kvinna till Kvinna har sedan starten, genom partnerorganisationer i länderna på västra Balkan, försökt påverka regeringarna att förbättra lagar och att prioritera jämställdhet och kvinnors mänskliga rättigheter. Dessa regeringar tenderar att inte lyssna på civilsamhället och utvecklingen går långsamt. Våld mot kvinnor, könsdiskriminering på arbetsmarknaden, begränsade möjligheter för kvinnor att delta i politiken och etniska spänningar till följd av krigen på 90-talet, är problem som är utbredda i regionen. Kvinna till Kvinnas regionala EU-påverkansprogram öppnar upp för nya sätt att driva dessa frågor och att försöka få till stånd en förbättring.

Organisationer från Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Montenegro samt Serbien deltar i programmet och besöker med jämna mellanrum EU:s institutioner och beslutsfattare i Bryssel för att framföra sina krav och åsikter. Kvinna till Kvinna och våra partnerorganisationer blir mer och mer välkända i Bryssel och vår sakkunnighet i frågor om jämställdhet och kvinnors rättigheter är efterfrågad. På det här sättet kan vi påverka EU:s krav till kandidatländerna över vad de måste uppnå för att bli medlemmar, och se till att kvinnor får möjlighet att delta i arbetet och de processer som pågår, på vägen mot EU-närmande för länderna på Balkan.

 

Läs mer