Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Vårt arbete i Mellanöstern

Irak, Jordanien, Libanon & Palestina

Vi vill se en framtid där kvinnor får vara med och bestämma i fredsförhandlingar, där kvinnors rättigheter respekteras och där flickor kan växa upp till fria och självständiga kvinnor utan hot om våld.

Kvinna till Kvinna kämpar tillsammans med lokala partnerorganisationer för kvinnors mänskliga rättigheter i Jordanien, Palestina, Irak och Libanon.

På bilden: Nadira Nahhas som engagerar sig för att kvinnor i Libanon ska ha samma rättigheter som män. Foto: Christopher Herwig

Stöd världens kvinnorättskämpar
– ge en gåva.

När du ger en gåva till Kvinna till Kvinna är du med och stöttar kvinnorättskämpars arbete för kvinnors rättigheter i 20 länder. Du väljer själv hur mycket du vill bidra med. Med din hjälp kan vi ge:

» Juridisk hjälp och kunskap om sina rättigheter
» Skydd och psykologiskt stöd
» Yrkesutbildning och möjlighet att försörja sig

Ge en gåva

Här finns vi:

Läs mer:

1000 kvinnliga studenter utsattes för sexuell utpressning

Under flera år förgrep sig rektorn för den datavetenskapliga fakulteten på ett av Iraks största universitet, på ett stort antal kvinnliga studenter. Men straffet uteblev och rektorn fick stöd inte bara av sitt eget universitet utan också av Iraks utbildningsdepartement.

28 maj 2024

Kvinnorna lider av det ökade våldet på Västbanken; ”Våra resurser räcker inte till”

Våldet på den ockuperade palestinska Västbanken har ökat väsentligt sedan kriget i Gaza startade 7 oktober. Kvinnor och flickor drabbas svårt och behovet av akuta stödinsatser är större än resurserna, berättar Maali Mousa, koordinator på Kvinna till Kvinnas partnerorganisation Palestinian working women society for development (PWWSD) i Tulkarem.

27 maj 2024

Förlossningsvåldet i Gaza: en kris som påverkar kvinnors hälsa

Israels pågående attacker mot Gaza har lett till en förödande form av våld mot kvinnor som sker i det tysta – förlossningsvåldet. Nu belyser Kvinna till Kvinna vilka utmaningar som gravida, nyförlösta och ammande kvinnor i Gaza står inför och de allvarliga hälsokonsekvenser de drabbas av.

15 maj 2024

Röster från Palestina: “Situationen i Gaza är katastrofal”

Under den senaste månaden har situationen i Gaza fortsatt att förvärras. Rapporter från Kvinna till Kvinnas kollegor och partnerorganisationer på plats vittnar om hur samhället kämpar för att överleva under de pågående attackerna och hur kvinnor, barn och andra utsatta grupper är de som drabbats hårdast av krisen.

10 november 2023

Fruktansvärd situation för kvinnor och flickor i Gaza

Sedan Israels motangrepp är situationen för kvinnor och flickor i Gaza fruktansvärd. Kvinnor på flykt löper en särskild risk att utsättas för ökat våld. Vi fortsätter att uppmana till omedelbart eldupphör.

20 oktober 2023

5 konsekvenser av våld mot kvinnor i krig och konflikt

I krigsdrabbade områden är det vanligt att sexuellt våld och andra former av våld mot kvinnor ökar. Trots att förekomsten av den här typen av våld i krig och konflikt är välkänt finns det konsekvenser av våldet som sällan uppmärksammas. Här listar vi några av dem.

19 juni 2023

De vill avskaffa modernt slaveri i Libanon

Kafalasystemet, ett sponsorsystem, fångar kvinnor i modernt hushållsslaveri och exploatering. Kvinnorättsorganisationen KAFA arbetar outtröttligt för att ändra lagen och stötta utsatta kvinnor.

27 mars 2023

Att bygga fred bland rasmassorna: “Vi kommer att fortsätta – men jag måste överleva först”

När Syrien drabbades av regionens kraftigaste jordbävning på ett sekel var den humanitära krisen redan på sin högsta nivå sedan konfliktens början. Vi pratar med aktivisten och fredsbyggaren Abir Hajibrahim om vad det innebär att vara i överlevnadsläge – och varför stöd till civila organisationer är viktigare än någonsin.

22 mars 2023

Hon ledde sökandet efter familjemedlemmar som kidnappats av ISIS

Efter år av försök att hitta sin försvunne pappa fick Dalya Mahmood Almaamary till slut parlamentet i Irak att agera. Resultatet blev en utökad budget för att identifiera familjemedlemmar som kidnappats och dödats av ISIS.

8 mars 2023