Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Vårt arbete i Mellanöstern

Irak, Israel, Jordanien, Libanon & Palestina

Vi vill se en framtid där kvinnor får vara med och bestämma i fredsförhandlingar, där kvinnors rättigheter respekteras och där flickor kan växa upp till fria och självständiga kvinnor utan hot om våld.

Kvinna till Kvinna kämpar tillsammans med lokala partnerorganisationer för kvinnors mänskliga rättigheter i Jordanien, Palestina, Israel, Irak och Libanon.

På bilden: Nadira Nahhas som engagerar sig för att kvinnor i Libanon ska ha samma rättigheter som män. Foto: Christopher Herwig

Här finns vi:

Irak

I Irak kämpar kvinnor för att skapa trygghet och jämställdhet i en verklighet som är fylld av våld och kaos. Konflikten i regionen har dragit in Irak i nya oroligheter, men kvinnorna som Kvinna till Kvinna stödjer har en fantastisk förmåga att hitta nya vägar, nya allianser och nya ingångar i sin kamp för fred och jämställdhet.

Israel

Vi tror precis som du att freden är möjlig, även i en så långvarig, asymmetrisk konflikt som den mellan staten Israel och Palestina. Kvinnor, män och transpersoner drabbas av konflikten på olika sätt i både Palestina och Israel. Lyckligtvis finns det modiga kvinnorättsförsvarare som kämpar för att få ett slut på ockupationen av Palestina och på så sätt möjliggöra en fred.

Jordanien

Jordanien är ett av de länder i Mellanöstern där det görs framsteg för jämställdhet och där våra partnerorganisationer har varit med och vunnit ett par avgörande segrar. Men kvinnor har ändå en fortsatt svag ställning.

Libanon

Vi tror precis som du på en jämställd värld. Vi vill se ett framtida Libanon där flickor kan växa upp till fria och självständiga kvinnor utan hot om våld och där kvinnor har politiskt inflytande. Landet har genomlevt flera krig och påverkas mycket av kriget i Syrien. Det väpnade våldet spiller över gränserna. En av sex personer som lever i Libanon är på flykt.

Palestina

Vi tror precis som du att ockupationen kan upphöra och på så sätt möjliggöra fred, även i en så långvarig asymmetrisk konflikt som den mellan staten Israel och Palestina. Kvinnor, män av olika åldrar och transpersoner drabbas av konflikten på olika sätt i både Palestina och Israel.

Stöd världens kvinnorättskämpar
– ge en gåva.

När du ger en gåva till Kvinna till Kvinna är du med och stöttar kvinnorättskämpars arbete för kvinnors rättigheter i 20 länder. Du väljer själv hur mycket du vill bidra med. Med din hjälp kan vi ge:

» Juridisk hjälp och kunskap om sina rättigheter
» Skydd och psykologiskt stöd
» Yrkesutbildning och möjlighet att försörja sig

Ge en gåva

Läs mer: