Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinna till Kvinna i Libanon

Vi tror precis som du på en jämställd värld. Vi vill se ett framtida Libanon där flickor kan växa upp till fria och självständiga kvinnor utan hot om våld och där kvinnor har politiskt inflytande. Landet har genomlevt flera krig och påverkas mycket av kriget i Syrien. Det väpnade våldet spiller över gränserna. En av sex personer som lever i Libanon är på flykt.

Trots enorma utmaningar får kvinnor på flykt hjälp av andra kvinnor. Sedan 2011 har över en miljon människor flytt från konflikten i Syrien till Libanon. Många palestinier lever som flyktingar i Libanon sedan decennier. Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer i Libanon jobbar outtröttligt för att hjälpa dessa kvinnor som tvingats fly från konflikter. I samtalsgrupper får kvinnorna psykologisk hjälp och möjlighet att stötta varandra. De som är våldsutsatta eller utkastade från sina familjer får även juridiskt stöd.

Våld mot kvinnor ska vara olagligt

Efter många års hårt arbete av kvinnorörelsen har Libanon antagit en lag mot våld i hemmet. Religiösa ledare från olika religioner har varit viktiga allierade för att fördöma våldet mot kvinnorna. Opinionen har börjat skifta och kampen fortsätter för att skärpa lagen och förbjuda våldtäkt inom äktenskapet. Men våldet är fortsatt utbrett. Kvinnorörelsen jobbar både för lagförändringar och med direkt stöd till de kvinnor som utsatts för våld. Ditt stöd gör att lokala organisationer kan driva jourtelefoner, skyddade boenden och ge gratis juridisk hjälp till våldsutsatta kvinnor.

Många kvinnor kommer till Libanon för att jobba som hushållerskor. Det är ett ensamt arbete där kvinnor ofta utnyttjas för låga löner eller till och med tvingas till sex av sin arbetsgivare. Ingen ska tvingas att sälja sex och alla ska kunna försörja sig på sin lön. Du kan vara med och göra det möjligt att fortsätta kämpa för allas rätt till dräglig försörjning och bättre arbetsvillkor för kvinnor.

Kvinna till Kvinna har arbetat i Libanon sedan 2005.

”Jag och mina barn flydde från kriget i Syrien för fyra år sedan när vårt hus besköts. Min make hade dödats, och allt var kaos.”

Oum Nour är idag anställd hos Kvinna till Kvinnas libanesiska partnerorganisation LECORVAW och hjälper andra kvinnor på flykt. Hon informerar om kvinnors rättigheter och hälsa. Det är hennes första jobb utanför hemmet.

Din gåva är viktig!