Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Libanon höjer straff mot kvinnor i prostitution

I slutet av förra året infördes en ny lag i Libanon som kriminaliserar sexuella trakasserier tillsammans med flera lagändringar som rör våld i hemmet. Nu kritiseras en del av ändringarna av bland andra Kvinna till Kvinnas partnerorganisation KAFA.

KAFA anordnade en demonstration där de krävde en lag om våld i hemmet innan lagen antogs år 2014. Foto: KAFA
KAFA anordnade en demonstration där de krävde en lag om våld i hemmet innan lagen antogs år 2014. Foto: KAFA

I slutet av december 2020 klubbades en ny lag igenom i Libanon som kriminaliserar sexuella trakasserier och lagen som rör våld i hemmet justerades, så att psykiskt och ekonomiskt våld nu är olagligt. Ändringarna innebär också att om en kvinna med barn ansöker om kontaktförbud så gäller det även eventuella gemensamma barn om de är 13 år eller yngre. Skulle kontaktförbudet brytas kan det leda till ett års fängelse och hårdare straff vid upprepade överträdelser. Dessutom kan även våldsutsatta ansöka om kontaktförbud utan godkännande från vårdnadshavare, vilket till exempel är viktigt för flickor i barnäktenskap.

Kvinna till Kvinnas partnerorganisation KAFA var med och tog fram ett utkast för lagförändringarna tillsammans med justitieministeriet. De har även tidigare arbetet för en lag mot sexuella övergrepp.

Slår hårt mot kvinnor i prostitution

Lagändringarna är ett viktigt steg i rätt riktning men kom med ett högt pris.

– En av de största nackdelarna med de nya ändringarna är att straffet mot kvinnor inom prostitution höjdes. Det kom från ingenstans. Vi ser inget samband mellan att skydda kvinnor från våld i hemmet och att öka straffet för kvinnor i prostitution, säger Leyla Awada, advokat hos KAFA.

Parlamentet ökade straffet för personer som möjliggör eller befinner sig i prostitution för att komma åt personer som försätter sina familjemedlemmar i prostitution, men tog inte hänsyn till lagändringens konsekvenser.

– I stället för att skydda personer i prostitution från våld, kriminaliseras de nu ännu mer. Detta är en skandal och visar antingen hur bakåtsträvande och kvinnohatande dessa parlamentariker är eller hur lite kunskap de har om våld mot kvinnor, säger Leyla.

Innan lagändringarna var straffet för att sälja sex mellan en månad och ett år i fängelse. Nu kan det leda till upp till tre års fängelse, medan det inte alls är straffbart att köpa sex.

Nytt, heltäckande lagförslag

Just nu arbetar KAFA på ett utkast för ett lagförslag som omfattar alla former av våld mot kvinnor tillsammans med justitieministeriet, den nationella kvinnokommissionen och Libanons säkerhetsstyrkor.

– Vi tror att denna lag, som täcker alla former av våld mot kvinnor, inklusive trakasserier, våldtäkt och våld i hemmet, är lösningen på alla juridiska luckor som lagen om sexuella trakasserier och lagen om våld i hemmet har, avslutar Leyla.

 

KAFA grundades 2005 och arbetar för ett samhälle fritt från våld genom att till exempel driva forskning och utbildning, stötta kvinnor och barn som utsatts för sexuella övergrepp och våld samt jobba politiskt för att förändra diskriminerande lagar. Kvinna till Kvinna har stöttat KAFA och arbetat för kvinnors rättigheter i Libanon sedan 2005. Vi stödjer och jobbar tillsammans med flera lokala kvinnorättsorganisationer för att stoppa våld mot kvinnor och försvara kvinnors mänskliga rättigheter.

Andra artiklar