Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinnorättsaktivister

8 mars-demonstration i Serbien. Foto: Lara Končar

kvinnorättsaktivister över hela världen möter hot, våld och trakasserier – just för att de är kvinnor. Trots det vågar kvinnorättsförsvarare möta motståndet och kämpa för fred och kvinnors rättigheter.

Kvinnors rättigheter hotas på allt fler platser i världen, inte minst där det pågår krig och konflikter. kvinnorättsaktivister kämpar bland annat för:

 • att genusbaserat våld ska vara olagligt
 • att det ska finnas skyddade boenden för kvinnor
 • hbtqi-personers rättigheter
 • att kvinnor ska ha mer inflytande och makt.

Vår senaste rapport: The state of women human rights defenders 2023

I mer än ett decennium har Kvinna till Kvinna bevakat säkerhetsläget för kvinnorättsförsvarare globalt. Vår senaste rapport ”Hope and resistance go together—the state of women human rights defenders 2023” visar bland annat en oroväckande ökning av trakasserier och hot mot kvinno- och queerrättsaktivister.

Ladda ner rapporten »

Stöd världens kvinnorättskämpar

När du ger är månadsgivare är du med och stöttar det internationella arbetet för alla flickors och kvinnors rätt till självbestämmande och ett liv utan våld. Med din hjälp kan vi och våra partnerorganisationer ge kvinnor som utsatts:

» Juridiskt stöd och kunskap om sina rättigheter
» Skydd och psykologiskt stöd
» Yrkesutbildning och möjlighet att försörja sig

Bli månadsgivare

Hot och hat mot kvinnorättsaktivister

Att stödja kvinnorättsaktivister är grunden i Kvinna till Kvinnas arbete. I dag stödjer vi mer än 100 kvinnorättsorganisationer i 20 konfliktdrabbade länder, i deras arbete att stärka kvinnors rättigheter, inflytande och makt och att uppnå varaktig fred.

Vi bevakar sedan länge situationen för kvinnorättsförsvarare i konfliktdrabbade länder. Vi ser att de ställs inför specifika utmaningar i sitt arbete och sin aktivism, som är kopplat till att de är just kvinnor och arbetar för kvinnors arbete.

 • Vad är de farligaste teman att arbeta med som kvinnorättsaktivister?

  De farligaste teman att arbeta med som kvinnorättsförsvarare är:

  1. Hbtqi+-rättigheter
  2. Bekämpa diskriminerande traditionella värderingar och anti-genusretorik
  3. Motverka korruption

   

 • Behöver kvinnorättsaktivister utstå mycket hat och hot?

  Ja, vår senaste rapport visar att 75 % av deltagarna i undersökningen har upplevt hot och hat. Detta är en ökning med 15 procentenheter jämfört med vår tidigare undersökning ”Solidarity is our only weapon”. Många nämner även att familjemedlemmar utsätts för hat och hot.

   

 • Utsätts kvinnorättsaktivister för mordförsök?

  Ja, tyvärr! 37 av de 458 personerna som svarade på enkäten berättar att de har överlevt mordförsök. I södra Asien angav över 30 procent av de tillfrågade att de har utsatts för mordförsök.

   

 • Vem ligger bakom hatet och hoten?

  58 procent av de tillfrågade säger att deras egna regeringar eller myndigheter ligger bakom majoriteten av hoten. Även traditionella, lokala ledare och religiösa aktörer står för en stor del av hoten.

   

Anti-genusrörelsen i Sverige

Anti-genusrörelsen är en ohelig allians av nationalister, högerextrema, fundamentalister och andra aktörer som enas i sitt motstånd mot jämställdhet och det de kallar “genusflum”. Ikon, trasig skylt med texten "Women's rights".

Vi har tidigare sett att anti-genusrörelsens inflytande i områden drabbade av konflikt har ökat och nu ser vi att rörelsen börjar få fäste i Sverige. Även om situationen inte är lika allvarlig i Sverige så ser vi tydliga negativa trender:

 • ökade nivåer av fientlighet och hot mot kvinnorättsförsvarare
 • fall av självcensur
 • interna splittringar i kvinnorörelsen (främst när det gäller transpersoners frågor)
 • misskreditering av feministiska aktivister genom spridning av falsk information.

Krympande utrymme för kvinnorättsorganisationer globalt

De som arbetar mot kvinnors rättigheter, den så kallade anti-genusrörelsen, blir allt starkare, samtidigt som vi ser hur utrymmet för kvinnorättsorganisationer krymper i många länder.

Lagstiftning försvårar för de som vill organisera sig, övervakningen av aktivister ökar och möjligheten att hitta finansiering minskar. Detta drabbar kvinnorätts- och queeraktivister särskilt hårt, eftersom de redan är uteslutna från andra arenor där de skulle kunna påverka och förändra sina samhällen.

Forskning och erfarenhet visar att jämställdhet inte går framåt, om inte en stark feministisk rörelse driver på.

Kateryna Khaneva, programansvarig på organisationen Slavic Heart i Ukraina.

Stötta kvinnors rättigheter du också!

Kvinna till Kvinna stödjer fler än 100 kvinnoorganisationer som trots hot och hat står upp för kvinnors rättigheter. Du kan vara med och stötta kvinnorättskämpar världen över genom att bli månadsgivare.

Bli månadsgivare »

Berättelser från kvinnorättsaktivister i världen

Kvinnorättsförsvararen i Ukraina: “Vi räddar verkligen liv”

En bättre och säkrare värld för kvinnor och flickor – det var målet när organisationen Slavic Heart grundades. I dag erbjuder de juridiskt och psykosocialt stöd till offer och överlevare av våld i Ukraina.

22 december 2023

Står på frontlinjen för våldsutsatta kvinnor i Bosnien-Hercegovina

Triggers, trauma och bearbetning. När Meliha Sendić som ung juriststudent började arbeta på en kvinnorättsorganisation för offer och överlevare av våld förstod hon att hon först behövde acceptera och förstå sina egna upplevelser av våld.

3 november 2023

Stöttar våldsutsatta kvinnor i Rwanda

I över två decennier har Christine Mukarukwaya stöttat kvinnor som behöver juridiskt stöd. Hon arbetar som volontär på kvinnorättsorganisationen Haguruka, som erbjuder juridisk rådgivning till kvinnor i Rwanda och möter kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld och våld i nära relationer.

1 november 2023

Att bygga fred bland rasmassorna: “Vi kommer att fortsätta – men jag måste överleva först”

När Syrien drabbades av regionens kraftigaste jordbävning på ett sekel var den humanitära krisen redan på sin högsta nivå sedan konfliktens början. Vi pratar med aktivisten och fredsbyggaren Abir Hajibrahim om vad det innebär att vara i överlevnadsläge – och varför stöd till civila organisationer är viktigare än någonsin.

22 mars 2023

Hon ledde sökandet efter familjemedlemmar som kidnappats av ISIS

Efter år av försök att hitta sin försvunne pappa fick Dalya Mahmood Almaamary till slut parlamentet i Irak att agera. Resultatet blev en utökad budget för att identifiera familjemedlemmar som kidnappats och dödats av ISIS.

8 mars 2023

Uppdaterad eller granskad 29 february 2024