Swisha en gåva till 90 18 003 Swish
Carina Andersson, Johanna Mannergren och Lisen Bergquist saknas på bilden.

Kvinna till Kvinnas styrelse

Kvinna till Kvinna är instiftat av IKFF, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, svenska sektionen. Styrelsen utses av IKFF (6 ordinarie ledamöter) och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (1 ordinarie ledamot). Detta görs vart fjärde år.

Styrelsen arbetar utifrån en arbetsordning och en årsplan som utvärderas och stäms av årligen. Arbetsordningen anger rutiner för hur styrelsens arbete ska fungera, arbets- och ansvarsfördelning mellan styrelsens ledamöter och klargör skiljelinjen mellan styrelsens och kansliets ansvar. Arbetsordningen slår också fast ansvaret för organisationens långsiktiga strategiska arbete, liksom riktlinjer och utvärderingar, fastläggande av styr- och kontrollsystem samt system för medelshantering och förvaltning. Styrelsen sammanträder sju gånger om året.

Generalsekreteraren driver verksamheten på uppdrag av styrelsen.

Styrelsen

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen? Kontakta styrelsesamordnare Ewa Sangert, ewa.sangert@kvinnatillkvinna.se

Ordförande

 • Devrim Mavi

  Födelseår: 1970
  Ort: Stockholm

  Erfarenhet av a) kvinnopolitiskt arbete b) fredspolitiskt arbete c) biståndsarbete
  Varit aktiv i feministiska och antirasistiska sammanhang sedan 15 år främst genom att bevaka frågor som berör frågor om jämställdhet och antirasism.

  Övrig kompetens av vikt för styrelseuppdraget
  Förenings- och styrelseerfarenhet. Lång erfarenhet från att jobba med media.

  Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse:
  – Kvinna till Kvinna är en av de viktigaste organisationerna när det kommer till internationell kvinnosolidaritet. Kvinna till Kvinnas arbete blir allt viktigare med tanke på att samarbetsorganisationerna finns på platser där krig och konflikter har trappats upp avsevärt på kort tid. Och vi har sett och ser hur kvinnor och barn drabbas hårdast i dessa konflikter. Erfarenheter visar också att kvinnors aktörskap är avgörande vid förhandlingar för jämställdhet och hållbar fred.

   

Vice ordförande

 • Malin Almroth

  Födelseår: 1990
  Ort: Göteborg

  Nuvarande yrke/sysselsättning
  Samordnare på Brottsofferjouren Storgöteborg.

  Tidigare yrkeserfarenhet
  Utbildare på Stiftelsen Expo. Studerat mänskliga rättigheter och statsvetenskap.

  Erfarenhet av a) kvinnopolitiskt arbete, b) fredspolitiskt arbete, c) biståndsarbete
  Är och alltid varit engagerad och aktiv för att förbättra villkoren för kvinnor och vår gemensamma organisering i olika sammanhang, allt ifrån demonstrationer till stödarbete för våldsutsatta kvinnor. Som aktivist för ett jämlikt samhälle där nationalism är ett hot mot våra grundläggande rättigheter och demokrati, har jag erfarenheter av att utbilda om nationalismens konsekvenser, hur mäns våld påverkar kvinnors organisering och hur vi kan engagera fler – mot nationalism och för kvinnors rättigheter.

  Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse:
  – Som feministisk organisation är Kvinna till Kvinna tillsammans med partnerorganisationer världen över en motståndskraft mot det patriarkala våldet och nationalismens framgångar. Jag vill vara en del av det motståndet och kämpa sida vid sida med andra kvinnorättsförsvarare.

   

Sekreterare

 • Carina Andersson

  Födelseår: 1963
  Ort: Huddinge

  Nuvarande yrke/sysselsättning
  Enhetschef Mellanöstern, Nordafrika (MENA) och Europa vid Svenska Röda Korset.

  Tidigare yrkeserfarenhet
  Jag har jobbat med bistånds- och utvecklingsfrågor i många år, både i Sverige och utomlands, främst i Afrika. Innan jag började på Röda Korset jobbade jag på We Effect där även Vi-skogen ingår. Jag har haft olika roller genom åren; handläggare, landsamordnare, programansvarig, teamledare, regionchef och HR-chef.

  Erfarenhet av a) kvinnopolitiskt arbete, b) fredspolitiskt arbete, c) biståndsarbete
  Jag har mångårig erfarenhet av biståndsarbete; främst i östra och södra Afrika, och med fokus på den kooperativa sektorn. Inom ramen för all verksamhet har kvinno- och fredspolitik varit viktiga komponenter – på olika sätt och beroende på sammanhanget – för att kunna bedriva ett meningsfullt utvecklingsarbete. Jag har särskilt jobbat med att integrera jämställdhet och att ge särskilt stöd till aktiviteter som stärker kvinnors deltagande i beslutsfattande.

  Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse:
  – Kvinna till Kvinna är en mycket relevant och spännande organisation. Viktiga frågor och ett stort engagemang. Jag ser verkligen fram emot de kommande åren styrelsearbete och jag hoppas att kunna bidra med mitt kunnande och mina erfarenheter och samtidigt lära mig och inspireras.

   

Ordinarie ledamöter

 • Tove Ahlström

  Födelseår: 1977
  Ort: Stockholm

   

  Nuvarande yrke/sysselsättning:
  Hållbarhetsexpert, föreläsare och styrelseproffs

  Tidigare yrkeserfarenhet:
  VD, hållbarhetschef, rådgivare, miljö- och klimathandläggare

  Erfarenhet av kvinnopolitiskt arbete, fredspolitik och biståndsarbete

  En värld där allas värde uppskattas och ingen lämnas utanför, är en värld som jag vill vara med att skapa. Under min tid som VD på Global Utmaning drev vi flera projekt om kvinnors egenmakt bland annat flera policyskrifter tillsammans med Bill och Melinda Gates Foundation, men även två stora internationella feministiskt stadsutvecklings projekt tillsammans med FN:s boende och bosättningsorgan (UN-Habitat). Projektet Her City har fått stor spridning över hela världen och hittills använts i 150 länder för att skapa en mer inkluderande och säker stadsmiljö där alla trivs.

  Övrig kompetens av vikt för styrelseuppdraget

  Tidigare erfarenhet av att leda en organisation och därmed stor förståelse för generalsekreterarens roll. Jag har erfarenheter från styrelsearbete i näringslivet och civilsamhället. Därtill har jag stor erfarenhet av hur miljörörelsen organiserar sig och driver frågor tillsammans för att skapa påverkan. Denna kunskap vill jag gärna dela med mig av i den feministiska rörelsen.

  Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse

  – Det är en ära att få bidra till den feministiska rörelsen och arbeta för att öka kvinnors egenmakt i världen genom att bygga civilsamhällen och hållbar fred i denna mycket oroliga tid vi befinner oss i med ökade klimatförändringar och krig. Min ambition är att bidra till god styrning och uppföljning i styrelsearbetet samt att bredda organisationens strategiska arbete med FN:s Globala hållbarhetsmål. Dessutom vill jag bidra med erfarenheter från miljörörelsens sätt att organisera sig, då jag länge varit en del av den rörelsen.

   

 • Lisen Bergquist

  Födelseår: 1987
  Ort: Stockholm

  Nuvarande yrke/sysselsättning
  Verksamhetsledare för World Anti-Bullying Forum på Friends

  Tidigare yrkeserfarenhet
  Jag är jurist med fokus på mänskliga rättigheter och folkrätt. Tidigare projektledare på flera ideella organisationer, forskningssamordnare på Utrikespolitiska institutet samt rådgivare på Albright Stonebridge Group.

  Erfarenhet av a) kvinnopolitiskt arbete, b) fredspolitiskt arbete, c) biståndsarbete
  Jag var Kvinna till Kvinnas första praktikant och har därefter haft två anställningar hos Kvinna till Kvinna, då jag arbetat dels med volontärerna, dels med partnerorganisationer från DR Kongo. Jag har tidigare varit vice ordförande för HOPP Stockholm, där personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp och sexuellt våld kan få stöd. Jag har forskat på rättsstatsuppbyggnad och bistånd öronmärkt för detta.

  Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse
  – Kvinna till Kvinna befinner sig i skärningspunkten mellan bistånd och säkerhetspolitik, två områden som idag inte går att separera men ändå ser vi hur det går en tydlig gräns emellan. Kvinna till Kvinna är därför en stark aktör med ett viktigt arbete, som jag vill vara en del av.

   

 • Johanna Mannergren

  Födelseår: 1966
  Ort: Stockholm

   

  Nuvarande yrke/sysselsättning
  Lektor på Södertörns högskola

  Tidigare yrkeserfarenhet
  Journalist

  Erfarenhet av a) kvinnopolitiskt arbete, b) fredspolitiskt arbete, c) biståndsarbete
  Min forskning handlar om återuppbyggnad efter krig och konflikt och jag intresserar mig särskilt för kvinnors erfarenheter. Andra relevanta uppdrag som jag har haft: fredsövervakare i Sydafrika, valövervakare i Bosnien-Hercegovina, och redaktör på Sidas tidning Omvärlden. Jag är också en av författarna till Kvinna till Kvinnas rapport Equal power, Lasting peace.

  Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse
  – Jag har träffat många av Kvinna till Kvinnas samarbetspartner på olika håll i världen. Stödet från Kvinna till Kvinna är ofta helt avgörande och att sitta i styrelsen är ett sätt att bidra till att detta viktiga arbete kan fortsätta. Som forskare hoppas jag kunna bygga broar mellan akademiker och praktiker.

   

 • Tsehainesh Tekleab

  Födelseår: 1970
  Ort: Enskede

  Nuvarande sysselsättning
  Miljöstrateg, Arbetsförmedlingens huvudkontor.

  Tidigare yrkeserfarenhet
  Arbetsförmedlare med fokus på nyanländas etablering, utredare och verksamhetssamordnare. Därmed har jag lång erfarenhet av utrednings- och analysarbete, verksamhetsplanering samt av ledning och styrning.

  Erfarenhet av kvinnopolitiskt arbete, fredspolitiskt arbete och biståndsarbete
  Av erfarenhet vet jag vad krig för med sig för konsekvenser. Inte sällan drabbar det kvinnor och barn hårdast. Därför intresserade jag mig tidig i ungdomsåren för mänskliga rättigheter samt samhälls- och utvecklingsfrågor, vilket påverkat mitt yrkesval. Har arbetat på volontärsbasis för Röda korset, eritreanska ungdomsföreningen och har varit styrelseledamot för Rädda Barnens lokalförening i Farsta.

  Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse:
  – Jag är mäkta stolt över att vara styrelsemedlem för en av världens främsta kvinnorättsorganisationer. Min ambition är att bidra till att bredda organisationens strategiska arbete med  FN:s Globala hållbarhetsmål. Dessutom vill jag bidra med sakkunskap i arbetsmarknadsfrågor och mänskliga rättigheter.

   

Ersättare

 • David Miller

  Födelseår: 1974
  Ort: Stockholm

  Nuvarande yrke/ sysselsättning
  Handläggare på Rädda Barnen med ansvar för Syrien och Palestina

  Tidigare yrkeserfarenhet
  Över tjugo års erfarenhet av humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete. Tidigare militärofficertjänstgöring.

  Erfarenhet av a) kvinnopolitiskt arbete b) fredpolitiskt arbete c) biståndsarbete
  Jag har jobbat med barnrättsfrågor inklusive flickors rättigheter i många år och med humanitärt bistånd och utvecklingsfrågor i flera år, inklusive programarbete i flera kriskontexter.

  Övrig kompetens av vikt för styrelseuppdraget
  Stort personligt engagemang för mänskliga rättigheter och migrationsfrågor.

  Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse
  Kvinnoorganisationer spelar en avgörande roll för hållbar fred i samhällen och länder runt om i världen. Jag är imponerad av det arbete som Kvinna till Kvinna gör för att stödja dessa organisationer och för att stärka agendan för kvinnor, fred och säkerhet.  Jag vill bidra till att stå upp för kvinnors rättigheter – både i Sverige och internationellt.

   

 • Seinab Hilowle

  Födelseår: 1987
  Ort: Stockholm

  Nuvarande yrke/sysselsättning:
  Sexualpolitisk sakkunnig på RFSU

  Tidigare yrkeserfarenhet: Bakgrund i att arbeta i civilsamhället med frågor som rör demokratisk inkludering, jämlikhet, folkbildning, engagemang och fred. Arbetat i LSU- Sveriges barn-och ungdomsorganisationer och Röda Korsets Ungdomsförbund. Tidigare erfarenhet som handläggare på asyl-och Dublinprövning på Migrationsverket.

  Erfarenhet av kvinnopolitiskt arbete, fredspolitik och biståndsarbete
  Ideell erfarenhet av att arbeta med kvinnopolitiskt från IKFF och StreetGäris

  Övrig kompetens av vikt för styrelseuppdraget:
  Tidigare erfarenhet av att sitta i styrelse i lokal nivå i Svenska Röda Korset och Vänsterpartiet samt valberedning till IKFF och StreetGäris

  Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse
  Jag har ett starkt engagemang och intresse för feminism. Mina tidigare erfarenheter i jämlikhetsfrågor och bredda makten kommer komma till väl nytta i Kvinna till Kvinnas arbete med organisering.

   

 • Anna Vigdis Gustavsson

  Födelseår: 1991
  Ort: Stockholm

  Nuvarande yrke/sysselsättning:
  Arbetar på Svenska Röda Korset.

  Tidigare yrkeserfarenhet:
  Bland annat på Kristna Fredsrörelsen.

  Erfarenhet av kvinnopolitiskt arbete, fredspolitik och biståndsarbete: Jag har arbetat med praktiskt fredspolitiskt arbete genom metoden ickevåld. Framförallt genom att öka människors förmåga att organisera sig, agera och påverka. Delar av arbetet gick ut på lärande mellan nationella och internationella perspektiv, bland annat genom utbyten i Maghreb-regionen samt Israel och Palestina. Jag är också en “föreningsperson” och har bland annat varit volontär i Kvinna till Kvinnas volontärgrupp i Uppsala – vilket ger erfarenhet i organisationens arbete och sakfrågor på lokal nivå.

  Övrig kompetens av vikt för styrelseuppdraget
  På Svenska Röda Korset arbetar jag med frivillig- och föreningsutveckling. Framförallt genom att utveckla och implementera strategier och metoder, både i vardag och kris. Jag har även arbetat en del med uppföljning och digitalisering inom området.

  Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse
  – Jag har ett stort engagemang för Kvinna till Kvinnas sakfrågor. Jag har följt organisationen under lång tid och är enormt imponerad av dess genomslagskraft. Därför är jag stolt över att få vara med och bidra med min erfarenhet och kompetens i styrelsearbete.

   

Om Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna jobbar för kvinnors rättigheter i 20 länder, och stödjer mer än 100 kvinnorättsorganisationer runtom i världen. Tillsammans stoppar vi sexuella övergrepp i skolor, skapar trygga platser längs flyktvägar och ger kvinnor förutsättningar att ta makten över sina egna liv.

Läs mer om Kvinna till Kvinna »

Jag vill stötta »
Olive och Gisele från vår partnerorganisation Rwanda Women's Network. Foto: Kvinna till Kvinna/Aline Niwenshuti

Stötta arbetet för kvinnors rättigheter

Vill du stoppa mäns våld och stötta kvinnor att kunna ta makten över sina liv? Tack vare ditt och andras stöd kan Kvinna till Kvinna fortsätta arbetet för jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Det finns olika sätt att bidra på och du väljer vad som passar dig bäst – var med och skapa förändring!

 

Jag vill stötta »
Uppdaterad eller granskad 13 december 2023
Publicerad 26 oktober 2017