Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinna till Kvinnas styrelse

Kvinna till Kvinna är instiftat av IKFF, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, svenska sektionen. Styrelsen utses av IKFF (6 ordinarie ledamöter) och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (1 ordinarie ledamot). Detta görs vart fjärde år.

Styrelsen arbetar utifrån en arbetsordning och en årsplan som utvärderas och stäms av årligen. Arbetsordningen anger rutiner för hur styrelsens arbete ska fungera, arbets- och ansvarsfördelning mellan styrelsens ledamöter och klargör skiljelinjen mellan styrelsens och kansliets ansvar. Arbetsordningen slår också fast ansvaret för organisationens långsiktiga strategiska arbete, liksom riktlinjer och utvärderingar, fastläggande av styr- och kontrollsystem samt system för medelshantering och förvaltning. Styrelsen sammanträder sju gånger om året.

Generalsekreteraren driver verksamheten på uppdrag av styrelsen.

Kvinna till Kvinnas styrelse: Lisen Bergquist, Kajsa Wejryd, Maria Appelblom, Johanna Mannergren, Lars Jalmert, Tshehainesh Tekleab, Malin Almroth, Carina Andersson, Devrim Mavi, Lena Backhausen.
Kvinna till Kvinnas styrelse: Lisen Bergquist, Kajsa Wejryd, Maria Appelblom, Johanna Mannergren, Lars Jalmert, Tshehainesh Tekleab, Malin Almroth, Carina Andersson, Devrim Mavi, Lena Backhausen.

Styrelsen

Ordförande
Devrim Mavi

Vice ordförande 
Malin Almroth

Ordinarie ledamöter
Kajsa Wejryd
Maria Appelblom
Lars Jalmert
Johanna Mannergren
Lena Backhausen

Ersättare
Tsehainesh Tekleab
Carina Andersson
Lisen Bergquist

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen? Kontakta styrelsesamordnare Ewa Sangert, ewa.sangert@kvinnatillkvinna.se 

 

Mer information om styrelsens ledamöter och kontaktuppgifter »

Kvinna till Kvinnas råd

Kvinna till Kvinnas råd har tre uppgifter, som fastställdes av styrelsen (2013):

  • Bidra till goodwill för Kvinna till Kvinna, nationellt och internationellt
  • Offentligt stå bakom insamlingskampanjer på olika sätt
  • Sprida information om Kvinna till Kvinnas verksamhet i sina nätverk

Rådet består idag av Monica McWilliams och Peter Wallensten.

Om Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna jobbar för kvinnors rättigheter i 20 länder, och stödjer 140 kvinnorättsorganisationer runtom i världen. Tillsammans stoppar vi sexuella övergrepp i skolor, skapar trygga platser längs flyktvägar och ger kvinnor förutsättningar att ta makten över sina egna liv.

Läs mer om Kvinna till Kvinna »