Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Xaverine Mukabideli arbetar med rådgivning hos Bugaragara health center i Rwanda. Foto: Gloria Powell

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är ett samlingsbegrepp. Det betyder i korthet rätt till säkra aborter, gynekologisk hälsovård, mödravård och förlossningsvård, tillgång till preventivmedel och sexualundervisning och rätten att få bestämma över sin egen sexuella läggning, könsidentitet & könsuttryck.

Alla har rätt till sin egen kropp! Men så ser det tyvärr inte ut i världen i dag. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter något som ständigt motarbetas och ifrågasätts. Möjligheten att få rätt vård ser också väldigt olika ut på olika platser i världen. Varje dag dör fler än 800 kvinnor till följd av graviditeter eller förlossningar, de flesta av orsaker som hade kunnat förebyggas. Det är ungefär en kvinna varannan minut. Särskilt akut är situationen för kvinnor och flickor som lever i konfliktdrabbade områden. De riskerar också i högre grad att utsättas för sexuellt våld.

Vad är SRHR?

SRHR är en förkortning som står för ”sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter”. I korthet handlar det om rätten till mödravård, säkra aborter, gynekologisk hälsovård. Det handlar också om tillgång till preventivmedel och sexualundervisning, och att alla ska kunna ha sex utan rädsla för sjukdomar, tvång eller våld. SRHR innefattar också att alla personer oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller sexvariation har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet utan att bli diskriminerad.

 

Läs mer om vad SRHR är »

  • Rätten till mödravård och gynekologisk hälsovård.
  • Rätten till säkra aborter och att kunna planera sitt barnafödande.
  • Rätten till njutbara och säkra sexuella upplevelser fria från tvång.
  • Rätten att bestämma över sin egen sexualitet och sexuella läggning.
  • Rätten till preventivmedel och sexualundervisning.
  • Rätten att, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller sexvariation bestämma över sin egen kropp och sexualitet utan att riskera att bli diskriminerad, hånad eller utsatt för våld.

Vad händer när kvinnor inte har tillgång till SRHR?

När unga kvinnor inte har tillgång till sexualundervisning, preventivmedel eller abort har de inga möjligheter att välja om och när de vill bli mödrar. På många platser i världen låses flickor och unga kvinnor fast i fattigdom för resten av livet, när de tvingas sluta skolan på grund av en ofrivillig graviditet och därmed förlorar möjligheten att skaffa sig en utbildning och en framtid. På så vis är rätten till SRHR helt avgörande för kvinnors ekonomiska jämställdhet och självbestämmande och för att kvinnor ska kunna delta i samhället på samma villkor som män.

I konfliktdrabbade områden ökar ofta det sexuella våldet mot kvinnor och flickor samtidigt som tillgången till sjukvård inklusive mödravård försämras avsevärt. Bristen på SRHR anses därför vara en av de största hoten mot kvinnors och flickors säkerhet i konfliktdrabbade områden.

Stå upp för rätten till sin egen kropp

När du blir månadsgivare är du med och stöttar det internationella arbetet för alla flickors och kvinnors rätt till sina egna kroppar. Med din hjälp kan vi och våra partnerorganisationer:

» Skydda rätten till säkra aborter
» Öka tillgången till sexualundervisning
» Genomföra hälsokontroller och tester för sexuellt överförbara infektioner

Bli månadsgivare

Lär dig mer

Kropp & sexualitet på en minut

Lästips

Visste du att

0 M
tjejer varje år i världen blir mammor innan de fyllt 19
0 M
aborter sker årligen i världen
Jag vill stötta »
Olive och Gisele från vår partnerorganisation Rwanda Women's Network. Foto: Kvinna till Kvinna/Aline Niwenshuti

Stötta arbetet för kvinnors rättigheter

Vill du stoppa mäns våld och stötta kvinnor att kunna ta makten över sina liv? Tack vare ditt och andras stöd kan Kvinna till Kvinna fortsätta arbetet för jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Det finns olika sätt att bidra på och du väljer vad som passar dig bäst – var med och skapa förändring!

 

Jag vill stötta »
Uppdaterad eller granskad 28 februari 2024
Publicerad 14 april 2021