Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är ett samlingsbegrepp. Det betyder i korthet rätt till säkra aborter, gynekologisk hälsovård, mödravård och förlossningsvård, tillgång till preventivmedel och sexualundervisning och rätten att få bestämma över sin egen sexuella läggning, könsidentitet & könsuttryck.

Alla har rätt till sin egen kropp! Men så ser det tyvärr inte ut i världen i dag. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter något som ständigt motarbetas och ifrågasätts. Möjligheten att få rätt vård ser också väldigt olika ut på olika platser i världen. Varje dag dör fler än 800 kvinnor till följd av graviditeter eller förlossningar, de flesta av orsaker som hade kunnat förebyggas. Det är ungefär en kvinna varannan minut. Särskilt akut är situationen för kvinnor och flickor som lever i konfliktdrabbade områden. De riskerar också i högre grad att utsättas för sexuellt våld.

Vad är SRHR?

SRHR är en förkortning som står för ”sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter”. I korthet handlar det om rätten till mödravård, säkra aborter, gynekologisk hälsovård. Det handlar också om tillgång till preventivmedel och sexualundervisning, och att alla ska kunna ha sex utan rädsla för sjukdomar, tvång eller våld. SRHR innefattar också att alla personer oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller sexvariation har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet utan att bli diskriminerad.

 

Läs mer om vad SRHR är här

  • Rätten till mödravård och gynekologisk hälsovård.
  • Rätten till säkra aborter och att kunna planera sitt barnafödande.
  • Rätten till njutbara och säkra sexuella upplevelser fria från tvång.
  • Rätten att bestämma över sin egen sexualitet och sexuella läggning.
  • Rätten till preventivmedel och sexualundervisning.
  • Rätten att, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller sexvariation bestämma över sin egen kropp och sexualitet utan att riskera att bli diskriminerad, hånad eller utsatt för våld.

Lär dig mer

Kropp & sexualitet på en minut

Lästips

Visste du att

0T
kvinnor och flickor dör varje år i världen av osäkra aborter
0M
tjejer varje år i världen blir mammor innan de fyllt 19
0M
aborter sker årligen i världen