Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Mödravård

Foto: Maja Brand

Mödravård är inte en självklarhet

Att få tillgång till bra mödravård är inte en självklarhet. Varannan minut dör en kvinna i samband med graviditet eller förlossning. Det är också den vanligaste dödsorsaken i världen för flickor mellan 15–19 år.

Sämre villkor för mödrar i krig och konflikt

94 procent av alla dödsfall som sker till följd av graviditeter eller förlossningar sker i fattiga länder och konfliktområden där tillgången till SRHR är minimala. Särskilt akut är situationen för kvinnor och flickor som lever i fattiga och konfliktdrabbade områden eftersom de både riskerar att utsättas för sexuellt våld i mycket högre grad, och samtidigt saknar tillgång till vård. Faktum är att bristen på mödravård, preventivmedel, och säkra aborter är bland de allvarligaste säkerhetshoten mot kvinnor och flickor i konfliktområden. I DR Kongo, där Kvinna till Kvinna arbetar är mödradödligheten 547 kvinnor per 100 000 födslar. Jämförelsevis ligger mödradödligheten i Sverige på 5 kvinnor per 100 000 födslar. Det är med andra ord 100 gånger farligare för en kvinna att föda barn i DR Kongo än i Sverige. 

Källor:  UN Women 

Varför dör kvinnor?

De flesta kvinnor och flickor som dör av komplikationer i samband med graviditet och barnafödande, dör helt i onödan. Av orsaker som egentligen är behandlingsbara. Men på grund av en dålig tillgång till sjukvård och mödravård, så får inte de den hjälp de behöver. De största komplikationerna som leder till 75 procent av mödradödlighet är: 

  • svår blödning (oftast blödning efter förlossningen) 
  • infektioner (vanligtvis efter förlossningen)
  • högt blodtryck under graviditet (preeklampsi och eklampsi) 
  • komplikationer från förlossningen 
  • osäkra aborter. 

Visste du att

0 procent
av alla mödradödsfall inträffar i länder med låg- och lägre medelinkomst.
0 kvinnor
dör varje dag i samband med graviditet och förlossning.
0 procent
så mycket sjönk mödradödligheten i världen mellan 2000 och 2020.

Varför får kvinnor inte rätt vård?

I fattiga länder där resurserna är knappa, prioriteras oftast inte kvinnors hälsa och mödravård. Det innebär att kvinnor och flickor på dessa platser både har sämre förutsättningar att skydda sig mot ofrivilliga graviditeter pga. brist på sexualundervisning, information och preventivmedel och sedan otillräcklig vård under graviditeten och själva förlossningen. Enligt Världshälsoorganisationen är de vanligaste orsakerna till mödradödlighet: 

  • fattigdom 
  • avstånd till anläggningar 
  • brist på information 
  • otillräckliga tjänster av dålig kvalitet 
  • kulturella övertygelser och praxis. 

Lästips