Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Impanuro Girls Initiative stöttar unga flickor och kvinnor i Rwanda

Från att gå dörr till dörr och prata med tonårsmödrar i det egna området till att bli en av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer: i över sex år har Marie Ange Raïssa Uwamungu arbetat för att förbättra livet för kvinnor och flickor i Rwanda.

’Mumenye: känn dem’ är en viktig del av Impanuro Girla Initiatives pågående projekt för att ta itu med tonårsgraviditeter i Rwanda – ett projekt som den 29-åriga grundaren och verkställande direktören Marie Ange Raïssa Uwamungu är särskilt stolt över. Foto: Impanuro Girls Initiative
’Mumenye: känn dem’ är en viktig del av Impanuro Girla Initiatives pågående projekt för att ta itu med tonårsgraviditeter i Rwanda – ett projekt som den 29-åriga grundaren och verkställande direktören Marie Ange Raïssa Uwamungu är särskilt stolt över. Foto: Impanuro Girls Initiative

Det var under 2010 som Marie Ange Raïssa Uwamungu först lade märke till ett ökande antal tonårsgraviditeter i hennes område och bland hennes vänner – av vilka många senare skulle komma att hoppa av skolan.

– När jag växte upp kunde jag se hur mina vänner och flickorna och kvinnorna i mitt samhälle saknade tillgång till information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, minns Raïssa.

– En dag tänkte jag: jag kanske måste vara den som hjälper dem få den här informationen och vara en förebild för dem så att de fokuserar på sina studier.

Då var Raïssa själv bara 16 år gammal. Hon gick klart skolan och flyttade i väg för att plugga vidare. Det skulle därför ta sju år till innan hon kunde förverkliga sin idé.

Lanserar Impanuro Girls Initative

Tonårsgraviditeter är ett utspritt problem i Rwanda, och våld mot flickor och kvinnor och bristande kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är bidragande orsaker. Tanken på att göra något åt detta fastnade hos Raïssa – och när hon tog examen från University of Rwanda och återvände hem startade hon direkt Impanuro Girls Initiative.

Genom att gå från dörr till dörr och prata med tonårsmödrar i sitt samhälle kunde Raïssa organisera sin första informationsträff om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Mötet lockade hela 80 deltagare, de flesta unga mammor.

– De kom för att de verkligen ville förstå sin sexuella och reproduktiva hälsa, sina rättigheter och själva bestämma över sin kropp, säger Raïssa.

– Och det var så vi började. Den första träffen var en framgång, och jag gjorde tre lyckade träffar till.

Snart anslöt sig andra kvinnor till Raïssas initiativ – och Impanuro Girls Initiative, en av Kvinna till Kvinnas senaste partners i Rwanda, föddes.

”Imenye Wikunde: känna dig själv och älska dig själv”

I dag driver organisationen flera projekt i Raïssas område och i andra delar av Rwanda. Detta inkluderar Imenye Wikunde, ett samhällsuppsökande projekt som stöds av Kvinna till Kvinna för att förbättra unga kvinnors och flickors tillgång till information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – och något Raïssa är särskilt stolt över.

– Inom projektet Imenye Wikunde har vi två delar. Den första delen kallas Imenye – vilket betyder ’känn dig själv’, säger Raïssa.

– Detta är specifikt för ungdomar, för att de ska ha korrekt information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, för att höja sin självkänsla och ha kunskap om samtycke och rätten till sin egen kropp.

Att ge information till ungdomar är dock bara en aspekt, säger Raïssa. Att arbeta med familjerna till deltagarna, såväl som med skolor och lokala samhällsledare är en viktig del av organisationens holistiska strategi och avgörande för att stärka ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

– Den andra delen är Mumenye, vilket betyder ’känn dem’. Det är här vi tar in föräldrar. För utan föräldrarnas inblandning eller engagemang skulle de inte få någon tillgång till en god sexuell och reproduktiv hälsa, det är därför vi har många tonårsgraviditeter och även osäkra aborter, säger Raïssa.

– De lokala ledarna, föräldrarna… de vet ofta inte att de har en avgörande roll när det gäller reproduktiv hälsa och rättigheter. Så det här är vår möjlighet att påminna dem.”

Att stötta tonårsmödrars hälsa

Förutom att förbättra tillgången till information och ta itu med frågan om tonårsgraviditeter, arbetar Impanuro Girls Initiative också medhälsan hos tonårsmödrar under och efter graviditeten.

Detta inkluderar att ge dem gratis sjukförsäkring, se till att de kommer på sina regelbundna läkarbesök och ge information om näring och hygien för mödrar och spädbarn.

– De flesta av dem har inte sjukförsäkring på grund av ekonomiska problem, säger Raïssa.

Dessutom ger Impanuro Girls Iniative psykosocialt stöd till tonårsmödrar och medlar mellan dem och deras familjer. I många familjer i Rwanda anses en gravid ogift dotter vara en skam – och deras barn en extra börda. Bristen på stöd från familjer och stigmatiseringen av att vara tonårsmamma, hindrar ofta unga mammor från att återvända till skolan. Dessutom kan det leda till att de hamnar i tvångsäktenskap eller tvingas att sälja sex.

Att involvera föräldrarna, både för att förebygga tonårsgraviditeter och för att stödja tonårsmödrar, är därför en grundläggande del av Impanuro Girls Initiatives arbete – och en metod som har visat sig vara framgångsrik.

– Vi når ut till deras föräldrar så att de kan förstå sina barn, eftersom de ofta behöver stöd från sina föräldrar, säger Raïssa.

– Vi har tonårsmammor som återvänt till skolan och nu gör bra ifrån sig. Det här är vad jag ville göra inom det här området, och jag är glad att se att det händer, säger hon.

Att vara en ung kvinnoledd organisation

Trots den stora efterfrågan i Raïssas community och omedelbar positiv feedback, har de senaste åren ibland varit svåra för Impanuro Girls Initiative på grund av begränsad finansiering.

Ändå såg Raïssa och hennes team effekten av deras arbete på kvinnors och flickors liv och framstegen i deras samhälle. Så de fortsatte.

– Att få finansiering som en ung, kvinnoledd organisation var väldigt svårt, säger Raïssa.

– Det var så svårt att ha en organisation när du är under 30; att få folk att förstå ditt arbete och tro på det.

2022 vände det äntligen – och tidigare i år blev Impanuro Girls Iniative officiellt en av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer. Nu kan de kompensera medarbetare och planerar att anställa ytterligare personal, en milstolpe för organisationen.

– Vi gjorde skillnad redan innan vi fick finansiering. Nu när vi har pengar ser vi väldigt, väldigt mycket fram emot att se vilken skillnad vi kommer kunna göra nu när givare tror på vårt arbete, säger Raïssa.

Fler artiklar