Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Mors dag – ursprungligen en dag för att uppmärksamma fred

I Sverige firas mors dag sista söndagen i maj och är en dag som uppmärksammar den viktiga roll som mödrar spelar i våra liv och samhällen. Men dagen är också en påminnelse om kvinnors rättigheter och arbetet för fred världen över.

Mother’s Peace Day

Efter det amerikanska inbördeskriget på 1860-talet fick fredsrörelsen medvind i landet, samtidigt som den europeiska fredsrörelsen föddes. Den amerikanska aktivisten Julia Ward Howe föreslog 1870 att USA skulle inrätta en ”Mother’s Peace Day” för att uppmärksamma kampen för fred och ambitionen att utrota krig.

Med sin ”Mothers’ Day Proclamation” uppmanade Julia världens kvinnor att arbeta för nedrustning och gå samman i en kongress för freden. Hon var övertygad om att kvinnor hade ett ansvar för att försöka förändra samhället på politisk nivå, och var långt före sin tid. Julia skrev bland annat:

“In the name of womanhood and of humanity, I earnestly ask that a general congress of women without limit of nationality may be appointed (…) to promote the alliance of the different nationalities, the amicable settlement of international questions, the great and general interests of peace.”

Mors dag i USA

Julias önskan om en återkommande mors dag för fred blev tyvärr inte verklighet. Idén skulle få fart först nästan 40 år senare då amerikanskan Anna Jarvis plockade upp den i ambitionen att hedra sin egen mamma, men nu i en förpackning av att tona ned fredsbudskapet och lyfta fram moderskapet i stället. I dag firas mors dag andra söndagen i maj i USA varje år. Firandet spred sig även till Europa och Storbritannien, varpå det sedan kom till Skandinavien.

Mors dag i Sverige

I Sverige firas mors dag sista söndagen i maj varje år då barn ofta ger blommor, kort eller andra presenter till sina mammor. Dagen har firats i Sverige sedan 1919 då firandet introducerades av författaren Cecilia Bååth-Holmberg.

Uppmärksamma fredsarbete på mors dag

Mer än 150 år efter Julias ställningstagande blir kvinnor fortfarande ofta utestängda från fredsförhandlingar, samtidigt som deras rättigheter och behov sällan tillgodoses fullt ut i olika fredsavtal.

Runt om i världen ökar antalet konflikter och kvinnors fredsarbete behövs nu mer än någonsin. Det är en rättighet för alla kvinnor att kunna delta och påverka samhällsutvecklingen. Kvinnors deltagande är en nyckelfaktor för att uppnå fred – jämställda samhällen är mer fredliga samhällen och kvinnors konfliktlösningsförmåga har på det lokala planet en stor betydelse, något som sällan uppmärksammas.

– Det är dags att återuppliva [Julias] ursprungliga tanke med mors dag och sätta ljuset på alla de kvinnor, med eller utan barn, som runt om i världen dagligen och outtröttligt arbetar för att dämpa konflikter och bygga freden – i det stora och i det lilla, säger Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare på Kvinna till Kvinna.

Källor: SVT, SO-rummet, National Women’s History Museum och Library of Congress

Stötta arbetet för kvinnors rättigheter

Vill du stoppa mäns våld och stötta kvinnor att kunna ta makten över sina liv? Tack vare ditt och andras stöd kan Kvinna till Kvinna fortsätta arbetet för jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Det finns olika sätt att bidra på och du väljer vad som passar dig bäst – var med och skapa förändring!

På bilden: Olive och Gisele från vår partnerorganisation Rwanda Women’s Network. Foto: Kvinna till Kvinna/Aline Niwenshuti

 

Jag vill stötta »

Fler artiklar