Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Tillsammans för en jämställd värld!

Bli företagspartner eller ge en gåva

Foto: Christopher Herwig

Varmt välkommen att som företag stötta eller samarbeta med oss

Du och ditt företag kan vara med och förebygga våld och övergrepp mot kvinnor, förhindra lidande och bidra till demokratisk utveckling och en jämställd värld. Tillsammans med våra företagsgivare och företagspartners arbetar vi för att nå långsiktiga resultat och öka engagemanget för jämställdhet och kvinnors mänskliga rättigheter.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Tel: 08-588 891 58
E-post: foretag@kvinnatillkvinna.se

Så kan ni som företag stötta Kvinna till Kvinna

Välj det sätt som passar ditt företag bäst.

Bidra till att uppfylla de Globala målen

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre saker fram till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås – för alla människor världen över. Kvinna till Kvinnas arbete bidrar främst till tre av dessa mål: 5 jämställdhet, 16 fredliga och inkluderande samhällen och 17 genomförande och globalt partnerskap.

När ert företag stöttar Kvinna till Kvinna är ni också med och bidrar till att uppfylla målen.

Läs mer om vårt arbete för kvinnors rättigheter »

Era pengar når fram!

Etiskt och effektivt.

Vår verksamhet finansieras av företag, organisationer och privatpersoner, bland annat får vi stöd från Sida, Radiohjälpen och Svenska PostkodLotteriet. Kvinna till Kvinnas verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att din gåva används effektivt och ansvarsfullt.  91 % av Kvinna till Kvinnas totala intäkter går direkt till verksamhetens ändamål. Kvinna till Kvinna är även medlem i Giva Sverige och följer deras etiska krav och koder.