Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter

Trots att alla människor har rätt att bestämma över sin egen kropp och att inte utsättas för diskriminering eller våld, blir kvinnors mänskliga rättigheter kränkta varje dag. Lyckligtvis går människor världen över samman för att stärka kvinnors rättigheter. Du kan vara med och stödja dem!

Tänk att du är flicka eller kvinna och inte gör det som förväntas av dig. I många delar av världen kommer staten, religiösa ledare, familj eller andra i samhället att kontrollera, hota eller fördöma dig. Ofta är det farligt att kämpa för kvinnors mänskliga rättigheter. Det blir dessutom ofta mycket svårare i krig och konflikt.

Kvinnorättsförsvarare kämpar för kvinnors rättigheter

Det görs hela tiden framsteg för kvinnors rättigheter i många länder och i världen! Flickor går nu i genomsnitt sju år i skola, mödradödligheten minskar och barnäktenskapen blir långsamt färre. Tack vare kvinnors krav på politiskt inflytande utgör kvinnor idag i snitt 24 procent i världens parlament.

Forskning visar att en stark kvinnorörelse är den absolut viktigaste faktorn när ett land stiftar lagar om jämställdhet och kvinnors rättigheter. Det som gör störst skillnad för jämställdheten är alltså att kvinnor organiserar sig. Det är genom hårt arbete och modiga femdefenders kamp som det hela tiden görs framsteg för kvinnors rättigheter.

Det går att göra världen mer jämställd

Det finns internationella regler som säger att kvinnor inte ska diskrimineras och att våldet måste få ett slut. I många länder kämpar kvinnor för lagförändringar för att det ska vara olagligt med våld mot kvinnor och våldtäkt inom äktenskapet. Hittills har minst 119 länder i världen antagit lagar som förbjuder våld i hemmet. Din gåva når fram och vårt arbete gör skillnad.

Visste du att

  • Redan 1979 antog FN en konvention som kallas Kvinnokonventionen. Kvinnokonventionen slår fast att könsdiskriminering är ett strukturellt problem, djupt rotat i kultur, familj och människors attityder. Därför ska världens ledare arbeta mot skadliga kulturella synsätt, könsstereotyper och fördomar.
  • Näst efter Barnkonventionen är Kvinnokonventionen den konvention som flest länder har skrivit under, idag över 95 procent av FN:s medlemsstater. Den gäller därför för nästan alla världens länder. FN:s arbete för jämställdhet handlar om att kvinnor ska få tillgång till sina mänskliga rättigheter på samma villkor som män.

Din gåva är viktig!

Läs mer om Kvinna till Kvinna »