Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Psykologiskt stöd – avgörande för överlevare av våld

För många som utsätts för våld i nära relationer är det viktigt att ha tillgång till en trygg plats och psykologiskt stöd. Grozdana Panić arbetar som psykolog på en kvinnorättsorganisation i Bosnien-Hercegovina och erbjuder rådgivning och stöd till överlevare.

Grozdana Panić, 27, är en psykolog som arbetar för kvinnorättsorganisationen Lara Foundation. Hon ger rådgivning till kvinnor som utsätts för våld. Foto: Imrana Kapetanović
Grozdana Panić, 27, är en psykolog som arbetar för kvinnorättsorganisationen Lara Foundation. Hon ger rådgivning till kvinnor som utsätts för våld. Foto: Imrana Kapetanović

Grozdana Panić har alltid vetat att hon vill arbeta med någonting meningsfullt där hon kan ge stöd till andra människor. Därför valde hon att bli psykolog – och för tre år sedan blev hon en del av teamet på Lara Foundation, en kvinnorättsorganisation som ger stöd till överlevare av våld. Lara Foundation ligger i Bijeljina, Bosnien-Hercegovina, och är en av Kvinna till Kvinnas lokala partners. Organisationen grundades efter kriget och har stöttat kvinnors rättigheter sedan 1998.

Sedan 2012 har Lara Foundation drivit ett skyddat boende för kvinnor och barn som utsatts för våld i nära relation. Detta är särskilt viktigt för kvinnor som är ekonomiskt beroende av sina förövare och som inte har möjlighet att ta sig ur den våldsamma miljön.

Att ge rådgivning till överlevare

En viktig del av Grozdanas arbete är att erbjuda psykologisk rådgivning till kvinnor på det skyddade boendet, både genom individuell terapi och gruppterapi. Hon erbjuder också psykologiskt stöd till kvinnor som bor hemma men som kommer till organisationen för att få rådgivning. Med det vill Lara Foundation säkerställa att kvinnor som drabbas av våld i hemmet får det psykologiska stödet som de behöver, oavsett livssituation.

Förutom professionell rådgivning driver Lara Foundation även en självhjälpsgrupp:

– Gruppen har nu cirka tio kvinnor, och dessa kvinnor befinner sig i olika stadier av att lämna sin förövare. Några är fortfarande i processen, och några är nu helt självständiga, säger Grozdana.

– Det är väldigt viktigt att vi har den här gruppen av olika kvinnor, med olika bakgrund, eftersom de stöttar varandra. Med vägledning från oss kan de hjälpa varandra att ta sig vidare.

Aktiviteter för barn

Ända sedan psykologistudierna har Grozdana också velat arbeta med barn. I sin nuvarande arbetsroll får hon göra just det eftersom många kvinnor kommer till det skyddade boendet tillsammans med sina barn.

– Vi arbetar både med barnen och med kvinnorna, men för barn har vi speciella aktiviteter. Vårt mål är att få en bra kontakt och att bygga upp förtroende mellan dem och oss. Att etablera denna kontakt med barn som har upplevt våld eller kommer från en våldsam miljö är nyckeln till att ge effektivt psykologiskt stöd till dem och mammorna.

– Efter det kan vi börja arbeta med traumat och med konsekvenser av det som de upplevt.

För kvinnor som flyttar från det skyddade boendet, till exempel efter att ha hittat ett eget boende, fortsätter Lara Foundation att ge individuell rådgivning och psykologiskt stöd. Många av dem håller kontakten med organisationen och fortsätter att besöka kontoret för rådgivning.

Att bryta cirkeln av våld och kontroll

Många av kvinnorna som söker stöd bär ofta på djupa skuldkänslor och osäkerhet – ett resultat av deras förövares kontroll. Det är vanligt att förövare isolerar personen som utsätts för våld från familj och vänner, vilket gör att många överlevande blir socialt isolerade och har svårt att interagera med andra.

– Det är alltid samma; en cirkel av våld och kontroll där kvinnor isoleras från allt och alla, säger Grozdana.

För Grozdana och hennes kollegor är en nyckelaspekt i deras arbete att hjälpa överlevare att bygga upp sitt självförtroende igen.

– De är tysta och tillbakadragna för att de har gått igenom en process där förövaren i princip lägger all skuld på dem. Så de kämpar med mycket skuldkänslor och granskar först sig själva för att se om det är något fel på dem, förklarar Grozdana.

Enligt henne kan processen att hjälpa överlevare att få tillbaka självförtroende ta mycket tid, tålamod och uppmuntran. Men med tiden syns en tydlig förändring i deras beteende och hur de uppträder – till exempel med nyfunnet självförtroende i sättet de talar och till och med ett leende.

– Det finns faktiska fysiska förändringar som man kan se i processen, säger Grozdana.

“Att se förändringen och framstegen är väldigt fint”

För Grozdana kan arbetet med kvinnor som utsatts för våld vara både utmanande och tillfredsställande.

– Jag skulle ljuga om jag skulle säga att alla dagar är fina och vackra när jag gör det här, för det är de inte, säger hon. Det här arbetet kräver mycket empati och väcker mycket känslor. Så det är tufft. Men att se förändringen, framstegen, det är väldigt fint.

Att arbeta som psykolog med kvinnor som utsatts för våld har också tvingat Grozdana att ibland sänka sina förväntningar på resultatet av sina insatser. Hon har lärt sig att acceptera och stödja överlevernas personliga resor och komplexa, mångfacetterade beslut – även om någon till exempel skulle välja att gå tillbaka till sin förövare.

– Detta är någonting som vi måste respektera, eftersom processen är mycket svår och detta kanske är en del av personens individuella process, säger hon.

– Vi måste helt enkelt ge kvinnorna den tid de behöver och vänta tills de är redo att säga ’Jag lämnar för alltid’. Vi måste också fortsätta att erbjuda stöd under den tiden. Det kräver mycket tålamod och ibland sänkta förväntningar. Trots allt tror jag att vi gör något rätt.

Stöd världens kvinnorättskämpar

När du blir månadsgivare är du med och stöttar det internationella arbetet för alla flickors och kvinnors rätt till självbestämmande och ett liv utan våld. Med din hjälp kan vi och våra partnerorganisationer ge kvinnor som utsatts:

» Juridiskt stöd och kunskap om sina rättigheter

» Skydd och psykologiskt stöd
» Yrkesutbildning och möjlighet att försörja sig

Bli månadsgivare

Fler artiklar