Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinnors deltagande och representation

Margaret Bouibo delar ut böcker under en workshop. Foto: Wolobah Sali

Runt om i världen är kvinnor underrepresenterade i politiskt och ekonomiskt beslutsfattande, i fredsprocesser och i den offentliga debatten. Detta undergräver demokratin och kränker kvinnors mänskliga rättigheter. Det är därför vi samarbetar med våra partners för att kräva kvinnors fullständiga, effektiva och lika deltagande i samhället. Kvinnors röster ska höras och respekteras – överallt.
Ekaterine Gamakharia från Kvinna till Kvinnas partnerorganisation Fund Sukhumi i Georgien. Foto: Fund Sukhumi

Kvinnors deltagande i dag

Kvinnor utgör hälften av världens befolkning. Men i nästan alla länder är de underrepresenterade i samhällets maktpositioner:

  • I genomsnitt har kvinnor över hela världen bara 26 % av platserna i de nationella parlamenten. I de regioner där våra partnerorganisationer verkar, varierar siffran från 61 % i Rwanda till bara 3,1 % i Libanon.
  • Fyra av fem företag världen över leds av en manlig vd.
  • Sedan 1990-talet har endast cirka 1 av 10 fredsförhandlare varit en kvinna.

Kvinnors deltagande i civilsamhället

För att vara med och förändra sina samhällen vänder sig många kvinnor i stället till det civila samhället – de gör sina röster hörda utanför de strukturer som ofta diskriminerar kvinnor. Sedan ett drygt decennium pågår dock en oroande utveckling där utrymmet för det civila samhället krymper och demokratin backar på många platser i världen. Detta drabbar kvinnorättsaktivister särskilt hårt då det ofta är den enda möjligheten för dem att påverka samhället.

Varför är deltagande och representation viktigt?

Att se till att kvinnor kan delta i samhället på lika villkor som män, är först och främst en fråga om mänskliga rättigheter. Det handlar om yttrandefrihet och föreningsfrihet, om demokratiska värderingar.

Att kvinnor får ökat inflytande och makt i samhället leder också till:

  • Minskat våld: den ojämna fördelningen av makt, resurser och möjligheter är en grundorsak till mäns våld mot kvinnor. Med mer jämställdhet minskar risken för våld mot kvinnor (källa: Kathryn L Falb, Jeannie Annan, Jhumka Gupta).
  • Hållbar fred: När kvinnor deltar i fredsprocesser ökar chanserna för att få till fredsavtal, och chanserna att freden håller över tid (källa: UN Women).
  • Minskade väpnade konflikter: mer jämställda samhällen är mer fredliga samhällen (källa: World Bank).
  • Ekonomiskt och socialt hållbara samhällen: fler kvinnliga beslutsfattare leder till att samhällen investerar mer i sjukvård, utbildning och andra sociala frågor (källa: Catherine Bolzendahl).

 

Läs mer om Margaret »
Margaret Bouibo. Foto: Wolobah Sali

”Kvinnor ska delta i politiken”

Det var 2017 som Margaret gick med i en nyetablerad kvinnogrupp i samhället, organiserad av Kvinna till Kvinnas liberianska partnerorganisation LIWEN. Efter det tog det inte lång tid innan Margaret bestämde sig för att ta en aktiv roll i ett kvinnoforum.

– När jag deltog i deras workshop fick jag veta att vi som kvinnor har rättigheter, att vi ska ta del av politik och delta i samhällsledarskap, att det inte bara var för männen, säger hon.

 

Läs mer om Margaret »

Vad vi och våra partnerorganisationer gör

Kvinna till Kvinnas partners arbetar med att utmana traditionella värderingar som håller kvinnor tillbaka. De utmanar maktstrukturer och arbetar för en jämställd fördelning av barnomsorg och hushållsarbete. Mindre oavlönat hushållsarbete ger mer tid att engagera sig i politik och samhällsdebatten.

När en kvinna har beslutat att gå in i politiken kan Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer erbjuda sin ledarskapsutbildning och kompetensutveckling. De uppmuntrar också kvinnor att vara aktiva i det civila samhället, som ett sätt att få erfarenheter som senare kan vara användbara i en politisk karriär.

Att främja könskvotering är också en del av vissa partners arbete. Kvoter kan vara ett effektivt sätt att nå lika representation, eftersom de kompenserar för den strukturella ojämlikhet som kvinnor står inför.

Tyvärr fortsätter kvinnor att möta hinder även efter att de har valts till beslutsfattande positioner. Många utsätts regelbundet för hot, förtal och övergrepp. Deras idéer respekteras ofta mindre än deras manliga motsvarigheter.

Våra partners strävar efter att ändra detta, för att säkerställa att deras deltagande inte bara är lika utan också meningsfullt.

Läs mer om vårt arbete

Följ kampen för kvinnors rättigheter

Ta del av nyheter, intervjuer, event och fakta om kvinnors rättigheter – signa upp dig på Kvinna till Kvinnas nyhetsbrev!

Jag samtycker till att mina uppgifter behandlas och lagras i enlighet med GDPR. Läs mer om vår hantering av personuppgifter
Uppdaterad eller granskad 7 march 2024