Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Förlossningsvåldet i Gaza: en kris som påverkar kvinnors hälsa

Israels pågående attacker mot Gaza har lett till en förödande form av våld mot kvinnor som sker i det tysta – förlossningsvåldet. Nu belyser Kvinna till Kvinna vilka utmaningar som gravida, nyförlösta och ammande kvinnor i Gaza står inför och de allvarliga hälsokonsekvenser de drabbas av.

Sedan krigets början har tiotusentals människor dödats. Samtidigt som 1,7 miljoner människor befinner sig på flykt i Gaza beräknas ungefär 180 kvinnor att föda varje dag och utsätts för stora hälsorisker då de tvingas genomgå förlossningar under mycket svåra förhållanden.

Antalet missfall har ökat med 300 procent

Israels urskillningslösa attacker mot Gaza får förödande konsekvenser på kvinnors reproduktiva hälsa. Attackerna mot de olika sjukhusen har gjort att tillgången till nödvändig prenatal vård begränsats avsevärt, och rapporter visar att antalet missfall har ökat med 300 procent. Bristen på resurser som hygienprodukter, rent vatten och medicinska förnödenheter förvärrar situationen ytterligare.

Gaza hade tidigare 36 sjukhus, men enligt WHO har 84 procent av alla vårdinrättningar förstörts inklusive BB:n. Endast två sjukhus erbjuder förlossningsavdelning och mödravård i dagsläget. Det räcker inte för de drygt 5 500 kvinnor som kommer att föda inom den närmaste månaden.

– Jag har tvingats fly och bor i ett tält på gatan. Jag är i nionde månaden och det är min förstfödda. Men jag vill inte föda eftersom jag inte kan möta mitt barns grundläggande behov, som kläder och en ren plats. Jag hoppas kunna hitta en säker plats för mitt barn så att jag kan skydda honom från kylan.

Det berättar Hala*, en av kvinnorna som Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer talat med. Gravida och nyförlösta kvinnor kämpar med brist på mat och rent vatten, och har ytterst svårt att sköta både sin egen och sina nyföddas hygien.

Kejsarsnitt utan bedövning

Hälsoriskerna fortsätter även efter förlossningen då smärtlindring vid kejsarsnitt ofta saknas och engångsmaterial måste återanvändas på sjukhusen. Blöjor, kläder, vaccin, mediciner och mjölkersättning saknas eller har blivit jättedyra.

– Jag förlöstes med kejsarsnitt och det var mycket svårt. Jag var inte sövd under förlossningen och hade otroligt ont av alla nålar och stygn. Jag blev sjuk efteråt och blev inlagd på sjukhuset igen. Jag säljer också konservmaten jag får som nödhjälp för att kunna köpa blöjor och mjölkersättning till mitt barn, säger Salma*.

Ammande kvinnor får inte tillräckligt med mat och vatten för att producera den bröstmjölk som behövs. Bristen på hygienprodukter och rent vatten gör att sjukdomar och infektioner ökar bland kvinnor och barn i Gaza. Blockaden och bristen på resurser har lett till utbredd undernäring, särskilt bland ammande kvinnor och barn. Undernäring försvagar även immunförsvaret och ökar risken för sjukdomar. Situationen förvärras nu ytterligare av Israels militära operation mot Rafah och att gränsövergången mot Egypten, där stora delar av nödhjälpen kommit in, har stängts.

Den psykologiska terrorn

Samtidigt påverkas nästan alla kvinnor och barn oerhört negativt av den stress och trauma som konflikten utlöst. Detta har lett till en ökning av ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom.

– Jag känner rädsla, ångest och smärta hela tiden. Jag fick fly när jag var gravid i nionde månaden. Jag kan inte beskriva hur det känns. Mitt liv har blivit ett helvete, säger Maryam*.

Lokala kvinnorättsorganisationer finns på plats

Lokala kvinnorättsorganisationer på Gazaremsan arbetar för att fylla gapet av bristande resurser genom att erbjuda stöd och psykosocial stöttning till kvinnor och barn. De delar även ut förnödenheter som filtar, blöjor och sanitetsprodukter.

Långsiktig finansiering och stöd för sexuell och reproduktiva hälsa och rättigheter är avgörande för kvinnor och barn i Gaza, samt genomförandet av agendan för kvinnor, fred och säkerhet för att skydda kvinnor från förlossningsvåldet. Men framför allt krävs en omedelbar och permanent vapenvila för att våldet ska upphöra och en långsiktig politisk lösning för att komma åt grundorsakerna till konflikten.

*Hala, Salma och Maryam heter egentligen något annat.

Vad är förlossningsvåld?

Förlossningsvåld eller obstetriskt våld avser den skada och misshandel som kvinnor upplever under graviditet, förlossning och den efterföljande tiden som har allvarliga konsekvenser för kvinnors hälsa. I Gaza förvärras detta våld av det pågående kriget som drastiskt påverkar tillgången till reproduktiv hälsa och rättigheter.

Kvinnors och flickors situation i Gaza

De humanitära behoven är enorma och våra partnerorganisationer på plats vittnar om att läget är katastrofalt.

Just nu riktar vi stöd från vår katastroffond till Gaza – ge en gåva i dag »

Lästips