Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Fruktansvärd situation för kvinnor och flickor i Gaza

Sedan Israels motangrepp är situationen för kvinnor och flickor i Gaza fruktansvärd. Kvinnor på flykt löper en särskild risk att utsättas för ökat våld. Vi fortsätter att uppmana till omedelbart eldupphör.

Kvinna i Gaza, 10 oktober, 2023. Foto: Mohammed Zaanoun/Activestills
Kvinna i Gaza, 10 oktober, 2023. Foto: Mohammed Zaanoun/Activestills

Tidigt den 7 oktober meddelade Hamas, som styr Gaza sedan 2007, att man inlett en militär operation mot Israel där de bland annat tog närmare 200 personer som gisslan. De sköt tusentals raketer mot israeliska städer och dödade flera hundra civila som deltog på en musikfestival nära Gazaremsan. Detta besvarades av Israel genom flygangrepp och en eskalering av den redan befintliga blockaden mot Gaza, vilket innebär att de stoppade eltillförseln, mat, bränsle och medicinska förnödenheter från att komma in.

Attackerna från Israel har fortsatt och de har även uppmanat befolkningen i Gaza att fly från norra delen. Området är dock mycket litet, ungefär fyra gånger en mil, sett till de drygt två miljoner civila som är instängda där. Tusentals människor har dödats hittills i upptrappningen av konflikten.

Den 18 oktober stod många hjälporganisationer redo med hjälp på den egyptiska sidan av gränsövergången Rafah mellan Gaza och Egypten. Egypten bekräftade den 18 oktober att de öppnar gränsen den 20 oktober och Israel går med på att släppa in 20 lastbilar med nödhjälp. Kvinnor och flickor är i akut behov av det mest grundläggande som mat, vatten, tak över huvudet, hygienprodukter och mediciner.

Kvinna till Kvinna har uppmanat till omedelbart eldupphör och att snarast erbjuda skydd och hjälp för de civila som drabbats. Att medvetet rikta in sig på civila och utföra attacker som dödar eller skadar civila är krigsförbrytelser och ett brott mot folkrätten. Läs våra uttalanden i sin helhet på vårt pressrum »

Partnerorganisationer finns på plats i Gaza

I en region som är starkt påverkad av långvariga konflikter arbetar våra partnerorganisationer med att stärka kvinnors rättigheter, förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, erbjuda psykosocialt stöd till kvinnor och flickor samt stärka kvinnors ekonomiska egenmakt och deras deltagande i samhället.

De jobbar vanligtvis långsiktigt men har möjlighet att snabbt ställa om för att rädda liv, evakuera, skydda rättigheter och återuppbygga samhällen. Sedan kriget mellan Israel och Hamas bröt ut är de, precis som alla andra, på flykt inom Gaza.

– Vi är inte okej, Gaza är förtvivlat och förstört. Ljuden runt oss är fruktansvärda och bomber faller överallt, det går bara att se rök och ruiner. Israel har stoppat alla livsförnödenheter, vatten, elektricitet, medicin och mat. Vi vet inte om vi lever imorgon, skriver en av våra partnerorganisationer på plats.

Under de senaste dagarna har två av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer förlorat kollegor i attackerna mot Gaza.

Kvinnor på flykt

Kvinnor har mindre resurser och är samtidigt ofta ansvariga för familjens barn och gamla. Det är därför svårare för dem att evakuera eller söka skydd i de FN-byggnader som eventuellt finns kvar. I Gaza finns dessutom inga skyddsrum för civila.

Generellt löper kvinnor på flykt särskild risk att utsättas för olika typer av våld och övergrepp. I konflikt är det inte ovanligt att sexuellt våld används som ett vapen. Detta är något som Kvinna till Kvinna sett i flera konflikter och krig där vi har verksamhet.

Väg framåt

Omvärlden måste använda alla sina diplomatiska medel för att få till omedelbar vapenvila för att få stopp på våldet och säkerställa att humanitär hjälp kan nå fram till behövande. Kvinna till Kvinna är i kontakt med Sveriges utrikesdepartement för att informera om situationen och behovet av eldupphör och humanitärt stöd. Långsiktigt måste krigsförbrytare identifieras och ställas till svars och den 75 år långa konflikten måste få ett slut.

De humanitära behoven är enorma

Den våldsamma händelseutvecklingen i Gaza har resulterat i att tusentals civila fått sätta livet till. Våra partnerorganisationer på plats vittnar om att läget är katastrofalt.

 

Så kan du stötta »