Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Vad är SRHR?

SRHR (förkortning av Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) är så mycket mer än bara abort även om aborträtten ofta står i fokus, speciellt i tider som nu när den är hotad i flera länder. SRHR handlar också om gynekologisk hälsovård, mödravård, vård av nyfödda, tillgång till preventivmedel och sexualundervisning och att kunna ha sex utan rädsla för sjukdomar, tvång eller våld.

SRHR Foto: Bertin Mugobe
SRHR Foto: Bertin Mugobe

SRHR finns också med i de globala målen – Agenda 2030. Dels i mål 3 (hälsa och välbefinnande) dels i mål fem (jämställdhet). I SRHR ingår även rätten att själv få bestämma över sin egen sexualitet; när, var, hur och med vem du vill ha sex, att också fritt få definiera sin egen sexualitet, inklusive sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Helt enkelt rätten att få bestämma över sin egen kropp.

Reproduktiva rättigheter är att själv få avgöra när, och om, man ska ha barn. Reproduktiv hälsa är att få vara gravid och föda barn utan att riskera livslånga skador och sitt eget liv. Tonårsgraviditeter är idag den främsta dödsorsaken för flickor och unga kvinnor i världen.

Förbjudet i Sverige till 1930-talet

I Sverige var preventivmedel förbjudet fram till slutet av 1930-talet och i flera andra europeiska länder satte framför allt religiösa krafter stopp för försäljning och information om preventivmedel långt in i våra dagar. Som tur är ser det annorlunda ut idag.

Sverige brukar ibland förvånande nog pekas ut som ett land som har restriktioner på preventivmedel eftersom till exempel p-piller kräver läkarbesök, recept och dessutom inte är gratis vilket de är i många andra länder.

Skambelagt med preventivmedel

På papperet är tillgången till preventivmedel god i världen men verkligheten är en annan. Det kan vara svårt eller skambelagt att försöka få tag i preventivmedel eller ens få information om dem. Ogifta kvinnor som efterfrågar preventivmedel får rykte om sig att vara lösaktiga och omoraliska. I flera av världens utvecklingsländer vet därför inte kvinnor och flickor hur de enkelt kan skydda sig mot oönskad graviditet. Kurser i familjeplanering och barnbegränsning är ofta bara till för kärnfamiljer som redan har flera barn. Ogifta kvinnor och flickor förväntas inte ha sex alls.

Utbildad personal inom mödrahälsovård är en bristvara i många länder och kvinnor får varken vård för gynekologiska sjukdomar, när de är gravida, under eller efter förlossningen. Under tider av krig och konflikt blir situationen ännu värre för till exempel gravida. Vi har tidigare rapporterat om hur kvinnor på flykt, nu senast i Idlib-provinsen i nordvästra Syrien, får missfall när de tvingas fly.

Stigmat över mens

Till SRHR hör också det stigma som kvinnor och flickor utsätts för i många länder när de har mens. I till exempel vissa länder i Afrika där vi jobbar, så finns det varken tillräckligt med mensskydd eller ens toaletter för flickor i skolorna. Det leder till att många tjejer helt enkelt stannar hemma när de har mens och därför halkar efter i skolan.

Att få ha sex när och med vem man vill, är ouppnåeligt för många flickor och kvinnor i världen. Förutom sexuella övergrepp och våldtäkter så är tvångsäktenskap, barnäktenskap och så kallade brudkidnappningar starkt bidragande orsaker till att flickor och kvinnor inte får bestämma själva över sin kropp och sexualitet.

Risken att få en sjukdom när man har sex är också högre i vissa delar av världen. Vissa sexuellt överförbara sjukdomar kan obehandlade ge sterilitet och andra är dödliga utan medicinering, som HIV/AIDS. Kunskapen om hur man kan skydda sig mot HIV/AIDS blir allt bättre även i fattiga länder, men många felaktiga föreställningar om hur viruset sprids lever kvar, vilket bland annat leder till att kvinnor som infekterats fortfarande överför smittan till sina nyfödda barn.

Att kvinnor och flickor får sin sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter tillgodosedda menar Kvinna till Kvinna är grundläggande för att kvinnor ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor som männen.

Läs berättelser