Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Tvångsäktenskap och barnäktenskap

Foto: Christopher Herwig

Tvångsäktenskap och barnäktenskap sker över hela världen, i alla kulturer, och får fruktansvärda konsekvenser. Inte minst att flickor förlorar makten över sina egna liv. Risken för barnäktenskap ökar vid krig och konflikt, och varje dag tvingas över 30 000 av världens flickor att gifta sig. Det blir 23 i minuten och 12 miljoner på ett år.

Vanliga frågor om tvångsäktenskap och barnäktenskap

 • Vad är tvångsäktenskap?

  Tvångsäktenskap är ett äktenskap mot någons vilja.

 • Vad är barnäktenskap?

  Barnäktenskap är ett äktenskap där minst en av de inblandade är under 18 år. Alla barnäktenskap är en form av tvångsäktenskap eftersom ett barn under 18 år inte kan uttrycka sitt fulla, fria och informerade samtycke.

 • Varför måste vi avskaffa tvångsäktenskap och barnäktenskap?

  Dessa äktenskap har många fruktansvärda konsekvenser och nekar flickor rätten att bestämma över sin framtid. I mål 5.3 i FN:s utvecklingsmål (Agenda 2030) framgår att tvångsäktenskap och barnäktenskap ska betraktas som en skadlig sedvänja som ska avskaffas. Och i barnkonventionen framgår det att staterna ska vidta alla åtgärder för att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa.

 • Vem är ett barn?

  Enligt barnkonventionen är alla under 18 år barn.

 • Hur många flickor tvingas in i barnäktenskap varje år?

  Enligt UNICEF uppgår siffran till 12 miljoner flickor per år.

 • Ska inte länder få bestämma själva när barn får gifta sig?

  Mänskliga rättigheter ska vara globala. Alla länder, förutom USA, har undertecknat barnkonventionen och har där med sagt att de kommer att följa dess riktlinjer och skydda alla medborgare under 18 år. FN:s kommitté för avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW-kommittén) har i allmänna rekommendationer tydliggjort att minimiålder för äktenskap ska vara 18 år och inte bör vara tillåtet förrän personen har uppnått full mognad och rättshandlingsförmåga.

 • Kan barn gifta sig av fri vilja?

  Ordet tvång kan låta hårt, men speglar faktumet att inga personer ska ingå i äktenskap innan 18 års ålder. Barnäktenskap anses av såväl barnrättskommittén som CEDAW-kommittén vara en form av tvångsäktenskap eftersom en eller båda parter inte har uttryckt sitt fulla, fria och informerade samtycke.

 • Var sker tvångsäktenskap och barnäktenskap?

  Tvångsäktenskap och barnäktenskap sker i hela världen och i alla kulturer. Det är dock mer vanligt med barnäktenskap i låg- och medelinkomstländer, då fattigdom är en av de största bidragande faktorerna. Läs gärna vår artikel ”Var är barnäktenskap tillåtet?”.

Barnäktenskap är ett brott mot de mänskliga rättigheterna

Alla barn har rätt till hälsa, utbildning och skydd från alla typer av våld och övergrepp. Barnäktenskap strider mot FN:s barnkonvention och är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Konsekvenserna är allvarliga: flickor tas ur skolan, riskerar att bli gravida när de fortfarande är barn och riskerar också att utsättas för våld.

Källor: FN och  UNICEF

Del av sexuellt våld i krig och konflikt

Risken för tvångsäktenskap och barnäktenskap ökar i kontexter där väpnade konflikter och oroligheter råder. Det beror bland annat på på att det är svårt för föräldrar att försörja sina barn. Då kan barnäktenskap ses som enda utvägen för att överleva.

I vissa konfliktområden gifter föräldrar också bort sina döttrar för att skydda dem från att bli bortrövade och utsatta från sexuellt våld av soldater. När IS ockuperade stora delar av Irak vittnade föräldrar om hur de gifte bort sina döttrar, ibland redan vid 12-årsålder för att säkerställa att de inte skulle bli bortrövade av IS-krigare.

Konsekvenser av barnäktenskap

Våld: flickor i barnäktenskap löper en mycket större risk att utsättas för våld, vilket ofta grundar sig i deras utsatta beroendeställning.

Död: graviditetsrelaterade komplikationer är den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15 och 19 år. Barnäktenskap medför ofta tidiga och täta födslar som flickornas kroppar inte är redo för. Dessutom löper en flicka under 15 år fem gånger högre risk att dö i barnsäng jämfört med en kvinna över 20 år.

Avbruten skolgång: flickor i barnäktenskap tvingas ofta avbryta sin utbildning, vilket försvårar möjligheterna till arbete och ekonomisk självständighet.

Visste du att:

0 M
av världens kvinnor tvingades gifta sig innan de fyllt 18
0 av 5
flickor i världen tvingas gifta sig innan de fyllt 18
0 M
flickor tvingas in i äktenskap varje år

Nu är barnäktenskap förbjudet på Västbanken

År 2019 beslutade den palestinska myndigheten beslutade 2019 att förbjuda äktenskap för alla under 18 år. En stor seger för landets kvinnorättsorganisationer som kämpat hårt för detta! Läs mer i intervjun med Sama Aweidah, generalsekreterare för Kvinna till Kvinnas partnerorganisation Women’s Studies Centre

 

Läs intervjun »

Lagar mot tvångsäktenskap och barnäktenskap i Sverige

 • Redan 1915 blev det olagligt för pojkar/män under 21 år och flickor under 18 år att gifta sig.
 • Från och med den 1 juli 2014 är det straffbart att tvinga någon att gifta sig mot sin vilja och det är även olagligt att lura någon att resa utomlands i syfte att hen ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande.
 • Sedan 1 januari 2019 erkänner Sverige inte äktenskap som ingåtts utomlands om någon av de inblandade varit under 18 år när giftermålet skedde.

Källor: Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 18 och Nationellt centrum för kvinnofrid

I behov av akut hjälp?

Kvinna till Kvinna arbetar inte med att ge akut assistans till flickor och kvinnor som riskerar att tvingas in i tvångsäktenskap eller barnäktenskap i Sverige eller på annan ort.

Misstänker du att någon i din närhet är i riskzonen? I akuta fall, kontakta polisen genom att ringa 112. Eller ring Kvinnofridslinjen på 020- 50 50 50.

Exempel på övriga kontakter som kan erbjuda hjälp:

Du kan också kontakta din lokala kvinno- eller tjejjour.

Uppdaterad eller granskad 13 november 2023
Publicerad 23 april 2019