Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Var är barnäktenskap tillåtet?

Alla världens länder (utom USA) har undertecknat barnkonventionen. Med det har länder åtagit sig ansvaret att skydda samtliga invånare under 18 år. Majoriteten av världens länder har en minimiålder på 18 år för giftermål, men en nästan lika stor mängd har även undantag från dessa lagar. Exempel är på grund av graviditet och andra sociala normer.

Var får barn gifta sig?

Platser där ingen minimiålder existerar

Exempel på platser där det, med alla inräknade anledningar, inte finns någon minimiålder för barnäktenskap:

 • USA (varierar från delstat till delstat)
 • Grekland
 • Sydafrika
 • Frankrike

Platser där 14-åringar får gifta sig

Exempel på platser där 14-åringar får gifta sig, antingen fritt eller av sociala eller juridiska anledningar:

 • Colombia
 • Mexico (varierar beroende på kön)

Platser där 15-åringar får gifta sig

Exempel på platser där 15-åringar får gifta sig, antingen fritt eller av sociala eller juridiska anledningar:

 • Spanien (varierar beroende på kön)
 • Irak
 • Iran (varierar beroende på kön)
 • Italien (varierar beroende på kön)
 • Angola (varierar beroende på kön)
 • Saudiarabien

Platser där 16-åringar får gifta sig

Exempel på platser där 16-åringar får gifta sig, antingen fritt eller av sociala eller juridiska anledningar:

 • Australien
 • Ryssland
 • Kanada
 • Storbritannien (Skottland, Wales och Nordirland)
 • Brasilien

Källa: World Policy Center 2019