Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Barnäktenskap – ett världshot

Barnäktenskapen i världen minskar, men vi måste öka takten. Om inte så kommer 150 miljoner flickor ha tvingats in i äktenskap innan år 2030. Det är 23 i minuten – hur många har gifts bort innan du läst klart?

Barnäktenskap är en del av en destruktiv dominoeffekt. Den främsta orsaken till barnäktenskap är fattigdom. De flesta flickor som tvingas gifta sig kommer från en fattig bakgrund med bristande sociala skyddsnät och där många föräldrar inte ser någon annan lösning för att ge sin dotter, vad de upplever är, en trygg framtid.  

Barnäktenskap speglar även en patriarkal vilja att kontrollera kvinnors liv och framtid. En önskan om att ta makten över våra kroppar, sexualitet och livsval. Denna konservativa syn återfinns i hela världen, och ger sig uttryck på många olika sätt. Från abortmotstånd till barn som tvingas gifta sig.  

Våld

Flickor i barnäktenskap löper en mycket större risk att utsättas för våld, vilket ofta grundar sig i deras utsatta beroendeställning. Flickor som gifts bort innan 15 års ålder löper 50 procent större risk att utsätts våld eller sexuellt våld av en partner. 

Liv och död

Graviditetsrelaterade komplikationer är den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15 och 19 år. Barnäktenskap medför ofta tidiga och täta födslar som flickornas kroppar inte är redo för. Barn till mödrar under 20 år har 50 procent större risk att dö under de första veckorna. 

Krig och konflikt

Våldet mot kvinnor ökar vid krig och konflikt, och barnäktenskap är inget undantag. Många gånger beror detta på att familjer förlorat sin inkomstkälla och på bristen på sociala skyddsnät. Genom att en dotter gifts bort lättas ekonomin, det blir en mun mindre att mätta (då många lever under svältförhållanden) och den manliga partnern kan ses som ett skydd från våld och övergrepp.

I barnäktenskap är dock risken för våld och sexuellt våld i hemmet avsevärt mycket högre. 

Utbildning är ett skydd

Flickor i barnäktenskap tvingas ofta avbryta sin utbildning, vilket försvårar möjligheterna till arbete och ekonomisk självständighet. För en flicka utan utbildning är risken tre gånger så stor att hon tvingas gifta sig innan hon fyllt 18, jämfört med flickor som får gå i skolan.