Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Aborträtt

Säker abort är en mänsklig rättighet

Möjligheten till säker abort är en mänsklig rättighet eftersom alla människor har rätt att bestämma över sin egen kropp. Alla har också rätt att bestämma hur, när och hur många barn de vill ha. Aborträtten knyter också an till flera andra rättigheter som rätten till hälsa, jämställdhet, integritet, privatliv och rätten att leva ett liv fritt från våld och diskriminering. 

När abort förbjuds i ett land betyder inte det att antalet aborter på något sätt minskar. Alla studier som gjorts visar att antalet aborter är ungefär detsamma som innan, bara att de istället oftare sker med osäkra och farliga metoder som leder till infektioner, sterilitet och död. WHO uppskattar att det totalt sker drygt 55 miljoner aborter årligen i världen. Av dessa är cirka 25 miljoner osäkra aborter, vilket resulterar i att ungefär 23 000 kvinnor och flickor dör varje år. 

 

Vad är en osäker abort?

En osäker abort är en abort som sker utan utbildad personal eller i en miljö där de medicinska förutsättningarna inte är tillräckligt bra. Aborter kan vara mer och mindre osäkra. Mindre osäkra är när aborter görs med gamla metoder som att skrapa bort fostret eller ta tabletter utan att få råd och medicinsk hjälp. Mer osäkra, och ibland rent livsfarliga aborter, sker genom att till exempel dricka frätande ämnen eller traditionella hopkok.

Källa: WHO

Krig och konflikt påverkar aborträtten

Som många andra delar av kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, påverkas även tillgången till säkra aborter av konflikter. Bristen på vård leder till fler osäkra aborter. Sexuellt våld i krig och konflikt, där till exempel våldtäkt ibland används som vapen, leder inte bara till psykiska och fysiska trauman för de utsatta kvinnorna utan också till oplanerade graviditeter. Konflikter förstärker också ofta patriarkala strukturer, där kvinnors rätt till självbestämmande kränks. Det påverkar också möjligheterna till att göra säkra aborter. 

Källa: FNs befolkningsfond 

Visste du att

0%
av alla aborter är osäkra aborter
0av 4
aborter i Afrika är osäkra aborter
0M
miljoner kvinnor fick vårdas akut på sjukhus 2019, som ett resultat av osäkra aborter

Lär dig mer