Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Aborträtt

Säker abort är en mänsklig rättighet

Möjligheten till säker abort är en mänsklig rättighet eftersom alla människor har rätt att bestämma över sin egen kropp. Alla har också rätt att bestämma hur, när och hur många barn de vill ha. Aborträtten knyter också an till flera andra rättigheter som rätten till hälsa, jämställdhet, integritet, privatliv och rätten att leva ett liv fritt från våld och diskriminering. 

När abort förbjuds i ett land betyder inte det att antalet aborter på något sätt minskar. Alla studier som gjorts visar att antalet aborter är ungefär detsamma som innan, bara att de istället oftare sker med osäkra och farliga metoder som leder till infektioner, sterilitet och död.  WHO uppskattar att det totalt sker drygt 73 miljoner aborter årligen i världen. Av dessa är cirka 32 miljoner osäkra aborter. Globalt står osäkra aborter för mellan 4,7 och 13,2 procent av alla mödradödsfall

Vad är en osäker abort?

En osäker abort är en abort som sker utan utbildad personal eller i en miljö där de medicinska förutsättningarna inte är tillräckligt bra. Aborter kan vara mer och mindre osäkra. Mindre osäkra är när aborter görs med gamla metoder som att skrapa bort fostret eller ta tabletter utan att få råd och medicinsk hjälp. Mer osäkra, och ibland rent livsfarliga aborter, sker genom att till exempel dricka frätande ämnen eller traditionella hopkok.

Källa: WHO

Krig och konflikt påverkar aborträtten

Som många andra delar av kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, påverkas även tillgången till säkra aborter av konflikter. Bristen på vård leder till fler osäkra aborter. Sexuellt våld i krig och konflikt, där till exempel våldtäkt ibland används som vapen, leder inte bara till psykiska och fysiska trauman för de utsatta kvinnorna utan också till oplanerade graviditeter. Konflikter förstärker också ofta patriarkala strukturer, där kvinnors rätt till självbestämmande kränks. Det påverkar också möjligheterna till att göra säkra aborter. 

Läs mer om aborträtt i krig och konflikt »

Källa: FNs befolkningsfond 

Hur många länder förbjuder abort?

Rätten till säker abort är allt annat än självklar. Här listar vi länder där abort är helt förbjudet.

 

 

Läs var abort är helt förbjudet »

Aborträtt då och nu i världen

Fri abort i Sverige infördes år 1975 men vi var inte på något sätt först i världen. Det var Ryssland där kvinnor har haft fri abort sedan år 1920, alltså i mer än 100 år. Mexiko var det första landet i världen efter Ryssland som tillät abort, men bara efter våldtäkt (1931) och Polen gick ironiskt nog i täten på slutet av femtiotalet för fri abort i Europa. I dag har landet bland de strängaste abortlagarna i EU.

 

Läs om abort då och nu i världen »

Visste du att

0 %
av alla aborter är osäkra aborter
0 av 4
aborter i Afrika är osäkra aborter
0 M
miljoner kvinnor fick vårdas akut på sjukhus 2019, som ett resultat av osäkra aborter

Lär dig mer

Aborträtt i Sverige

Enligt svensk lag har alla kvinnor rätt till fri abort på förfrågan upp till vecka 18. Efter vecka 18fram till vecka 22, behövs tillstånd av Rättsliga rådet vid Socialstyrelsen för att få göra abort. Abortlagen i Sverige gäller alla som är gravida i Sverige, vilket innebär att du behöver varken vara medborgare eller bosatt i Sverige för att be om en abort. 

Källa: Sjukvårdsupplysningen

 

Läs mer om aborträtt i Sverige »
Foto: Matthew Kaplan

Vad händer med aborträtten i USA?

Det dokument som läckte från USA:s Högsta domstol i början av maj 2022 visade sig tyvärr stämma. Genom det historiska beslutet förlorar USA:s kvinnor den rätt till fri abort som de har haft i 49 år. Hittills har den berömda domen ”Roe mot Wade” garanterat abort för kvinnor över hela landet fram till 24:e veckan i graviditeten.

Läs mer om aborträtten i USA »

Jag vill stötta »
Olive och Gisele från vår partnerorganisation Rwanda Women's Network. Foto: Kvinna till Kvinna/Aline Niwenshuti

Stötta arbetet för kvinnors rättigheter

Vill du stoppa mäns våld och stötta kvinnor att kunna ta makten över sina liv? Tack vare ditt och andras stöd kan Kvinna till Kvinna fortsätta arbetet för jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Det finns olika sätt att bidra på och du väljer vad som passar dig bäst – var med och skapa förändring!

 

Jag vill stötta »
Uppdaterad eller granskad 15 januari 2024
Publicerad 22 april 2021