Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Abort är en mänsklig rättighet – inte minst i krig

Alla kvinnor ska ha möjlighet att göra en säker abort, inte minst de kvinnor som utsätts för sexuellt våld i krig.

Illustrerad bild på kvinna som håller i ett plakat med texten
Illustrerad bild på kvinna som håller i ett plakat med texten "Her body, her choice" samt Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff. Foto: Liza Simonsson

Sexuellt våld förekommer ofta i krig och konflikt. Våldet drabbar kvinnor hårt, inte sällan i form av oönskade graviditeter. De kvinnor som vill göra abort borde få hjälp med det, eftersom aborträtten är en mänsklig rättighet. Men så är inte alltid fallet. Ett tydligt exempel är kvinnors situation i samband med kriget i Ukraina.

– Ukrainska kvinnor som utsatts för sexuellt våld har flytt till Polen, men där får de ingen hjälp eftersom Polen har ett nästan totalt abortförbud. Detta trots att aborträtten är en mänsklig rättighet, säger Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare på Kvinna till Kvinna.

Våldtäkt som systematiskt vapen i krig

Att våldtäkt används som ett systematiskt vapen i krig är ett återkommande problem. Det skedde bland annat under krigen på Balkan, i Rwanda, i Demokratiska Republiken Kongo, och det kommer rapporter om att ryska styrkor använder systematiska våldtäkter som vapen mot den ukrainska befolkningen.

– Samtidigt har tillgången till säkra aborter i Ukraina i princip utraderats när sjukhus bombats och medicinsk personal tvingats på flykt, säger Petra Tötterman Andorff.

Sverige bör hjälpa till

Att abort är förbjudet i många länder är ett stort problem för kvinnor som blivit gravida i en krigssituation. Kvinna till Kvinna anser att Sverige ska hjälpa dem som blivit gravida till följd av sexuellt våld i krig.

– När det gäller kriget i Ukraina så borde Sveriges regering erbjuda alla ukrainare som behöver abort både transport och medicinsk hjälp för att genomföra abort i Sverige, säger Petra Tötterman Andorff.

Polen är ett av de länder med mycket strikt lagstiftning kring abort. De ukrainska kvinnor som flyr dit möts i princip av ett abortförbud. Det råder dessutom brist på akuta p-piller vilket tvingar ukrainska kvinnor att genomgå oönskade graviditeter. En del genomför mycket riskfyllda aborter på egen hand.

Viktigt att kvinnor får information

Svensk abortlag ger fri tillgång till abort oavsett nationalitet. Karolinska Universitetssjukhuset har erbjudit sig hjälpa flyktingar från Ukraina att göra abort, men har också påpekat att ukrainska kvinnor inte vet om detta. Dessutom har kvinnorna svårt att ta sig till Sverige.

– Sveriges regering måste säkerställa att information om denna möjlighet når de kvinnor som är i nöd, och hjälpa till med transport, säger Petra Tötterman Andorff.

Säker abort är en mänsklig rättighet

Möjligheten till säker abort är en mänsklig rättighet. Alla människor har rätt att bestämma över sin egen kropp. Alla har också rätt att bestämma hur, när och hur många barn de vill ha.

– Aborträtten knyter an till flera andra rättigheter som rätten till hälsa, jämställdhet, integritet, privatliv och rätten att leva ett liv fritt från våld och diskriminering, säger Petra Tötterman Andorff.

Läs mer om aborträtten