Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Aborträtt då och nu i världen

Det är ovärdigt att kvinnor och flickor runt om i världen inte ska kunna få tillgång till lagliga och säkra aborter i dag när de medicinska förutsättningarna finns.

Demonstration i samband med Fourth of July i USA. Foto: Matthew Kaplan Photography
Demonstration i samband med Fourth of July i USA. Foto: Matthew Kaplan Photography

Fri abort i Sverige infördes 1975, men vi var inte på något sätt först i världen. Det var Ryssland där kvinnor har haft fri abort sedan 1920, alltså i mer än 100 år (!) Mexiko var det första landet i världen efter Ryssland som tillät abort, men bara efter våldtäkt (1931) och Polen gick ironiskt nog i täten på slutet av femtiotalet för fri abort i Europa. I dag har landet bland de strängaste abortlagarna i EU.

I dag är aborten fri i de flesta, men inte alla, europeiska länder. Även länderna som tidigare ingick i Sovjetunionen samt Kina, Australien och Kanada har fri abort, men i USA är aborträtten under attack. Trots att aborträtten möter motstånd på många platser i världen blev Frankrike det första landet i världen som skrev in rätten till abort i grundlagen, vilket skedde den 4 mars 2024.

Abortförbud leder till osäkra aborter

När abort förbjuds i ett land betyder inte det att antalet aborter på något sätt minskar. Alla studier som gjorts visar att antalet aborter är ungefär detsamma som innan, bara att de istället oftare sker med osäkra och farliga metoder som leder till infektioner, sterilitet och död. WHO uppskattar att det totalt sker drygt 73 miljoner aborter årligen i världen. Av dessa är cirka 32 miljoner osäkra aborter. Globalt står osäkra aborter för mellan 4,7 och 13,2 procent av alla mödradödsfall

Religionens inflytande

Aborter har alltid förekommit. Fenomenet beskrivs i historiska dokument från 1500 år före Kristus och framåt. Först när kristendomen sprids på allvar, runt år 300 efter Kristus, börjar aborter anses som omoraliska och blir också efter hand olagliga.  

Motstånd mot abort i dag kan fortfarande kopplas till religionens inflytande. De länder som har den allra mest restriktiva lagstiftningen finns i Syd- och Mellanamerika, vissa delar av Afrika, Mellanöstern och Sydostasien, men också länder som Polen och vissa stater i USA, som Alabama och Missouri, sällar sig till de som inte ens tillåter abort när kvinnan blivit gravid efter våldtäkt eller incest.  

Forskare har visat att inställningen till abort i Sydamerika, Afrika, Mellanöstern och Asien var relativt oproblematisk innan kolonialismen. Västvärlden införde sedan sina moraliska värderingar, ofta färgade av kristendomen, i sina kolonier och abortmotståndet har levt kvar efter att länderna blev självständiga 

Abort har praktiserats på olika sätt i tusentals år. Historiska metoder är ingen rolig läsning. Det är allt från att lyfta tungt, snöra åt midjan, äta örter, svampar eller olika slags gift, försöka föra upp olika vassa föremål i livmodern eller spruta in allt från rengöringsmedel till chilipeppar. I New York under 1800-talet var dödligheten efter osäkra aborter hela 30 procent.  Inte för inte har den klassiska ståltrådsgalgen, som förr användes till osäkra och livsfarliga abortingrepp, i dag blivit en symbol i USA för rätten till fri abort. 

Abort är en klassfråga

Abort blir också en klassfråga. Någorlunda säkra aborter är och har alltid varit möjligt i de flesta länder för kvinnor med pengar och rätt kontakter. Fattiga kvinnor är hänvisade till att försöka abortera sig själva eller söka hjälp hos tvivelaktiga abortörer under ofta ohygieniska förhållanden, vilket kan leda till svåra infektioner, sterilitet och i värsta fall döden. 

Det mest horribla exemplet i dag är El Salvador, där kvinnor som har fått missfall sent i graviditeten anklagas för försök till abort och fängslas i decennier.  

Det är djupt ovärdigt att kvinnor och flickor runt om i världen inte ska kunna få tillgång till lagliga och säkra aborter i dag när de medicinska förutsättningarna finns. Särskilt som att alla studier visar att aborterna sker i samma utsträckning ändå, vare sig de är tillåtna eller förbjudna, men att de istället blir osäkra och farligaSom är det nu så dör tusentals kvinnor i onödan och allt fler länder är på väg att strama åt sina abortlagar. 

Källor: WHO, Health and Human Rights Journal 

Lär dig mer om aborträtt och SRHR

Följ kampen för kvinnors rättigheter

Ta del av nyheter, intervjuer, event och fakta om kvinnors rättigheter – signa upp dig på Kvinna till Kvinnas nyhetsbrev!

Jag samtycker till att mina uppgifter behandlas och lagras i enlighet med GDPR. Läs mer om vår hantering av personuppgifter