Swisha en gåva till 90 18 003 Swish
Trial International, Bosnien-Hercegovina. Foto: Imrana Kapetanović

Om Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna finns för att ge kvinnor en röst. I världens krig och konflikter utsätts kvinnor för våld och övergrepp och världen är fortfarande långt ifrån jämställd. Vi ger kvinnor makt över sina egna liv och i samhället.

Kvinna till Kvinna bildades 1993 som en reaktion på våldet mot kvinnorna i kriget på Balkan. Sedan dess har mycket blivit bättre för kvinnor runt om i världen. Men livet för kvinnor på vissa platser har också blivit sämre. Mycket sämre. Därför finns vi på plats där det är som absolut tuffast att vara kvinna. Vi arbetar för att våldsutsatta kvinnor ska få hjälp och en bättre framtid. Vi arbetar för att stoppa sexuella övergrepp i skolor, skapa trygga platser längs flyktvägar och ge kvinnor förutsättningar att ta makten över sina egna liv.

En jämställd värld är möjlig

Kvinna till Kvinna synliggör kvinnors kamp för fred och mänskliga rättigheter. På platser där kvinnor förtrycks eller utsätts för våld arbetar vi tillsammans med de som modigt organiserar sig för ett slut på övergreppen. Vi gör det möjligt för unga flickor och kvinnor att ta steget vidare – i skolan, ut på arbetsmarknaden eller in i politiken. På så sätt får kvinnor möjlighet att ta makten över sina egna liv och att ta plats i samhället. Vi är övertygade om att jämställdhet leder till mer hållbara samhällen. Mer jämställdhet leder till starkare fred och demokrati.

Genom att stödja Kvinna till Kvinna kan du bidra till att:

 • fler kvinnor som flytt kan få en yrkesutbildning och kan försörja sig och sin familj.
 • flickor ska kunna känna sig trygga och inte riskera att utsättas för sexuella trakasserier eller våldtäkter i skolan.
 • kvinnor kan få rättshjälp så att de vågar anmäla våldtäkt och misshandel
 • kvinnor som utsatts för våld och övergrepp kan få bearbeta sina trauman och återfå sin tilltro till livet.

Allt detta är stora steg i länder där kvinnors rättigheter sällan respekteras.

Vi är en av världens främsta

Vi tror att en jämställd värld är möjlig. När vi samarbetar med kvinnorättsorganisationer är det alltid långsiktigt och lyhört. Vi kommer aldrig att berätta för kvinnorättförsvarare på några av de tuffaste platserna i världen vad lösningen är, det vet de bäst själva. Men vi kommer alltid att backa dem och fråga dem vad de behöver mest. På så sätt vet du att ditt stöd når fram.

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter världen över i 30 år. I dag är Kvinna till Kvinna en av världens främsta kvinnorättsorganisationer och har över 100 samarbetspartners på plats i 20 länder runt om i världen. Vi finns på plats i Europa, Afrika, Södra Kaukasien och i Mellanöstern.

Kvinna till Kvinna var en av 2002 års mottagare av The Right Livelihood Award, även kallat Det alternativa Nobelpriset. 

 

Fyra fakta om oss:

 • Kvinna till Kvinna är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse.
 • Vi grundades 1993 och har lång erfarenhet av att arbeta för kvinnors rättigheter över hela världen.
 • Vi utgår alltid från behoven på plats och arbetar långsiktigt.
 • Vi arbetar utifrån att jämställdhet är en förutsättning för fred och hållbar utveckling.

Stöd världens kvinnorättskämpar

När du ger en gåva är du med och stöttar det internationella arbetet för alla flickors och kvinnors rätt till självbestämmande och ett liv utan våld. Med din hjälp kan vi och våra partnerorganisationer ge kvinnor som utsatts:» Juridiskt stöd och kunskap om sina rättigheter
» Skydd och psykologiskt stöd
» Yrkesutbildning och möjlighet att försörja sig

Ge en gåva

Vilka samarbetar vi med?

Vi samarbetar med organisationer som delar våra värderingar, som är engagerade för att skapa förändring, och som är baserade i konfliktdrabbade områden. För att få ekonomiskt stöd behöver organisationerna också möta en rad andra kriterier, till exempel vara transparanta vad gäller sin ekonomi.

Vi vill se en värld där...

 • det råder hållbar fred byggd på demokrati och jämställdhet, och där konflikter hanteras utan våld.
 • mänskliga rättigheter respekteras och alla människor känner sig trygga och säkra.
 • kvinnor har makt över sina egna liv och i samhället.

Missa inte vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om kvinnors rättigheter i världen, lediga jobb och mycket mer.

Jag samtycker till att mina uppgifter behandlas och lagras i enlighet med GDPR. Läs mer om vår hantering av personuppgifter

Aktuellt

Dina pengar når fram!

93 % av Kvinna till Kvinnas totala intäkter går till verksamhetens ändamål.

Vår verksamhet finansieras av företag, organisationer och privatpersoner, bland annat får vi stöd från Sida, Radiohjälpen och Svenska Postkodlotteriet. Kvinna till Kvinnas verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att din gåva används effektivt och ansvarsfullt. Kvinna till Kvinna är även medlem i Giva Sverige och följer deras etiska krav och koder.

Uppdaterad eller granskad 14 december 2023
Publicerad 18 oktober 2017