Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

De vill avskaffa modernt slaveri i Libanon

Kafalasystemet, ett sponsorsystem, fångar kvinnor i modernt hushållsslaveri och exploatering. Kvinnorättsorganisationen KAFA arbetar outtröttligt för att ändra lagen och stötta utsatta kvinnor.

Demonstration på Labor Day 2019 mot Kafalasystemet och migrantarbetares rättigheter i Libanon som KAFA medarrangerade. Foto: KAFA
Demonstration på Labor Day 2019 mot Kafalasystemet och migrantarbetares rättigheter i Libanon som KAFA medarrangerade. Foto: KAFA

I början av 2000-talet insåg Ghada Jabbour och hennes kollega att de hade en mer radikal inställning till kvinnofrågor och ville agera på det. Tillsammans bestämde de sig för att starta KAFA (enough) Violence & Exploitation – en av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer i Libanon.

KAFA fokuserar på våld mot kvinnor men även människohandel, sexuell exploatering och sexuella övergrepp mot barn. I dag är Ghada chef för enheten som arbetar med exploatering och trafficking.

Ghada Jabbour, chef för enheten mot exploitering och trafficking på KAFA.

Ghada Jabbour, chef för enheten mot exploitering och trafficking på KAFA.

Hushållsarbetare hålls fångna

Kafalasystemet är ett system som tekniskt sett inte finns enligt lag. I stället är det praxis som upprätthålls av rättsväsendet som gör att hushållsarbetare knyts till sin arbetsgivare.

Arbetsgivaren ansvarar för hushållsarbetarens boende och arbete i landet. Utan en arbetsplats har hushållsarbetaren ingen status och blir då arresterad och utvisad.

– Hushållsarbetaren har ingen rätt att säga upp sig från anställningen, vilket alla arbetare borde ha – de borde ha rätt att dra in sitt arbete, säger Ghada.

Om hushållsarbetaren vill byta arbetsgivare behöver hon övertyga sin arbetsgivare att förbereda ett attesterat frigivningsdokument som säger att hen släpper henne till en annan arbetsgivare – ett scenario som sällan inträffar. Om hushållsarbetaren vill lämna Libanon på grund av misshandel eller någon annan anledning måste hon ha sitt pass och uppehållstillståndskort, som i de flesta fall undanhålls av arbetsgivaren.

– Folk kallar sponsorsystemet för ”modernt slaveri”. Det knyter kvinnor till arbetsgivare och det är väldigt svårt att komma loss.

Systemet måste avskaffas

KAFA kräver att hushållsarbetare ska inkluderas under arbetslagstiftningen, vilket skulle erkänna arbetet som ett anständigt yrke. En effekt av detta är att sponsorsystemet skulle försvagas genom att ge arbetarna rätten att säga upp sina kontrakt. Men enbart detta är inte tillräckligt för att stoppa Kafalasystemet.

– Parallellt med sponsorsystemet har man rekryteringsprocesser. Under dessa rekryteringar förekommer mycket misshandel mot och bedrägeri av hemarbetare.

När hushållsarbetare kommer till Libanon blir de lovade bättre löner. Men de blir vilseledda och inte ordentligt informerade om sponsorsystemet eller det faktum att de inte kan dra tillbaka sin arbetskraft. De är inte heller informerade om villkoren för arbetet, hushållets karaktär eller hur många familjemedlemmar det finns.

Prostitution som en form av våld

Många hushållsarbetare som lämnar ett hushåll hamnar i andra former av våld och utnyttjande som till exempel prostitution.

Det finns många olika syner på prostitution i Libanon. KAFA arbetar för att det ska ses som en form av våld mot kvinnor och vill erbjuda stöd till de som vill lämna prostitution. KAFA vill se straff för de som utnyttjar kvinnors utsatthet och tjänar på prostitution såsom hallickar, sexköpare och personer som möjliggör prostitution.

De gör skillnad

Förändringen som KAFA arbetar för sker inte över en natt. I verkligheten kan det ta år eller till och med decennier innan en lag antas.

– Det kan skapa mycket frustration eftersom det känns som att man dunkar sitt huvud i väggen. Systemet finns där, helt låst.

Ghada förklarar att när de arbetar med kvinnor så känner de ofta att vägen till rättvisa är svår eftersom det inte finns några skyddslagar. Trots detta lyckas de ändå förändra liv till det bättre.

– När du lyckas hjälpa en kvinna kan all frustration som du har byggt upp försvinna på en sekund. Du känner att du har gjort något, och även om det är ett begränsat antal, så är dessa framgångar viktiga och får oss att fortsätta kämpa.

 

Kvinna till Kvinna har stöttat KAFA och arbetat för kvinnors rättigheter i Libanon sedan 2005. Vi stöttar och arbetar tillsammans med flera lokala kvinnorättsorganisationer för att stoppa våld mot kvinnor och försvara kvinnors rättigheter.

 

Lär dig mer om KAFA

Enheten mot exploatering och trafficking på KAFA arbetar med olika typer av insatser och tjänster för att stötta utsatta kvinnor: en stödlinje, ett skyddat boende för offer av människohandel, folkbildning och kännedom, påverkansarbete samt kapacitetsuppbyggnad.

Livsavgörande tjänster

Under 2021 stöttade enheten mot exploatering och trafficking 430 kvinnor genom stödlinjen, det skyddade boendet eller genom ärendehantering. Trots den finansiella krisen i landet, stundtals brist på elektricitet, stängda vägar, politisk instabilitet och covid 19-pandemin har KAFA inte stängt ner sina tjänster en enda gång.

Förändra allmänhetens uppfattning

Genom folkbildning vill KAFA förändra synen på exploatering och människohandel. De ökar kännedomen och utbildar allmänheten om verkligheten kring prostitution, till exempel om de hinder som kvinnor i prostitution ställs inför.

Tar sig an de juridiska luckorna genom opinionsbildning

KAFA har byggt upp en opinion mot Kafalasystemet sedan 2010 för att eliminera de juridiska luckorna och praxis som gör att kvinnor kan utnyttjas.

Utbildning är viktigt

KAFA anordnar utbildningar för bland annat polis och brottsbekämpande tjänstemän, humanitär personal och personer med samhällsviktiga yrken som alla träffar offer för exploatering inom deras arbete.

Lästips