Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinna till Kvinna i Irak

Foto: Karin Råghall/Kvinna till Kvinna.

Kvinna till Kvinna har stöttat kvinnors rättigheter i Irak sedan 2007. Under de senaste åren har det irakiska samhället blivit alltmer osäkert med en ökande konservatism. Detta har kraftigt begränsat kvinnors rörelsefrihet och bidragit till ett snävare socialt utrymme. Trots att jämställdhet är inskriven i Iraks konstitution, tillåter diskriminerande lagar fortfarande skadliga metoder. Våra partners kämpar oförtröttligt för kvinnors rättigheter, med ett särskilt fokus på utsatta minoriteter.

Din gåva är viktig!

Varför vi arbetar i Irak

Efter att en amerikanskledd koalition störtat Saddam Hussein 2003, har den osäkra samhälleliga situation som uppstod triggat konservativa reaktioner och en återgång till mer traditionella patriarkala uppfattningar om kvinnans roll i samhället och hemmet.

Detta, tillsammans med det faktum att konservativa krafter har försökt begränsa kvinnors rättigheter tidigare och att kvinnor som tvingats på flykt löper stor risk för våld och fattigdom, gör att Kvinna till Kvinnas och våra partnerorganisationers arbete är avgörande.

 

Läs mer »
Foto: Teba Sadiq

Hur vi stöttar kvinnor i Irak

Tillsammans med våra partnerorganisationer i Irak:

  • stöttar vi internflyktingar och personer som återvänder, inklusive kvinnor som flytt från IS-våld
  • bekämpar vi våld mot kvinnor och erbjuder juridiskt och psykosocialt stöd
  • stöttar vi kvinnor från etniska och religiösa minoriteter
  • utbildar vi poliser och jurister för att skydda kvinnor och åtala förövare
  • arbetar vi för förbättrat lagligt skydd av kvinnors rättigheter
  • främjar vi kvinnors politiska deltagande
  • övervakar vi Iraks efterlevnad av / åtgärder på UNSC Resolution 1325 och CEDAW
  • stärker vi kvinnors ekonomiska ställning

Lag mot trafficking – en viktig delseger

I ett alltmer konservativt samhälle där rörelsefriheten minskar och våldet ökar brottas de irakiska kvinnoorganisationerna med svårigheter att komma överens internt, och att alls kunna existera.

Samtidigt arbetar de tillsammans mot det utbredda våldet mot kvinnor, trycka på för en starkare lagstiftning och utbilda polis och jurister i hur de bäst kan skydda kvinnorna och ställa förövare till svars. 2011 vann rörelsen en viktig delseger, när en lag mot trafficking antogs.

Nyheter

Uppdaterad eller granskad 5 june 2024