Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinna till Kvinna i Irak

I Irak kämpar kvinnor för att skapa trygghet och jämställdhet i en verklighet som är fylld av våld och kaos. Kvinnors ställning i Irak har stadigt försämrats under de senaste åren och många kvinnor lever med ständiga hot. Konflikten i regionen har dragit in Irak i nya oroligheter, men kvinnorna som Kvinna till Kvinna stödjer har en fantastisk förmåga att hitta nya vägar, nya allianser och nya ingångar i sin kamp för fred och jämställdhet.

Samhällsutvecklingen i Irak har under senare år paradoxalt nog gått mot ökad osäkerhet, minskad rörelsefrihet och snävare socialt utrymme för kvinnor i Irak. Detta kan förklaras med att den osäkra samhälleliga situation som uppstod, efter att en amerikanskledd koalition störtat Saddam Hussein 2003, har triggat konservativa reaktioner och en återgång till mer traditionella patriarkala uppfattningar om kvinnans roll i samhället och hemmet.

Konservativa krafter försöker inskränka kvinnors rättigheter

Den irakiska konstitutionen förklarar män och kvinnor jämlika, och i nuläget finns det en sekulär lag som reglerar familjerättsliga frågor, som inte gör skillnad på personer utifrån religiös tillhörighet. Konservativa krafter i parlamentet försöker dock driva på en lagändring för att ersätta de sekulära bestämmelserna med en lag som ger varje religiöst samfund rätt att själva reglera familjerättsliga frågor. Skulle en sådan ändring gå igenom skulle det bland annat bli tillåtet att gifta bort flickor så unga som nio år.

Män har också laglig rätt att ”straffa sin fru” och våldtäkt inom äktenskapet är tillåtet. I irakiska regionen Kurdistan ser lagstiftningen bättre ut, det finns en lag om våld i hemmet som exempelvis förbjuder könsstympning och tvångsäktenskap. I realiteten förekommer det dock mycket våld inom familjen även i den irakiska delen av Kurdistan, och fall där minderåriga flickor gifts bort är vanligt förekommande, framför allt i ekonomiskt utsatta familjer.

Kvinnor på flykt får stöd

Under 2011-2012 fick fundamentalistiska islamister ökat inflytande i det irakiska samhället och 2014 tog IS (Islamiska Staten) över delar av Irak. Klädkoderna har därefter blivit striktare och kvinnors rörelsefrihet har minskat ytterligare. Etniska och religiösa minoriteter, som yazidier, är extra utsatta, inte minst kvinnor som använts som sexslavar under IS och som i flyktingläger lever under ständiga hot om sexuella övergrepp och trafficking.

Flera av våra irakiska partnerorganisationer arbetar med att stödja kvinnor som tvingats på flykt på grund av IS och andra milisgruppers våld, och som nu lever som internflyktingar i eller utanför flyktingläger. Vi ger stöd till personer som tillhör olika religiösa och etniska grupper, inklusive de kristna och yazidiska minoriteterna.

Lag mot trafficking – en viktig delseger för kvinnors rättigheter

I ett alltmer konservativt samhälle där rörelsefriheten minskar och våldet ökar brottas de irakiska kvinnoorganisationerna med svårigheter att komma överens internt, och att alls kunna existera. Samtidigt arbetar de tillsammans mot det utbredda våldet mot kvinnor, trycka på för en starkare lagstiftning och utbilda polis och jurister i hur de bäst kan skydda kvinnorna och ställa förövare till svars. 2011 vann rörelsen en viktig delseger, när en lag mot trafficking antogs.

Kvinna till Kvinna har samarbetat med organisationer i Irak sedan 2005. 

Mer om Irak:

I Irak har många yazidiska kvinnor sålts till IS-krigare och utsatts för grovt våld.

”Kvinnor och flickor utsätts på de mest fruktansvärda sätt. En del av de kidnappade har inte varit mer än 12 år och många har blivit gravida av övergreppen” berättar Ayaz Shalal Hassan på vår partnerorganisation Rasan.

Rasan finns på plats i flyktingläger så att kvinnor kan bearbeta sina hemska upplevelser och känna att de inte är ensamma om vad de varit med om.

Läs mer här »

Din gåva är viktig!