Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Foto: Karin Råghall/Kvinna till Kvinna

Varför Kvinna till Kvinna arbetar i Irak

Efter att en amerikanskledd koalition störtat Saddam Hussein 2003, har den osäkra samhälleliga situation som uppstod triggat konservativa reaktioner och en återgång till mer traditionella patriarkala uppfattningar om kvinnans roll i samhället och hemmet.

Konservativa krafter försöker inskränka kvinnors rättigheter

Den irakiska konstitutionen ser män och kvinnor jämlika, och i nuläget finns det en lag som reglerar familjerättsliga frågor, som inte gör skillnad på personer utifrån religiös tillhörighet. Konservativa krafter i parlamentet har tidigare försökt driva på en lagändring för att ersätta dessa bestämmelserna med en lag som ger varje religiöst samfund rätt att själva reglera familjerättsliga frågor. Skulle en sådan ändring gå igenom skulle det bland annat bli tillåtet att gifta bort flickor så unga som nio år.

Kvinnor på flykt får stöd

Under 2011-2012 fick fundamentalistiska/extremistiska islamister ökat inflytande i det irakiska samhället och 2014 tog IS (Islamiska Staten) över delar av Irak. Klädkoderna har därefter blivit striktare och kvinnors rörelsefrihet har minskat ytterligare. Etniska och religiösa minoriteter, som yazidier, är extra utsatta, inte minst kvinnor som använts som sexslavar under IS och som i flyktingläger lever under ständiga hot om sexuella övergrepp och trafficking.

Flera av våra irakiska partnerorganisationer arbetar med att stödja kvinnor som tvingats på flykt på grund av IS och andra milisgruppers våld, och som nu lever som internflyktingar. De bodde tidigare i flyktingläger, men de stängdes 2021, vilket ökade risken för våld och fattigdom. Vi ger stöd till personer som tillhör olika religiösa och etniska grupper, inklusive de kristna och yazidiska minoriteterna.

Publicerad 5 juni 2024