Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinna till Kvinna i Palestina

Vi tror precis som du att ockupationen kan upphöra och därmed kunna möjliggöra fred, även i en så långvarig asymmetrisk konflikt som den mellan staten Israel och Palestina. Människor drabbas av konflikten på olika sätt i både Palestina och Israel. I Palestina kämpar kvinnorättsorganisationer mot det patriarkala våldet och det våld som drabbar hela samhället på grund av den israeliska ockupationen.

I stora delar av Västbanken är det svårt för den palestinska myndigheten att tillgodose medborgarna de rättigheter de har på grund av den israeliska militära närvaron. Palestina har en hög frekvens av utbildade kvinnor generellt, men som sedan gifter sig och inte kommer ut i arbetslivet. Bland den fattiga delen av befolkningen är det en social trygghet att gifta bort sin minderåriga dotter som ett sätt att säkra hennes ekonomiska trygghet. Vi stöttar organisationer som bland annat arbetar med domare, för att de inte ska godkänna dessa giftermål.

De som utsatts för våld får stöd

Blockaden mot Gaza gör att det är brist på många viktiga förnödenheter. Blockaden gör det också mycket svårt för människor att resa in och ut från Gaza, eftersom det krävs tillstånd, som både tar lång tid att få och som inte alla beviljas. Fattigdom och utsatthet är bidragande faktorer som skapar en grogrund för våld och extremism. Könsrollerna har i flera lokalsamhällen blivit allt snävare, vilket drabbar kvinnor, män och hbtqi-personer som bryter mot traditionella normer.

Kvinna till Kvinna samarbetar med lokala organisationer som ger juridiskt och psykologiskt stöd till de som utsatts för olika former av våld som exempelvis barnäktenskap. Tillsammans tränar vi också kvinnliga advokater och engagerar män i samtalsgrupper för att förändra normer kring traditionella könsroller. Med ditt stöd kan vi och våra partnerorganisationer fortsätta att kämpa mot våldet, förändra traditionella könsroller och ge fler människor juridiskt stöd.

Internationellt stöd för kvinnors rättigheter och säkerhet

Vi kämpar för att fler kvinnor ska kunna ge röst åt sin egen verklighet, och ge förslag på förändringar som behövs till centrala internationella aktörer. Vi vet att förändring är möjlig! Med ditt stöd kan lokala organisationer i både Palestina och Israel fortsätta sitt modiga arbete för att alla människor ska kunna leva i frihet från våld och diskriminering.

Kvinna till Kvinna har sedan 2001 ett kontor i Jerusalem. Vi samarbetar med både palestinska och israeliska kvinnorättsorganisationer.

Unga kvinnor engagerar sig i byar och städer

Trots motstånd från vissa grupper tar fler och fler unga kvinnor plats i civilsamhället och politiken, främst på lokal nivå i byar och städer på Västbanken. Tack vare kvinnorörelsen finns det nu fler säkra mötesplatser att organisera sig inom.

Din gåva är viktig!