Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinna till Kvinna i Palestina

Foto: Fadi Dahabreh

Kvinnors och flickors situation i Gaza

De humanitära behoven är enorma och våra partnerorganisationer på plats vittnar om att läget är katastrofalt. Just nu riktar vi stöd från vår katastroffond till Gaza – så kan du stötta »

Omedelbart eldupphör, vapenvila och skydd och hjälp för de civila som drabbats behövs snarast. Läs hela vårt uttalande »

Vi tror precis som du att ockupationen kan upphöra och därmed kunna möjliggöra fred, även i en så långvarig asymmetrisk konflikt som den mellan staten Israel och Palestina. Människor drabbas av konflikten på olika sätt i Palestina. I Palestina kämpar kvinnorättsorganisationer mot det patriarkala våldet och det våld som drabbar hela samhället på grund av den israeliska ockupationen.

I stora delar av Västbanken är det svårt för den palestinska myndigheten att tillgodose medborgarna de rättigheter de har på grund av den israeliska militära närvaron. Palestina har en hög frekvens av utbildade kvinnor generellt, men som sedan gifter sig och inte kommer ut i arbetslivet. Bland den fattiga delen av befolkningen är det en social trygghet att gifta bort sin minderåriga dotter som ett sätt att säkra hennes ekonomiska trygghet. Vi stöttar organisationer som bland annat arbetar med domare, för att de inte ska godkänna dessa giftermål.

De som utsatts för våld får stöd

Blockaden mot Gaza gör att det är brist på många viktiga förnödenheter. Blockaden gör det också mycket svårt för människor att resa in och ut från Gaza, eftersom det krävs tillstånd, som både tar lång tid att få och som inte alla beviljas. Fattigdom och utsatthet är bidragande faktorer som skapar en grogrund för våld och extremism. Könsrollerna har i flera lokalsamhällen blivit allt snävare, vilket drabbar kvinnor, män och hbtqi-personer som bryter mot traditionella normer.

Kvinna till Kvinna samarbetar med lokala organisationer som ger juridiskt och psykologiskt stöd till de som utsatts för olika former av våld som exempelvis barnäktenskap. Tillsammans tränar vi också kvinnliga advokater och engagerar män i samtalsgrupper för att förändra normer kring traditionella könsroller. Med ditt stöd kan vi och våra partnerorganisationer fortsätta att kämpa mot våldet, förändra traditionella könsroller och ge fler människor juridiskt stöd.

Internationellt stöd för kvinnors rättigheter och säkerhet

Vi kämpar för att fler kvinnor ska kunna ge röst åt sin egen verklighet, och ge förslag på förändringar som behövs till centrala internationella aktörer. Vi vet att förändring är möjlig! Med ditt stöd kan lokala organisationer i Palestina fortsätta sitt modiga arbete för att alla människor ska kunna leva i frihet från våld och diskriminering.

Unga kvinnor engagerar sig i byar och städer

Trots motstånd från vissa grupper tar fler och fler unga kvinnor plats i civilsamhället och politiken, främst på lokal nivå i byar och städer på Västbanken. Tack vare kvinnorörelsen finns det nu fler säkra mötesplatser att organisera sig inom.

Din gåva behövs!


Genom att donera pengar till Kvinna till Kvinnas arbete är du med och bidrar till att kvinnor i över 20 länder får en tryggare framtid.

Du gör det möjligt för oss att förebygga våld mot kvinnor och se till att kvinnor som utsatts för våld får hjälp.

Bli månadsgivare

Nyheter & berättelser från Palestina

Kvinnorna lider av det ökade våldet på Västbanken; ”Våra resurser räcker inte till”

Våldet på den ockuperade palestinska Västbanken har ökat väsentligt sedan kriget i Gaza startade 7 oktober. Kvinnor och flickor drabbas svårt och behovet av akuta stödinsatser är större än resurserna, berättar Maali Mousa, koordinator på Kvinna till Kvinnas partnerorganisation Palestinian working women society for development (PWWSD) i Tulkarem.

27 maj 2024

Förlossningsvåldet i Gaza: en kris som påverkar kvinnors hälsa

Israels pågående attacker mot Gaza har lett till en förödande form av våld mot kvinnor som sker i det tysta – förlossningsvåldet. Nu belyser Kvinna till Kvinna vilka utmaningar som gravida, nyförlösta och ammande kvinnor i Gaza står inför och de allvarliga hälsokonsekvenser de drabbas av.

15 maj 2024

Röster från Palestina: “Situationen i Gaza är katastrofal”

Under den senaste månaden har situationen i Gaza fortsatt att förvärras. Rapporter från Kvinna till Kvinnas kollegor och partnerorganisationer på plats vittnar om hur samhället kämpar för att överleva under de pågående attackerna och hur kvinnor, barn och andra utsatta grupper är de som drabbats hårdast av krisen.

10 november 2023

Fruktansvärd situation för kvinnor och flickor i Gaza

Sedan Israels motangrepp är situationen för kvinnor och flickor i Gaza fruktansvärd. Kvinnor på flykt löper en särskild risk att utsättas för ökat våld. Vi fortsätter att uppmana till omedelbart eldupphör.

20 oktober 2023

De nätverkar för att motverka vattenbrist i Palestina

Bristande tillgång till vatten i Palestina skapar en dominoeffekt som påverkar alla aspekter av flickors och kvinnors liv. Men det finns de som arbetar för att det ska bli bättre – som landets första kvinnliga vattennätverk.

7 oktober 2022

Mariam i Gaza: “Kriget är alltid närvarande”

I Gaza är kriget alltid närvarande. I våras förlorade kvinnorättskämpen Mariam Abu Alatta en familjemedlem i samband med attacker. Trots det tar hon ingen paus från arbetet med att stötta kvinnor som utsätts för våld.

15 november 2021