Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Listen to Her – Gendered Effects of the Conflict over Nagorno-Karabakh and Women’s Priorities for Peace (2019)

Vilka konsekvenser har konflikten i Nagorno-Karabach haft på kvinnor, deras försörjning och självbestämmande? Kvinna till Kvinnas rapport Listen to her – Gendered Effects of the Conflict over Nagorno-Karabakh and Women’s Priorities for Peace visar hur ett inkluderande och hållbart fredsbyggande kräver att kvinnors röster hörs.

Rapporten är den första djupgående granskningen av vilka konsekvenser som konflikten i Nagorno-Karabach haft på kvinnor, deras försörjning och självbestämmande. Utredningen hade som syfte att utforska konfliktens konsekvenser utifrån ett genusperspektiv och ge uttryck för de prioriteringar som kvinnor, isolerade från beslutsfattande och officiella fredsprocesser, identifierar som viktiga för fred. Inkluderande och hållbart fredsbyggande kräver att kvinnors röster hörs. Kvinnors perspektiv är också avgörande för en framgångsrik strategi för att ”förbereda befolkningar för fred”.

Listen to Her – Gendered Effects of the Conflict over Nagorno-Karabakh and Women’s Priorities for Peace.

 

Tillbaka till publikationer »

Fler rapporter: