Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

A Right Not A Gift (2020)

År 2000 antog FN:s Säkerhetsråd den revolutionerande resolution 1325. Det var då en stor seger för den globala kvinnorörelsen.

Efter 20 år av genomförande av resolutionen publicerar vi denna rapport, där vi intervjuat 91 kvinnor i konfliktländer om deras fredsarbete. Rapporten visar kvinnors hårda arbete i att skapa fred, och identifierar framgångarna och bristerna med Kvinnor, Fred och Säkerhetsagendan.

Läs hela rapporten på engelska »

Andra publikationer