Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

A ’Woman’s Work’—Strengthening Women’s Access to Benefits after the Second Nagorny-Karabakh War

Exkluderingen av kvinnors perspektiv och prioriteringar på politisk nivå efter det andra kriget i Nagorno-Karabach har bidragit till bristen på åtgärder från internationella aktörer och lokala beslutsfattare för att skydda och främja kvinnors rättigheter och implementera en politik som tar hänsyn till genus under efterkrigstiden.

För att fylla detta tomrum har Kvinna till Kvinna stöttat framtagandet av en policy för att identifiera och utforska de genusrelaterade delarna av kvinnors tillgång till förmåner efter det andra kriget i Nagorno-Karabach.

Genom att synliggöra konfliktens effekter på kvinnor och genomföra en genusanalys på de mest angelägna frågorna vill Kvinna till Kvinna främja hållbar rehabilitering, där kvinnors behov och prioriteringar ingår, och bidra till kvinnors meningsfulla deltagande och socioekonomiska återhämtningsprocesser samt insatser som stärker förtroende och konflikttransformation.

Ladda ner policyn på engelska (pdf) »